Fredag 16. september 2011 Utenriks

Kina trår til i Europa

IKKE GRATIS: Kina får rollen som redningsmann for kriserammede land og selskaper i Europa. Men hjelpen kommer ikke uten betingelser.

Kinesiske selskaper fortsetter oppkjøpet i Europa. Deleierne i Saab, Youngman og Pang Da, har gjort det klart at de er villige til å investere nye 8 milliarder svenske kroner i den konkurstruede bilprodusenten. Tilskuddet kan forhindre selskapet å gå i bakken.


Nye investeringer vil måtte godkjennes av kinesiske myndigheter. Mye tyder på at så vil skje.


- Kina vil fortsette å utvide investeringene i Europa, sa statsminister Wen Jiabao i åpningstalen til møtet i Verdens økonomiske forum i Dalian i Kina onsdag.


Møtet har fått tittelen «Det årlige møtet for de nye mesterne».


Kina har pengene


Et videre oppkjøp vil føye seg inn i en stadig lengre rekke av Kinas investeringer i et kriserammet Europa.


Europeiske politikere virker ute av stand til å finne veien ut av blindgata de har forvillet seg inn i. Kineserne ser med uro på situasjonen.


- Vi har vært bekymret for de økonomiske vanskelighetene Europa står overfor i lang tid, og vi har gjentatt vår vilje til å strekke ut en hånd og øke våre investeringer, sa Wen onsdag.


Til nå har gjeldstyngede land som Hellas blitt holdt oppe av krisepakker i hovedsak finansiert av Tyskland. Men mye tyder på at Kina vil få en stadig viktigere rolle.


- Det er Kina som har pengene. Om Tyskland ikke har muskler til å redde Europa, så er Kina siste skanse, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning


Kina har allerede kjøpt store mengder statsobligasjoner hos kriserammede land som Hellas og Spania.


Hjelp med krav


Italias statsminister Silvio Berlusconi fikk onsdag kveld gjennom en kuttpakke på 54 milliarder euro, som et svar på gjeldsproblemene støvellandet befinner seg i.


Nå kaster Italia lange blikk mot Kina, i håp om at kineserne skal stoppe deres drift mot stupet. Forhandlinger er allerede i gang mellom de to landene om kinesiske oppkjøp av italienske statsobligasjoner.


Men Kina har ingen intensjoner om å komme Europa til unnsetning uten å få noe i gjengjeld.


- Kineserne gjør ikke dette bare for å være snille. De skal ha noe tilbake, sier Chen.


Politisk spill


Blant de sentrale betingelsene for økt økonomisk redningsinnsats står kravet om at Europa må anerkjenne Kina som en «full markedsøkonomi».


En slik anerkjennelse vil fjerne proteksjonistiske tiltak som i dag håndheves overfor kinesiske selskaper som opererer på det europeiske markedet.


Kina skal etter Verdens handelsorganisasjons regelverk få status som «full markedsøkonomi» i 2016. Nå håper statsminister Wen Jiabao at kinesisk velvilje overfor et Europa i vanskeligheter kan framskyve prosessen.


- Hvis EU-land kan vise sin oppriktighet flere år tidligere, vil det reflektere vårt vennskap, sa han onsdag.


Olav Chen mener også støtten til slunkne europeiske statskasser gis med forventninger om å møte større velvilje for investeringer i Europa ved seinere anledninger


- Om kineserne bidrar nå, kan de skaffe seg «goodwill», som vil gjøre det enklere for dem å investere i andre sektorer seinere. Så dette er også et politisk spill, sier Chen.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43