Tirsdag 21. januar 2014 Utenriks

• Rikinger og verdensledere på elitefest i Davos • Kontrollerer mer penger enn noensinne før

Davos-elitens superbrekk

LEGGER PLANER: Verdens eliter setter demokratiet til side for å fylle egne bankkontoer, ifølge Oxfam. Nå er elitene samlet til det årlige Verdens økonomiske forum i Davos. Foto: JOHANNES EISELE, AFP/SCANPIX

SKITTENT SPILL: Verdens 85 rikeste enkeltpersoner kontrollerer like mye rikdom som halve verdens befolkning, ifølge en ny Oxfam-rapport. Ulikheten er et resultat av målrettet eliteinnsats.

DAVOS

Verdens aller rikeste mann, Bill Gates, er på plass ved Verdens økonomiske forum, den årlige elitefesten i den sveitsiske alpebyen Davos. En ny rapport om global økonomisk ulikhet viser at Gates, sammen med de 84 andre rikeste menneskene i verden, har sopet sammen over ti tusen milliarder norske kroner.

Det er like mye rikdom som halve jordens befolkning har til sammen.

Altså: 85 mennesker kontrollerer like mye penger som 3,5 milliarder mennesker.

Verdens økonomiske forum:

• Verdens økonomiske forum arrangerer hvert år en samling for politikere, næringsliv, investorer og kjendiser i den sveitsiske alpebyen Davos.

• Temaet for årets samling er «Omformingen av verden: Konsekvenser for samfunn, politikk og næringsliv».

• Norge representeres ved statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende.

«Undergraver demokrati»

I Davos-idyllen sprader Gates og andre rikinger rundt med folk som sjefen for investeringsbanken Goldman Sachs, presidenten for USAs største selskap, Wal-Mart, og en salig miks av verdensledere, Hollywood-kjendiser og verdens rikeste næringslivstopper.

Rikingene i Davos vil nok forklare sine velfylte bankkontoer med hardt arbeid. Men ifølge rapporten fra den britiske utviklingsorganisasjonen Oxfam, handler mye av innsatsen om å sette demokratiske prosesser ut av spill for å fylle egne pengepunger så mye som mulig.

«Rike eliter har overtatt politisk makt for å rigge reglene i det økonomiske spillet, undergrave demokratiet og skape en verden der de 85 rikeste menneskene eier rikdommen til halve verdens befolkning», heter det i Oxfam-rapporten.

Elitenes grep for å bygge formuer har vært ekstremt suksessfullt de siste tiårene. Siden slutten av 1970-tallet har blant annet skattenivået falt i 29 av 30 land hvor slik statistikk er tilgjengelig. 70 prosent av verdens befolkning bor i land der ulikhetene har økt siden 1980-tallet.

Vinner i Europa

Men elitenes innsats for å sikre seg stadig mer av kaka skyter stadig fart. Davos er en rik oase i et Europa som i økende grad preges av fattigdom og arbeidsløshet. Temaet for årets forum er «Omformingen av verden: Konsekvenser for samfunn, politikk og næringsliv». Kritikere mener europeiske eliter har utnyttet de siste årenes økonomiske krise til å omforme europeiske samfunn i henhold til egne interesser: Svakere velferdsstater, mer privatisering og svakere rettigheter og lavere lønn for arbeiderne har blitt presset gjennom i en rekke land i Europa, med økende ulikhet som resultat.

Som et ledd i kampen mot ulikheten ber Oxfam nå rike Davos-deltakerne om å avlegge et personlig løfte om å ikke unndra seg skatt eller å bruke sin rikdom til å sikre seg politiske tjenester.

– Vi kan ikke ha forhåpninger om å vinne kampen mot fattigdom uten å kjempe mot ulikhet. Økende ulikhet skaper en ond sirkel der rikdom og makt i økende grad konsentreres i hendene på noen få, mens resten av oss må kjempe om smulene fra de rikes bord, sier Oxfam-sjef Winnie Byanyima i en pressemelding.

Folket raser

Ifølge sine egne analytikere bør deltakerne i Davos være oppmerksomme på faren ved den stadig større avstanden mellom fattig og rik. Økonomisk ulikhet trekkes fram som den aller største trusselen i forumets årlige Global Risks-rapport:

«Det kroniske inntektsgapet mellom de rikeste og de fattigste borgerne blir ansett som den faren som mest sannsynlig kan gjøre alvorlig skade på verdensøkonomien det kommende tiåret», heter det i rapporten.

Mens ulikhet både gjør skade på økonomien, skaper mer kriminalitet og reduserer befolkningers helsetilstand, bidrar store forskjeller også til å fyre opp under folks forakt for elitene.

Ifølge Oxfam-rapporten viser meningsmålinger fra Spania, Brasil, India, Sør-Afrika, Storbritannia og Nederland at majoriteten i hvert land mener rike mennesker i for stor grad kontrollerer samfunnsutviklingen. En slik bekymring er aller størst i Spania.

USA-dominans

Verdens økonomiske forum er verdens mest topptunge sammenkomst og besøkes av politiske og økonomiske eliter fra hele verden. Gates står på talerlista i Davos sammen med menn som Lloyd F. Blankfein i Goldman Sachs og Doug McMillon i Wal-Mart, republikaneren John McCain, og EU-president Jose Manuel Barroso.

Forumet er ikke bare topptungt. Mannstungt er det også. Bare 15 prosent av deltakerne er kvinner. Samtidig virker forumet å ikke ha tatt innover seg at det økonomiske tyngdepunktet i verden er i sterk bevegelse fra vest til øst.

Mens Kina er representert med ni talere ved forumet, Russland og Brasil med to hver og India med åtte, kommer 66 av menneskene som skal fortelle publikummet hvordan verden ser ut, fra USA. 28 kommer fra Storbritannia.

eirikgs@klassekampen.no

PENGEMANN: Mange ville straffe Goldman Sachs-sjef Lloyd Blankfein for hans rolle i finanskrisa. Blankfein er på plass i Davos. Foto: Chip Somodevilla, AFP/SCANPIX
ULIKHET: 85 mennesker har like mye penger som halve verdens befolkning. Her fra flyktningleir i Darfur. Foto: AFP/SCANPIX