Torsdag 2. januar 2014

Folket støtter forbudet

TURER FRAM: 53 prosent av Frp-velgerne og 56 prosent av Høyre-velgerne vil beholde sexkjøploven. Partilederne Erna Solberg og Siv Jensen ønsker likevel å fjerne loven.Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Støtte: Et massivt flertall støtter sexkjøpsforbudet, viser en ny menings­måling. Stikk i strid med egne velgere vil den borgerlige regjeringen fjerne forbudet.

sexkjøp

En spørreundersøkelse gjort på oppdrag for Klassekampen viser at hele 65 prosent av befolkningen støtter forbudet mot kjøp av sex, mens bare 20 prosent er imot. Også blant de borgerlige partienes egne velgere er det flertall for å beholde forbudet. 53 prosent av Frp-velgerne vil beholde sexkjøploven, og 56 prosent av Høyre-velgerne.

Like fullt drar regjeringen i en annen retning: Både regjeringserklæringen og samarbeidserklæringen mellom de fire borgerlige partiene slår fast at sexkjøpsloven skal evalueres. Og Høyre, Frp og Venstre er motstandere av loven.

Sexkjøpsloven:

• 65 prosent svarer nei på spørsmål om de mener at «forbudet mot kjøp av sex bør oppheves» . 20 prosent vil oppheve forbudet, 15 prosent svarer vet ikke.

• Spørreundersøkelsen er utført av Sentio på oppdrag fra Klassekampen, med 1000 spurte i perioden 17.-19. desember.

• Både regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene slår fast at regjeringen vil evaluere sexkjøpsloven. Det er spådd en stortingsmelding til sommeren.

• Både Høyre, Frp og Venstre mener loven bør fjernes.

• Sexkjøpsloven ble innført 1. januar 2009 og gjelder for nordmenn både i Norge og i utlandet. Det er ikke forbudt å selge sex.

Brutalisering

Høyre har programfestet at de vil oppheve forbudet mot kjøp av sex:

– Vi har vært imot loven hele veien – av hensyn til de prostituerte selv. Undersøkelser viser at prostitusjonen har trukket inn i bakrommene og forteller om en brutalisering av miljøet. Denne meningsmålingen understreker at det er behov for mer informasjon om hva dette dreier seg om, sier Anders B. Werp, Høyres justispolitiske talsperson.

– Har ikke folk nok informasjon?

– Folk gjør seg opp sin mening, men min holdning er klar, og skepsisen er bekreftet av de undersøkelsene som er foretatt, sier Werp og refererer til Pro Sentrets undersøkelse i 2012, som viste en endring i markedet etter at loven trådde i kraft i 2009.

Endringene tilskrives imidlertid ikke bare forbudet mot sexkjøp, men også at det nå finnes prostituerte fra flere nasjoner enn før i Norge, og at politiet håndhever lovverket på en annen måte enn tidligere.

– 56 prosent av dine egne velgere er imot å oppheve loven.

– Sånn vil det være i mange saker – vi er ikke noe ensrettet parti – velgerne og medlemmene mener ikke alltid det samme som det som står i regjeringserklæringen, sier Werp.

– Rein symbolpolitikk

Også Venstre har programfestet at sexkjøpsloven bør fjernes.

– Siden man innførte forbudet, har man sett forverrede forhold, mer kriminalitet og mer lyssky virksomhet, sier Sveinung Rotevatn (V), stortingsrepresentant og tidligere Unge Venstre-leder.

Han mener det kan være klokt å gå tilbake til hvordan det var før forbudet.

– Mye tyder på at loven ikke har fungert etter hensikten, sier Rotevatn, som fryktet for konsekvensene da loven ble innført:

– I ettertid har vi sett at denne frykten var berettiget. Dette er rein symbolpolitikk og moralisering – og jeg mener forbudet står i veien for å få på plass ordentlige tiltak for å hjelpe dem som ønsker å komme seg ut av denne bransjen, sier Rotevatn.

