Tirsdag 11. februar 2014 Kultur og medier

Ledelsen i Norli Libris advarer de ansatte. Uttaler de seg til mediene, kan det få konsekvenser:

Ansatte får munnkurv

SKREMMER: Bjørn Mietinen i Handel og Kontor er kritisk til at ansatte i Norli Libris kan bli møtt med represalier dersom de snakker med media.

Ansatte i Norli Libris får ikke snakke med media uten avtale med administrerende direktør. – Skremmer folk fra å ytre seg, sier Bjørn Mietinen i Handel og Kontor.

KULTUR

Norli Libris kutter flere fagansatte i sin største bokhandel, kunne man lese i Klassekampen 15. januar. Saken var i hovedsak basert på et intervju med Ola Jostein Jørgensen, en av de ansatte som måtte gå. Samme dag la ledelsen i Norli Libris ut retningslinjer for mediekontakt på kjedens intranett.

Retningslinjene legger sterke begrensninger på hva de ansatte kan si. Blant annet står det at «ansatte har ikke anledning til å uttale seg i media uten at dette er avtalt med administrerende direktør» og at «enhver uautorisert uttalelse er å betrakte som illojalt overfor bedriftens interesser». Videre heter det at å uttale seg uten avtale «er alvorlig, og vil kunne medføre konsekvenser for den det gjelder».

– Jeg synes det er spesielt med en så generell begrensning av de ansattes ytringsfrihet. Vanligvis sier arbeidsavtaler noe om at ansatte skal opptre redelig og utvise sunn fornuft når de uttaler seg om bedriften, men disse retningslinjene er altomfattende, sier Bjørn Mietinen, nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor.

Han er spesielt kritisk til punktet om at de ansatte kan bli møtt med represalier om de uttaler seg.

– Dette skremmer folk fra å svare på spørsmål, også i saker det er helt legitimt å snakke om. Konsekvensen kan bli at klanderverdige saker som bør belyses av media ikke blir avdekket, sier han.

Mediekontakt i Norli:

• Etter at Klassekampen trykket et intervju med en Norli-ansatt om nedskjæringer i bedriften, publiserte Norli Libris fem retningslinjer for mediekontakt i sitt intranett.

• Retningslinjene sier blant annet at ansatte ikke kan uttale seg til media uten avtale med administrerende direktør og at enhver uautorisert uttalelse «vil kunne medføre konsekvenser for den det gjelder».

• Skrivet får kritikk av både Handel og Kontor og Norsk Presseforbund.

Godtar ikke reglene

Klassekampen har fått tilsendt retningslinjene av en ansatt i Norli som ikke ønsker å stå fram. Etter det Klassekampen kjenner til, har ledelsens utspill vakt reaksjoner blant de ansatte i bokhandelkjeden.

– Norli-ledelsen har ikke drøftet noen retningslinjer for mediekontakt med konsernklubben, slik hovedavtalen krever. Før en innfører noe sånt har vi mye vi skulle ha sagt, sier John Thomas Suhr, hovedtillitsvalgt i Norli Libris for Handel og Kontor.

Han sier at klubben ikke ville godtatt retningslinjene slik de står i dag.

– Vi stiller oss kritiske til framgangsmåten, for å si det diplomatisk, sier Suhr.

– Farlig å snakke

Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener at norske arbeidsgivere i altfor stor grad hindrer sine ansatte i å ytre seg fritt.

– Ytringsfriheten er en ekstremt viktig frihet som alle skal ha. Men nå virker det som om enhver bedrift bestemmer seg for at det er utrolig farlig at folk får snakke om jobben sin, sier Stavrum.

Hun mener bedriftene bør vise arbeidstakerne mer tillit.

– Folk flest er ansvarlige og uttrykker seg godt i offentligheten. Ved å fortelle de ansatte at det er illojalt eller skadelig at de snakker om jobben sin, blir folk redde for å ytre seg. Det fører til at viktige offentlige diskusjoner blir kuttet av, sier hun.

Polerte samtaler

Stavrum mener det er skadelig for den offentlige samtalen dersom det bare er bedriftsledelsen som får snakke med mediene.

– Vi får samtaler som tilsynelatende er sanne, men som er veldig polerte. Det er naturlig at det kommer reaksjoner når en bedrift kutter i antall ansatte. Å kunne diskutere det er en del av et normalt bedriftsdemokrati. Uenighet har en verdi i seg selv, fordi man får prøvd standpunktene og løsningene sine, sier hun.

Mietinen mener de ansatte i Norli Libris bør diskutere retningslinjene med ledelsen.

– Da vil de kunne komme med sin side av saken og bidra til forbedringer.

mari.vollan@klassekampen.no

Norli: Andre ville reagert strengere

Norli publiserte retningslinjene for mediekontakt som en reaksjon på Klassekampens intervju med Norli-ansatt Ola Jostein Jørgensen. Det forteller John Thomasgaard, administrerende direktør i Norli Libris.

– I den saken ble det framsatt påstander som var uheldige og som skader butikken. Andre ville sikkert ha reagert strengere enn oss, sier han.

Ifølge Thomasgaard er retningslinjene for ansattes kontakt med pressen en presisering av ansettelsesavtalen og bedriftens reglement.

– Det er ikke noe nytt og radikalt vi kommer med. Men vi har ingen problemer med å ta en runde på eventuelle innsigelser fra de ansatte, sier han.

– John Thomas Suhr mener retningslinjene burde ha vært diskutert med de ansatte før de ble publisert?

– Der og da var det viktig av hensyn til bedriften å få tydeliggjort vår holdning. Vi ville ikke hatt tid til å drøfte retningslinjene med klubben.

– Hva er grunnen til at de ansatte ikke får uttale seg i mediene uten avtale med deg?

– Det er ganske vanlig i de fleste norske bedrifter. Vi er i konkurranse med andre og ønsker ikke å dele sensitiv informasjon. Det er ikke de ansattes oppgave. De skal gjøre sin jobb i henhold til arbeidsbeskrivelsen.

– Hvilke konsekvenser får det om de ansatte uttaler seg til mediene uten avtale?

– Det må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle. Slikt skjer ekstremt sjelden og reaksjoner fra oss pleier derfor ikke være nødvendig.

mari.vollan@klassekampen.no