Lørdag 2. november 2013 Innenriks

• Rødt Trondheim vil kaste Arne Byrkjeflot • Hadde et forhold til en langt yngre partifelle

Anklages for maktmisbruk

Strid: Rødt Trondheim vil ekskludere Arne Byrkjeflot etter at han over tid har hatt et forhold til en yngre kvinne. Hun døde brått i vår. foto: frida Holsten gullestad

KONFLIKT: Trondheim Rødt raser mot at partiet sentralt ikke ekskluderer den sentrale lederskikkelsen Arne Byrkjeflot (63). Han har hatt et forhold til en tillitsvalgt kvinne i 20-årene.

rødt

– Jeg kommer ikke til å sitte i samme bystyregruppe som Arne Byrkjeflot hvis han kommer tilbake, sier den ene av Rødts to bystyrerepresentanter i Trondheim, Astrid Holm, til Klassekampen.

I går skrev Adresseavisen at Rødt-nestoren og partiets mest sentrale LO-profil, Arne Byrkjeflot, har hatt et langt forhold til en nesten førti år yngre tillitsvalgt. I protest mot partiledelsens håndtering av saken, har nesten hele lokallagsledelsen trukket seg.

Både Byrkjeflot og den unge kvinnen var aktive i Rødt, LO i Trondheim og Nei til EU, hvor Byrkjeflot har sentrale lederverv. Ingen av disse organisasjonene ber Byrkjeflot fratre sine verv.

Dette er saken:

• Rødt-styret i Trondheim ønsket å ekskludere leder Arne Byrkjeflot etter at han har hatt et langvarig forhold til en ung, kvinnelig tillitsvalgt.

• Partiet sentralt mener det ikke er grunnlag for disiplinære tiltak mot Byrkjeflot. De ble kjent med saken juni 2012.

• Onsdag trakk alle unntatt ett av styremedlemmene i Trondheim seg fra sine verv.

• Som en midlertidig løsning ga Rødt lokalt Byrkjeflot permisjon fra bystyret i ett år, fram til 1. oktober i år.

• Arne Byrkjeflot er leder i LO i Trondheim og sitter i bystyret for Rødt. Han er også ansatt i Nei til EU og første vara til organisasjonens styre.

• Den unge kvinnelige tillitsvalgte hadde sentrale verv i LO og Rødt i Trondheim, og var aktiv i Nei til EU. Hun døde våren 2013.

Konflikten eskalerte

Ledelsen i Rødt fikk saken oversendt allerede i 2012, men valgte etter møter med involverte parter å ikke gå videre med en disiplinærsak i landsstyret.

Etter at den tillitsvalgte kvinnen brått døde våren 2013, har konfliktene eskalert.

Det var dette som ledet fram til at ledelsen i Trondheim nå trakk seg.

– Det er en ansvarsfraskrivelse fra partiet sentralt og synd at det ble sånn, sier Nora Warholm Essahli, tidligere leder av Rød Ungdom i Trondheim og landsstyrerepresentant i organisasjonens landsstyre.

Hun var selv nær venn med den nå avdøde kvinnen. De begynte i RU samtidig, og Warholm Essahli har kjent til saken siden oktober i fjor.

– Dårlig dømmekraft

– Det jeg synes er verst med hele saken, er at den sentrale ledelsen i partiet ikke ville ta over saken fra første stund når ble sak sommeren 2012. Derfor måtte den bli håndtert av folk som hadde et personlig forhold til enten henne eller Byrkjeflot, sier Warholm Essahli.

Resultatet ble en prosess som har splittet lokallaget, og Warholm Essahli forteller at saken har skapt rykter og et uheldig klima. Hun støtter Trondheim-styrets nesten unisone beslutning om å trekke seg, og mener Byrkjeflot burde vist bedre dømmekraft, som tillitsvalgt i både Rødt og LO.

– Når du er en tillitsvalgt og leder og offentlig person, har du et ansvar for å være et forbilde, sier Warholm Essahli.

Tok permisjon

Da den sentrale partiledelsen ikke gikk videre med disiplinærsak i 2012, endte det med at Byrkjeflot tok permisjon i ett år. Meningen var at han skulle holde seg unna de arenaer hvor den kvinnelige tillitsvalgte var på, slik at hun kunne fortsette sitt politiske virke og slippe å møtte han. Etter det Klassekampen erfarer ble dette i liten grad fulgt opp.

Astrid Holm, som sammen med Byrkjeflot utgjør Rødts bystyregruppe, karakteriserer forholdet mellom den yngre tillitsvalgte og Byrkjeflot som «maktmisbruk», og sier følgende til Klassekampen:

– Jeg støtter styret i Trondheim og deres disiplinærvedtak, sier Holm.

Hun vil ikke fortsette i bystyregruppa dersom Byrkjeflot kommer tilbake.

– Svært trist

Saken splitter Rødt også utenfor Trondheim, og kilder i partiet Klassekampen har snakket med, mener saken egentlig dreier seg om politiske uenigheter.

Ronny Kjelsberg, som er fylkestingspolitiker for Rødt i Sør-Trøndelag, vil ikke uttale seg om Byrkjeflot-saken, men mener situasjonen er alvorlig for organisasjonen. Han håper de som trakk seg fra styret vil fortsette å jobbe i partiet, som de siste årene har gått fra ett lokallag i regionen til fem.

– Det er svært trist at dette skjer på et tidspunkt hvor det egentlig går så bra for Rødt i Sør-Trøndelag, mye på grunn av det svært gode arbeidet til de som nå har trukket seg fra styret, sier Kjelsberg.

Han håper partiet klarer å ta vare på de medlemmene som nå har lagt ned styrevervene, slik at de kan fortsette å bidra.

LO har også hatt saken på sitt bord og vurderer nå hvordan saken skal behandles videre.

Arne Byrkjeflot ønsket ikke å kommentere saken i går.

fridag@klassekampen.no

Rødt: Ikke grunn til eksklusjon

Mens styret i Rødt Trondheim mente at Rødt sentralt skulle ta saken til landsstyret og reise disiplinærsak der, mente Rødts arbeidsutvalg at det ikke var grunnlag for en slik reaksjon mot Arne Byrkjeflot.

Verken partileder Bjørnar Moxnes eller partisekretær Mari Eifring ville i går stille til intervjue om saken, men opplyser i en pressemelding at Rødt sentralt ble kjent med saken i juni 2012 og har fulgt den tett opp siden da.

I Rødts vedtekter er det paragraf 13 som gjelder disiplinærsaker. Ifølge vedtektene kan det iverksettes tiltak hvis et medlem skader eller motarbeider Rødt, eller bryter vedtektene. I pressemeldingen uttaler Rødt at de er varsomme med å iverksette eksklusjoner av medlemmer: «I denne saken har vi gitt en klar reaksjon til Byrkjeflot, og håndtert saken med formål om å ivareta kvinnen».

Rødt har retningslinjer som sier at «det hviler et særskilt ansvar på dem som innehar ledende posisjoner å ikke inngå relasjoner som er basert på skjeve maktforhold eller som bygger på at en part har utnyttet sin makt», men disse kom først på plass i februar i år.