Torsdag 23. februar 2012 Innenriks

Får skattesmell av KrF

NIDKJÆR: Mens de andre opposisjonspartiene vil gi store skatteletter til de aller rikeste, går KrF motsatt vei. Nå håper Knut Arild Hareide på skatte­forlik med de rødgrønne.

- De siste ti årene har antall millionærer skutt i været. Derfor ønsker vi å bruke skattesystemet mer offensivt for å oppnå en jevnere fordeling, sier Knut Arild Hareide.


Mens de øvrige opposisjonspartiene i sine alternative statsbudsjett vil gi store skatteletter til de aller rikeste, går Kristelig Folkeparti motsatt vei:


KrF vil skjerpe skatten for dem som tjener mer enn tre millioner med 30.600 kroner årlig. Dermed går partiet til og med lenger enn de rødgrønne i å skattlegge de med høyest inntekt.


Også de med inntekt mellom to og tre millioner kan vente seg en saftig skattesmell om Hareide får det som han vil.


Nå vil KrF-lederen til de rødgrønne for å få gjennomslag i skattepolitikken, og han har stor tro på å bli bønnhørt.


- Her ligger vi nærmere regjeringen enn de øvrige opposisjonspartiene. Å jobbe for en god fordeling er avgjørende for hele samfunnet. Det har store kostnader om forskjellene blir for store, sier Hareide.


Inviterer til forlik


KrF står nå midt i en prosess der partiet skal velge samarbeidspartnere før stortingsvalget i 2013.


I skattepolitikken er det liten tvil om at Hareide vil legge kursen til venstre.


- Vi vil gå lenger enn regjeringen, men det er flere av de rødgrønne politikerne som har uttalt seg positive til intensjonen i KrFs opplegg. Mitt håp er at de vil se nærmere på vårt forslag allerede når de samler seg på Thorbjørnrud om noen uker, sier KrF-lederen.


Thorbjørnrud er åsted for regjeringens årlige budsjettkonferanse, der de store linjene i statsbudsjettet blir trukket opp.


Slet under Bondevik


Mens de rike skal betale mer, går KrF inn for skattelettelser til alle grupper som tjener under to millioner.


- Vi er også uenige med regjeringen på flere punkter. Blant annet vil vi fjerne moms for frivillige organisasjoner og formuesskatten på arbeidende kapital. Men når det gjelder inntektsskatt ligger vi nærmest de rødgrønne.


Det er en utbredt oppfatning i KrF at de store skattekuttene under den Høyre-dominerte Bondevik II-regjeringen bidro sterkt til partiets valgnederlag i 2005.


Hareide forsvarer kuttene fra Bondeviks tid, men sier partiet skiller seg kraftig fra de borgerlige i skattepolitikken.


I sine alternative statsbudsjett foreslår Venstre, Høyre og Frp henholdsvis 29.800, 36.100 og 65.400 kroner i skattelette til dem med inntekt over tre millioner.


KrF vil altså gå 30.600 kroner i motsatt retning.


- Det er store forskjeller mellom dere og resten av opposisjonen i skattepolitikken?


- KrFs skatteprofil er en annen enn hos de andre ikke-sosialistiske partiene. Det førte til betydelige diskusjoner i Bondevik-regjeringen. For oss er det sentrale å justere dagens skattesystem på en slik måte at det sikrer en jevnere fordeling enn i dag, sier KrF-lederen.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46