Onsdag 20. november 2013 Kultur og medier

Ny Tid skifter eier

EIERSKIFTE: Etter forhandlinger er det bestemt at Ny Tid-redaktør Dag Herbjørnsrud (t.h.) får kjøpe opp 77 prosent av aksjene i ukeavisa. Ivar Evensmo (t.v.) beholder sine 10 prosent og Einar Krog Grimsgaard er aktuell som ny medeier.

Etter lang tids konflikt selger hovedeieren i ukeavisa Ny Tid seg ut. Redaktør Dag Herbjørnsrud tar over både aksjene og driften.

MEDIER

I en avtale som ble signert fredag går det fram at redaktør Dag Herbjørnsrud i Ny Tid kjøper Ahmet Kilicaslans eierandel på 77 prosent av aksjene for 90.000 kroner.

– Vi er blitt enige om å legge konfliktene bak oss til det beste for avisa, sier Dag Herbjørnsrud.

Avtalen innebærer at Herbjørnsrud tar over økonomi- og driftsansvaret for avisa. I tillegg slutter administrerende direktør Ramazan Ay i stillingen sin, i likhet med fire av de ansatte i administrasjonen.

Striden om Ny Tid:

• Ny Tid er et ukentlig nyhetsmagasin rettet mot venstresida.

• Etter en lang strid med hovedeieren, kjøper redaktør Dag Herbjørnsrud selv opp 77 prosent av aksjene.

• Herbjørnsrud overtar også midlertidig økonomi- og driftsansvaret for ukeavisa.

• Ny Tid har skiftet eiere flere ganger de siste årene. Den siste konflikten har stått mellom hovedeieren og administrasjonen på den ene siden – og redaktør Dag Herbjørnsrud og mindre aksjonærer på den andre.

Vil selge videre

Nå legges det opp til et styremøte og en generalforsamling så snart som mulig for å avklare videre drift og fordeling av aksjer. Herbjørnsrud forteller at han vil selge aksjene sine videre.

– Målet er at eiersiden skal være 100 prosent venstreorientert. Jeg ønsker å fjerne tvilen om at eiere står i avisas tradisjon, sier redaktøren.

I løpet av høsten har Herbjørnsrud vært i flere møter med representanter for hovedeieren, sammen med sine medspillere Ivar Evensmo og Einar Krog Grimsgaard. Evensmo eier ti prosent av aksjene i Ny Tid, og Grimsgaard er aktuell som ny medeier.

– Det finnes ingen andre organer i det norske markedet som har klart å gjennomføre en så gjennomgripende venstreorientert debatt som Ny Tid, sier Grimsgaard, som har abonnert på avisa siden forgjengeren Orientering ble etablert i 1953

Evensmo varslet tidligere i høst at han ville selge aksjene sine i Ny Tid etter at hans forsøk på å kjøpe opp andeler av hovedeieren strandet. Nå beholder Evensmo aksjene.

– Jeg er veldig glad for å ha lagt de interne stridighetene bak oss. Nå har avisa to hovedoppgaver: Å styrke tilliten i markedet, som har blitt skadelidende, og å sørge for at det journalistiske produktet er kritisk, samfunnsengasjert og profesjonelt, sier han.

Thor Halvorssen på vei ut

Hunter Image Media, som er eid av den omstridte menneskerettighetsaktivisten Thor Halvorssen, har også varslet at det vil selge seg ut av Ny Tid. Selskapet, som sitter med 8,5 prosent av aksjene, står fast ved ambisjonen.

– Planen vår er å trekke oss ut, sier Per Elvestuen, som representerer selskapet.

Klassekampen har tidligere skrevet at redaktør Herbjørnsrud fryktet at den største eieren forsøkte å påvirke det redaksjonelle innholdet i avisa. I tillegg har Ny Tid slitt med gjeld, og flere av avisas journalister gikk i vår lenge uten lønn. Herbjørnsrud innrømmer at avisa er blitt preget av konfliktene.

– Vi er blitt svekket, men forsøker nå å bygge oss opp igjen, sier han.

I avtalen som nylig ble underskrevet går det fram at Ny Tid i dag har en gjeld på 270.000 kroner og at det jobbes med å få utbetalt penger fra Kulturrådet som har blitt holdt tilbake.

– Vi har mange utfordringer, men det er viktig at vi nå har tillit til hva avisa står for og at det er åpenhet rundt økonomien, sier Evensmo.

Ny Tid var tidligere partiorgan for SV, men ble fristilt fra partiet i 1998. SV var største eier fram til 2006, da partiets andel på 20 prosent ble solgt. Nå har partiet på nytt forkjøpsrett på aksjene.

– Nå står vi friere til å finne oss selv igjen. Spesielt etter regjeringsskiftet trenger vi flere stemmer på venstresida, sier Herbjørnsrud.

mariv@klassekampen.no