Fredag 30. september 2011 Innenriks

Vil ha «Robin Hood»-skatt

VIL REGULERE: De rødgrønne vil skattlegge alle finanstransaksjoner, etter modell fra EU. Det vil gi milliardinntekter til den norske statskassen.

- Det er en viktig del av oppryddingen etter finanskrisa og det er viktig for å takle den pågående gjeldskrisa, at vi også ser på finansnæringen, sier Arbeiderpartiets medlem i Stortingets finanskomité, Irene Johansen.


EUs medlemsland støttet finanssektoren med 4600 milliarder Euro under finanskrisa, et beløp tilsvarende 39 prosent av de 27 medlemslandenes samlet BNP i 2009.


Det utgjør en «tung byrde for nåværende og kommende generasjoner», mener EU-kommisjonen.


Nå ønsker EU å begrense finansspekulasjon og la bankene betale sin del av regningen for finanskrisa, ved å innføre en skatt på finanstransaksjoner, en finansskatt, fra 1. januar 2014.


Det annonserte EU-kommisjonens leder Jose Manuel Barosso onsdag denne uka.


EU ønsker å starte forsiktig, med en skatt på 0.1 prosent på all handel med aksjer og obligasjoner, og en skatt på bare 0,01 prosent på handel med såkalte derivater.


Til tross for at skatten er svært lav, vil den generere milliardinntekter til de kriserammede EU-landene. Kommisjonen beregner at skatten vil gi inntekter på 57 milliarder Euro i året.


Rødgrønne vil være med


En rekke sentrale rødgrønne politikere i Norge som Klassekampen har snakket med, ønsker å bli med på et europeisk initiativ for en skattlegging av finanssektoren.


- Jeg synes det er viktig at vi følger det som gjøres i EU og internasjonalt her, sier Irene Johansen fra Ap.


- Jeg mener absolutt at vi skal vurdere dette seriøst og åpent, sier hun.


På Oslo Børs omsettes aksjer og obligasjoner for 3500 milliarder i året. En norsk finansskatt etter modell fra EU vil dermed generere 3,5 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter i året, bare fra denne handelen.


Til sammenlikning bruker Norge fem milliarder i året på å drifte jernbanen.


Derivatene, som også skal skattlegges, omsettes ikke på Oslo Børs, og dermed finnes det ikke et samlet tall for verdien av disse. Det er imidlertid snakk om betydelige verdier, siden det i fjor ble omsatt 13,6 millioner derivater i Norge.


- Forventer at vi blir med


Regjeringspartnerne i SV og Sp er ikke i tvil om at Norge må innføre denne skatten.


- Kjør på, her forventer jeg at Norge blir med på laget, og ikke setter seg på sidelinja, sier SVs finanspolitiske talsperson, Inga Marte Thorkildsen.


- Dette er veldig positivt. Vi har tidligere sagt i regjeringen at vi ønsker en internasjonal løsning på dette. Nå har vi fått en internasjonal løsning, og da må Norge være med, sier hun.


Thorkildsen mener at en finansskatt er et godt tiltak mot en forvokst finanssektor.


- Vi har sett at finanssektoren er underbeskatta og at den er for stor. Det går på bekostning av produktiv virksomhet og på bekostning av vanlige folks trygghet, sier hun.


Senterpartiets medlem i finanskomiteen, Per Olaf Lundteigen, er enig.


- Senterpartiet har lenge jobbet for dette, som et viktig virkemiddel for å hindre spekulasjon. Det er jo kjedelig at det måtte gå galt, vi måtte få en finanskrise, før de europeiske statslederne tar opp dette, sier han.


- Det er interessant at det er europeiske statsledere som tar dette opp, og ikke en norsk rødgrønn regjering, som kunne tatt opp dette tidligere, sier Lundteigen.


Han mener at forslaget fra EU-kommisjonen kan få motstandere i Arbeiderpartiet til å snu i saken.


- Vi har hele tida møtt motstand fra EU-tilhengerne i Ap. Hvis dette blir vedtatt i EU, går jeg ut fra at Aps ledelse snur. sier han.


Den rødgrønne regjeringen har lenge signalisert at den ikke ønsker en særnorsk finansskatt, men ønsker, og er pådriver for, internasjonale løsninger.


Regjeringen og Finansdepartementet var imidlertid tilbakeholdne i går og besvarte ikke Klassekampens spørsmål om hvorvidt Norge skal delta i initiativet fra EU.


Også Stein Reegård, sjeføkonom i LO og medlem av det regjeringsoppnevnte finanskriseutvalget, mener regjeringen nå må innføre skatten.


- Finanskriseutvalget mente at det måtte være en internasjonal bredde for at en slik skatt skal få noen effekt, og hvis EU innfører dette er vi veldig langt på vei, sier han.


- LO regner med at regjeringen deltar aktivt i det internasjonale samarbeidet på dette området, slik finanskriseutvalget foreslo, sier Reegård.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43