I spørreundersøkelsen svarte 62 prosent av Venstre-velgerne at de gjerne vil beholde forbudet. Rotevatn tror folk i slike undersøkelser automatisk svarer konservativt og lojalt mot loven:

– Folk flest vil automatisk svare at de er for et forbud – man er konservativ og lojal mot lovens tekst og vil tenke at hvis noe blir tillatt, blir det en eksplosjon i en eller annen retning, sier Rotevatn, som derfor mener det er bra at loven evalueres og at folk dermed får mer informasjon.

– Det skal mye til for ikke å oppheve denne loven – fordi Høyre, Frp og Venstre har gått til valg på det. Og det vil overraske meg om evalueringen viser at dette har vært et veldig vellykket prosjekt, sier han.

Viktig verdinorm

Arbeiderpartiet var med på å innføre loven i 2009 og har velgerne sine i ryggen. Aller størst er støtten blant KrF-velgerne, hvor 81 prosent mener sexkjøp fortsatt skal være forbudt, deretter kommer velgere av Arbeiderpartiet (74 prosent) og SV (73 prosent).

Kari Henriksen er nestleder i Ap-fraksjonen i justiskomiteen på Stortinget og mener tallene viser at folk har tillit til at forbudet fungerer som det skal. Hun tror den offentlige debatten i forkant gjorde at loven traff godt:

– Jeg synes det er underlig at noe av det første de borgerlige gjør er at de vil revurdere en lov som fungerer, sier Kari Henriksen (Ap).

Hun mener det er viktigere med bedre oppfølging og flere saker, enn evaluering og oppheving – og tror heller ikke på fortellingen om at brutaliseringen av prostitusjonsmarkedet bare er en følge av at loven:

– Dette er det litt delte oppfatninger om. Vi må få loven til å fungere etter hensikten: Beskytte og gi signal om at det er galt å kjøpe sex. Loven har en verdinorm i seg som er viktig for oss i Ap, sier Henriksen, som viser til Trondheim, som har hatt flere sexkjøps-saker enn den andre byene til sammen.

Hun mener de borgerlige lurer velgerne sine når de hevder at folk ikke vet hva loven dreier seg om eller svarer på automatikk:

– Det er en tynn bortforklaring av at de gjør noe med en lov folk har tillit til, sier Henriksen.

fridag@klassekampen.no

Politiet: – Sexkjøpforbudet er et nyttig verktøy

– Vi har gode erfaringen med sexkjøpsloven, sier Arve Nordtvedt.

Han er stasjonssjef på Sentrum politistasjon i Trondheim, hvor Pimp it-prosjektet har jobbet for å forhindre gateprostitusjon og menneskehandel siden 2003. I 2012 kom omtrent halvparten av alle anmeldelser av sexkjøp fra politiet i Trondheim.

I midten av desember 2013 hadde Trondheims-politiet opprettet 154 saker, mot 181 på samme tid i fjor.

– Det er prostitusjon i Trondheim, men det er fortsatt ingen gateprostitusjon, og der er vi i en særstilling, sier Nordtvedt.

Han er ikke først og fremst er ute etter å ta dem som kjøper sex, men mener sexkjøpsforbudet er et nyttig verktøy i det forebyggende arbeidet for å ivareta de prostituerte, avdekke menneskehandel og forhindre utvikling av gateprostitusjon.

Politisjefen er ikke overrasket over den massive støtten sexforbudsloven har i befolkningen:

– Mange ser at det å kjøpe sex fra utsatte mennesker ikke er greit etisk sett. Det er mange offer i kjølvannet av denne virksomheten, sier Nordtvedt, som tror svarene viser en etisk standard hos mange norske borgere:

– Dette viser at vi ikke ønsker et samfunn hvor sex er en vare man lovlig kan kjøpe på et marked, sier han.