Onsdag 28. september 2011 Innenriks

- Vi har knekt Frp-koden

KNEKT: Verken sexskandalene eller terroristen har knekt Frp. Det er politikken folk ikke vil ha, mener Martin Kolberg.

- Ordet Frp-koden ble faktisk til da jeg snakket med en journalist fra Dagbladet, sier Martin Kolberg.


Det var i nyttårsintervjuet 31. desember 2005, hvor Kolberg undret seg over Fremskrittspartiets økende oppslutning, til tross for deres liberalistiske og uansvarlige politikk. Han filosoferte over den sosiale protesten som han mente Frps oppslutning var et uttrykk for.


- Det var en gåte for meg, en kode jeg ville knekke.


Har knekt koden for Høyre


- Nå har Arbeiderpartiet gjort sitt beste lokalvalg siden 1987, mens Frp har sunket på meningsmålingene i hele år, og endte på et valgresultat på 11-tallet. Har du knekt Frp-koden nå?


- Et langt liv i politikken har lært meg at ingenting er endelig. Likevel mener jeg at svaret er «ja». Det er fordi de langt på vei har knekt seg selv. Det er igjen et resultat av et vedvarende press mot deres politikk og argumentasjon. Jeg visste det ville ta tid, men nå ser vi de første resultatene av det.


- Strategien din som partisekretær med å «avsløre» Frps politikk har lyktes?


- Ja, jeg mener det har lyktes fordi Frp har stagnert. Det er ikke lenger grobunn i en meget urolig økonomisk verden for å drive en økonomisk uansvarlig politikk. Uhemmet bruk av oljepenger og ned med skatter og avgifter, som har vært deres store mantra, har slått sprekker. I kommunevalgkampen vi har bak oss har folk skjønt at det ikke går å levere tjenester uten at det må betales. De har vært i nærheten av makt flere steder uten å klare det. Deres økonomiske teori er dermed er blitt tilbakevist, og de har ødelagt seg selv.


- Har velgerne gått til dere?


- Nei, det har de delvis ikke gjort. De har også gått til Høyre. Det vil si at min og vår strategi om å si at Frp er et høyreparti har lyktes.


- Så du har lyktes i å knekke Frp-koden for Høyre?


- Retorisk kan du si det på den måten, men for aktive sosialdemokrater og for et sosialdemokratisk parti som Arbeiderpartiet, så er det uavhengig av det strategiske, politisk helt nødvendig å alltid ha et sterkt trykk på høyresida.


Har knekt seg selv


- Den andre grunnen til at Frp er drevet tilbake, er at deres helt urealistiske holdning til innvandringspolitikken heller ikke holder vann. Folk skjønner at det ikke er mulig å stenge Norge ut fra en internasjonal utvikling. Dessuten fører vi en ganske streng innvandrings- og integreringspolitikk. Det har også fratatt dem den arenaen.


- Bidro du til å nøytralisere Frp da du ville «knuse radikal islam»?


- Jeg tror ikke en sånn uttalelse alene, fører til det. Jeg sa heller ikke at radikal islam skulle knuses, men at radikal islam ikke har noe i Norge å gjøre, og det er vi jo alle enige om. Når vi fører vår innvandrings- og integreringspolitikk er det ikke på grunn av Frp, men fordi vi mener den er riktig. Men det er ikke poenget her. Poenget er at på både innvandringsfeltet og på det økonomiske feltet, har de blitt politisk nøytralisert på grunn av et vedvarende press fra blant annet Det norske Arbeiderparti. Se bare på Carl I. Hagen under valget. Han klarer ikke å fornye seg. Uten utvikling av egen politikk, så stagnerer du, også blir du straffet av velgerne.


- Så Frp har knekt seg selv?


- Jeg ser i dag ikke noen vei opp igjen for dem, i alle fall ikke uten at det igjen går ut over partiet Høyre. Nå skal vi snart ha trontaledebatt. Hva skal de si? Hva skal de kritisere? Nå kommer statsbudsjett, hva skal de si da? Hva skal de kjøre på, som skaper tillit i befolkningen og som kan ta tilbake velgere, spesielt fra Høyre? De kan jo igjen forsøke seg med systemkritikk knyttet til eldre, men det er jo igjen ødelagt av deres egen politikk i Oslo. Frp og Listhaug har jo kollapset. Jeg forstår Oslo Høyre som ikke vil ha noe med dem å gjøre. Det store spørsmålet nå er hvordan Høyre kan tenke seg å etablere et seriøst regjeringsalternativ uten Frp? Det er nøtta i den politiske situasjonen. Den neste måten å knekke Frp-koden på er nettopp dette: Hva vil de eksponere i regjeringskontorene hvis de kan tenke seg å komme dit? Da får vi se hva Siv Jensen mener når hun sier at hun vil endre Norge radikalt på alle områder. Når det trollet kommer fram i sola, vil det være med på å få dem godt under ti prosent.


- Terror og sex irrelevant


- Du har ennå ikke nevnt sexskandalene?


- Sexskandalene tar jeg ikke i min munn. På det punktet mener jeg at Siv Jensen har litt rett. Det der er ikke partiet. All erfaring viser at velgerne ikke ser det på den måten.


- Har terroren 22. juli hindret Frp i å mobilisere velgere i valgkampen?


- Jeg stiller meg undrende til spørsmålet ditt, og til det Siv Jensen sier om dette her. Hvis det er slik at en så grusom handling som det som skjedde 22. juli skal hindre et seriøst parti i å få oppslutning: Hva i all verden er det hun mener med det? Hun har sett på seg selv som statsministerkandidat, også mener hun at en terrorhandling står i veien for deres politiske argumentasjon og deres handlingsrom. De burde ha like mye handlingsrom selv om det skjer en terrorhandling i landet, hvis de er et seriøst politisk argumenterende parti.


- Jeg mener Arbeiderpartiets oppslutning ikke ble påvirket av terrorhandlingen. Å hevde at en kriminell handling punkterer et politisk partis strategiske argumentasjon, viser at den ikke holder.


- Marsdal er urealistisk


- I Magnus Marsdals bok «Frp-koden» hevder han at arbeidere ikke stemmer på Arbeiderpartiet, men på Frp, fordi Ap har blitt for fjern for folk flest og ikke går langt nok til venstre. Hva sier du til det nå?


- Vi kan ikke bare vinne valg. Vi må også vinne samfunnet. Frp har håpløse politiske løsninger som vil skade dem som stemmer på dem, men de eksponerer en samfunnskritikk som folk kjenner seg igjen i. Det er mitt absolutte dilemma som representant for sosialdemokratisk tenkning. Vi forsøker å gjøre hva vi kan for å håndtere forskjellsutvikling, men det viser seg vanskelig innenfor et kapitalistisk system. Og Arbeiderpartiet har alltid bekjent seg til det kapitalistiske systemet. Derfor er det lett for Marsdal, som stiller seg på siden av det, å komme med postulater om at vi bør legge oss mer til venstre. Med all tilstrekkelig grad av respekt for Marsdal, så vil jeg legge til at jeg kan ikke tillate meg en slik luksus som han gjør, fordi det er en helt komplett urealistisk politisk tankemodell.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43