Torsdag 21. juni 2012 Innenriks

Tromsø er Frps våte drøm

FORBILDE: Høyre og Frp-byrådet i Tromsø åpner for privatisering av samtlige kommunale tjenester. - Et forbilde for en Fremskrittspartiet-regjering, sier Frps Gjermund Hagesæter.

- Det som skjer i Tromsø er absolutt et forbilde for en regjering med Fremskrittspartiet og Høyre, sier Frps Gjermund Hagesæter.


Stortingsrepresentanten er svært begeistret etter at Høyre-, Frp- og Venstre-byrådet i den nordnorske hovedstaden tirsdag fikk fullmakt til å konkurranseutsette alle kommunale tjenester.


Der Oslo tidligere har blitt ansett som Norges anbudshovedstad, seiler nå Tromsø opp som det fremste forbildet for privatiseringsivrige politikere på borgerlig side.


- Både Frp og Høyre er veldig opptatt av å få mest og best tjenester ut av hver krone i offentlige budsjetter. Dette er absolutt aktuell politikk for en slik regjering, selv om jeg ikke vil foregripe hvilke partier som sitter i regjering etter 2013, sier Hagesæter.


Selv om de fleste vedtak om privatisering av velferdstjenester må fattes lokalt i kommunen, har regjeringen stor innflytelse på hva som konkurranseutsettes. Frp og Høyre er for eksempel enig om å selge seg ned i en rekke statseide bedrifter, og begge partier vil åpne for flere privatskoler i kommunene.


- Frp har kommet med liknende forslag som det i Tromsø i mange kommuner. Noen steder blir vi nedstemt, men der vi styrer med Høyre blir det som regel vedtatt, sier han.


- Ansatte skjerper seg


Tirsdagens vedtak i Tromsø bystyre legger opp til at byrådet skal foreta en gjennomgang av alle kommunale tjenester og vurdere muligheten for å konkurranseutsette dem. Vedtaket markerer et stort politisk linjeskifte for byen som gjennom hele 2000-tallet var en Ap-bastion.


Fagforbundet i Tromsø organiserer mange av de kommuneansatte i byen, og har mobilisert kraftig mot vedtaket. Tirsdag kveld samlet flere hundre demonstranter seg utenfor rådhuset for å protestere mot konkurranseutsettingen.


Hagesæter sier han forstår de kommuneansattes frykt, men kommuneansatte må vende seg til tanken om konkurranse.


- De ansatte synes nok ikke dette er så gøy, men en konkurransesituasjon kan bidra til at man skjerper seg og gjør en enda bedre jobb. Det er ingen forskjell mellom dette og den situasjonen ansatte i næringslivet befinner seg i hver dag, sier han.


- Men er det ikke store forskjeller mellom for eksempel et sykehjem og en vanlig kommersiell bedrift?


- Det går ofte fort i svingene på offentlige sykehjem, så det er kanskje ikke det beste eksemplet. Jeg tror det går i retning av at kommunalt ansatte er konkurranseutsatt på samme måte som ansatte i det private næringslivet. Frp vil at brukerne skal velge den tjenesten de helst vil ha, og da blir de dårligste valgt bort.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.48