Tirsdag 21. januar 2014

Helse Førde: – Ingen strid om sykehuset i Lærdal

Lærdalsøyri (NTB): Helse Førde tilbakeviser påstander om strid rundt lokalsykehuset i Lærdal.

Ifølge Klassekampen er sykehuset foreslått nedlagt en rekke ganger de siste ti årene og har vært gjennom både nedbemanning og reduksjoner ved en rekke anledninger.
– Argumentet om at lokalsykehus ikke er i stand til å ta seg av store akutte og alvorlige hendelser er nok en gang motbevist. Hvor mange ganger skal det være nødvendig å dokumentere dette, spør Bente Øien Hauge, leder for lokalsykehusaksjonen i Lærdal.
Konsulent Per Marifjæren i Helse Førde sier til NTB at sykehuset i Lærdal er det minst omdiskuterte sykehuset akkurat nå.
– Det var en utrolig flott innsats etter brannen i helgen, selv om ingen var livstruende skadd. Hadde det vært alvorlige brannskader, hadde pasientene uansett blitt sendt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen, sier Marifjæren.
Han mener håndteringen av brannen verken er et argument for eller imot lokalsykehus, men presiserer at Helse Førde gjerne vil beholde sykehuset. (©NTB)