Torsdag 13. februar 2014 Innenriks

Privatisering ligger an til å bli den røde tråden i Siv Jensens nye produktivitetskommisjon:

Markedet skal fikse biffen

Omfattende: Peter Birch Sørensen mener alt annet enn politi, rettsvesen og forsvar kan konkurranseutsettes. I bakgrunnen står kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

LØSNING: Skoler, sykehus og veier i privat regi er nøkkelen til å øke produktiviteten, lyder det fra det kanskje mest sentrale medlemmet i kommisjonen som skal slanke offentlig sektor.

Økonomi

– Grunnleggende tror vi på konkurranse som en viktig faktor for produktivitetsvekst, sier den danske økonomiprofessor Peter Birch Sørensen til Klassekampen.

Sørensen er medlem av finansminister Siv Jensens nye produktivitetskommisjon, inspirert av den danske kommisjonen som bærer samme navn.

Kommisjonen skal ifølge Jensen bidra til å sette offentlig sektor på slankekur, og komme med forslag til reformer som kan gjøre norske arbeidstakere og norsk økonomi mer effektiv.

Den danske kommisjonen ledes av nettopp Peter Birch Sørensen, som nå er hentet inn av de blåblå i Norge. I går besøkte han Oslo for å innlede om de danske erfaringene.

– De største offentlige utgiftene ligger innen skole, helse og barne- og eldreomsorg. Private kan stå for produksjonen selv om den er offentlig finansiert. Det er et veldig stort potensial for samarbeid med private, sa Birch Sørensen fra talerstolen på hotell Bristol.

Ny kommisjon:

• 7. februar satte regjeringen som varslet ned sin Produktivitetskommisjon som skal studere utviklingen i norsk produktivitet og komme med forslag til hvordan produktiviteten kan økes. Den ledes av Jørn Rattsø.

• Kommisjonen er opprettet etter modell av den danske kommisjonen med samme navn. Denne startet sitt arbeid i 2012 og avslutter arbeidet i mars i år, og ledes av økonomiprofessor Peter Birch Sørensen.

• Den norske kommisjonen består utenom Jørn Rattsø og Peter Birch Sørensen av flere direktører og styreledere fra både privat og offentlig virksomhet.

Freder kun politi og forsvar

I Danmark har produktivitetskommisjonen i stor grad satt rammene for både problembeskrivelsen og diskusjonen om løsningene for dansk økonomi.

Om det samme skjer i Norge kan den blåblå regjeringen få vind i seilene innen flere av deres kjernesaker, deriblant med flere privatskoler, mer bruk av OPS og resultatlønn for offentlig ansatte.

På møtet i går, som var i regi av Akademikerne, snakket Sørensen utelukkende om økt bruk av private for å effektivisere offentlig sektor – og han viste fram tre danske eksempler der han mente det ble produktivitetsgevinst: MR-skanning på anbud, privat sykehusdrift og et OPS-prosjekt for å bygge og drive et eldresenter.

Og professoren ser få steder hvor private ikke kan overta. «Forsvar, politi og rettsvesen er uegnet for konkurranseutsetting», sto det på en av foilene til professoren.

Ideologiske barrierer

– Ser du ingen prinsipielle argumenter for at blant annet skolegang og helsetjenester skal drives i offentlig regi?

– Jo, hvis man ikke føler man kan kontrollere kvaliteten bra nok, eller hvis det ikke finnes nok effektive private bedrifter, sier Birch Sørensen.

Han beskriver barrierer for økt bruk av private som blant annet komplekse anbudsregler, mangel på kompetanse i kommunene, store forskjeller på tariffavtaler i privat og offentlig sektor, og – ikke minst – ideologisk motstand.

– Det du sier vil nok være søt musikk i den norske blåblå regjeringens ører, mens det vil skurre i ørene til opposisjonen og fagbevegelsen?

– Så godt kjenner jeg ikke den norske debatten, men i Danmark har det gått en debatt om dette i mange år. Nå begynner vi å se mer pragmatiske synspunkter i kommunene, mens debatten på landsplan fortsatt er mer ideologisk. Danmark ble jo hardt rammet av finanskrisa, og det har tvunget både kommunene og offentlig sektor for øvrig til å tenke gjennom om man kan øke effektiviteten ved blant annet å bruke private.

– Er det ikke lite effektivt å overlate disse tingene til private som skal ha profitt? Man kunne vel brukt pengene til å produsere velferdstjenester i stedet, for å bruke dine ord?

– Det grunnleggende poenget er overskuddet de private skal ha er regnet med i prisen når de legger inn et anbud, og om prisen er for høy vinner de ikke anbudet. Hvis den private løsningen samlet sett er billigere er det uansett en effektivitetsgevinst, sier professoren.

Han understreker at han ikke har noen patentløsninger for Norge og at han foreløpig bare uttaler seg på vegne av den danske produktivitetskommisjonen, men mener at det er mange likheter mellom den danske og den norske økonomiske virkeligheten, til tross for den norske oljeformuen.

– Oljen vil jo ta slutt en dag, og hva skal Norge leve av da? Norge har en stor offentlig sektor som så vidt jeg kan se har mange av de samme problemene som i Danmark, sier Birch Sørensen, og nevner blant annet den såkalte eldrebølgen.

emiliee@klassekampen.no

paalh@klassekampen.no

– Man må ha konkurranse

– Om man skal få opp produktiviteten i en hvilken som helst sektor, må du ha et konkurransemotiv. Du klarer ikke å få opp produktiviteten på en arbeidsplass om det ikke blir målt på bunnlinja, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri er NHO-foreningen for alle de store industribedriftene. For dem er Peter Birch Sørensens anbefaling om mer konkurranse musikk i ørene.

– Prinsipielt er jeg veldig enig med ham. Konkurranse vil være et veldig viktig virkemiddel for å sette fokus på muligheten og evnen til å få opp produktiviteten i offentlig sektor, sier han.

– Birch Sørensen skal sitte i den norske produktivitetskommisjonen. Håper du det kommer slike forslag derfra?

– Det er jeg helt sikker på at det må. I mandatet står det at de skal ta for seg både skjermet næringsliv og offentlig sektor. Skal du få opp produktiviteten i de sektorene må du gjøre grep som bruker konkurranse som ett av flere virkemidler for å trimme organisasjonene og få fram behovet for innovasjon.