Torsdag 15. desember 2011 Innenriks

Flåthen åpner for veto

UROLIG: LO-leder Roar Flåthen avviser ikke veto mot vikarbyrådirektivet, men mener LO må være i forhandlingsposisjon til å få gjennom reguleringer.

- Jeg deler uroen som er ute blant medlemmene. Nå blir det en ny behandling av vikarbyrådirektivet i LO. Det blir en omfattende høringsrunde, og det er sendt ut brev til forbundene om det allerede, sier LO-leder Roar Flåthen til Klassekampen.


Den siste tida har det blitt reist krav fra mange hold om at LO må ta opp det betente direktivet til ny behandling. Seinest i går vedtok Transportarbeiderforbundet enstemmig at de ville ha en ny behandling i LO, og at de mener LO må si nei til direktivet.


Flåthen sier at det hele tida har vært meningen å ha en ny høringsrunde i LO, og bekrefter at skepsisen er stor.


- Noen har oppfattet høringa vi vedtok for ett år siden som et ja til direktivet, men leser du høringa og formuleringene, var det nok mer nei enn ja til direktivet allerede på det tidspunktet. Høringa heller mer mot nei enn ja, men stiller samtidig sterke krav til nye reguleringer, sier han.


Reguleringer viktigst


I sin høringsuttalelse krevde LO en rekke nye tiltak for å regulere bemanningsbransjen, og styrke vilkårene til de innleide arbeiderne. Mandag kom endelig svaret. Arbeidsdepartementet foreslo en tiltakspakke som likner svært mye på det LO krevde. Flåthen mener disse reguleringene er viktige.


- Min ambisjon er at Norge skal ha Europas kraftigste virkemidler mot sosial dumping, og de kraftigste virkemidlene mot uønsket bruk av vikarbyråer. Og vi skal ha de beste reglene for å sikre de innleides rettigheter, og ansvarliggjøre innleier. Det må være utgangspunktet for vårt arbeid uavhengig av diskusjonen om direktivet, sier han.


For ledelsen i LO har det vært viktig å gå fram på en måte som sikrer påvirkning på hva regjeringen ender opp med å foreslå, og at reguleringene kommer, også om direktivet ikke gjør det.


- Det verste som kan skje er at vikarbyrådirektivet implementeres uten virkemidler. Derfor må vi håndtere dette på en kløktig måte, sier Flåthen.


Frykter motkreftene


Han understreker at det er sterke krefter som jobber for en helt annen utvikling i spørsmålet, og at LO må ta hensyn til det i sitt arbeid.


- Jeg registrerer at både NHO og Virke er veldig mot de nye tiltakene fra regjeringen (se undersak, journ.anm.). De er tydelige på er at de ikke vil ha noe av våre reguleringer, verken de vi har fått eller de vi kan få. De vil ha full liberalisering, og offentlig minstelønn. Da vil det vi definerer som sosial dumping lønnsmessig være legalt.


- For mange av direktivmotstanderne er dette et viktig argument. De frykter at NHO skal bruke direktivet som et våpen mot norsk lov- og avtaleverk. Har de et poeng?


- Det er helt reelt. Arbeidsgiverne har, særlig innen disse områdene, en annen dagsorden, og har til dels støtte i borgerlig leir for det. Derfor er vår politikk å sikre at vi gjør den juridiske jobben, og får garantier, politisk og fra myndighetene.


- Kan LO ende opp med å si nei til direktivet, tross i regjeringens tiltak?


- Jeg vil ikke forskuttere det. Nå skal vi ha en gjennomgang med forbundene, så får vi se hva den viser.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.44