Mandag 24. februar 2014 Innenriks

• Asylanter med beskyttelsesbehov drar hjem på ferie • UDI: – Undergraver asylinstituttet

Slår alarm om asylferier

ALVORLIG: Tone Loge Tveter i Utlendingsdirektoratet mener det er alvorlig dersom asylanter med beskyttelsesbehov drar på ferier til hjemlandet uten spesiell tillatelse. Her er hun på omvisning i flyktningeleiren i Choucha i Tunisia. Foto: Thomas Winje Øijord, NTB Scanpix

BEKYMRET: Asylmottaket i Bodø har sendt et bekymringsbrev om at asylanter med beskyttelsesbehov drar på ferie til hjemlandet. UDI har ikke oversikt over hvor mange det gjelder.

ASYL

«Hvor farlig er det egentlig i hjemlandet som gjør at man kvalifiserer for opphold når man bare etter noen måneder kan returnere dit på ferie?»

Det skriver Beate Klette, returrådgiver ved Bodø Mottakssenter i et bekymringsbrev til justisminister Anders Anundsen (Frp).

Hun advarer mot en praksis der personer med beskyttelsesbehov har fått innvilget opphold i Norge – for så å reise tilbake til hjemlandet like etter asylsøknaden er godkjent.

«Det er hinsides all fornuft at de samme myndighetene som innvilger beskyttelse skal snu etter bare kort tid og innvilge ferie tilbake til det samme landet de beskyttes fra mens de bor i mottaket», skriver Klette i brevet Klassekampen har fått tilgang til.

Regler for asylanter:

• Personer som har fått innvilget asyl fordi de har beskyttelsesbehov fra hjemlandet, skal ha spesiell tillatelse for å reise tilbake på ferier.

• Dersom asylanter reiser på ferie til hjemlandet uten tillatelse, kan Utlendingsdirektoratet (UDI) gjøre en ny vurdering av hvorvidt beskyttelsesbehovet fremdeles eksisterer, og oppholdstillatelsen eller asylstatusen kan trekkes tilbake.

• UDI sier nå at direktoratet ikke har full oversikt over hvor mange asylanter med beskyttelsesbehov som reiser på ferie til hjemlandet uten tillatelse.

UDI mangler oversikt

Klassekampen har bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om tall på omfanget av praksisen som Klette beskriver. Direktoratet oppgir imidlertid at det ikke er mulig å bryte ned tallmaterialet det sitter på så detaljert.

– Vi har ingen utreisekontroll, så dette vet vi svært lite om. Vi vet også at en del reiser til naboland og tar seg inn i hjemlandet derfra, men dette er ting vi ikke har mulighet til å kontrollere, sier Tone Loger Tveter, assisterende avdelingsdirektør i asylavdelingen til UDI.

– Er det ulovlig å reise tilbake til landet som man har fått innvilget asyl med beskyttelsesbehov fra?

– Personer som har fått beskyttelse har mulighet til å søke om korte reiser til hjemlandet, for eksempel om det skjer dramatiske ting i familien. Men i utgangspunktet er det slik at de er forpliktet til ikke å reise tilbake til landet hvor de hevder at de blir forfulgt, sier Tveter.

Kan trekke tilbake asyl

UDI har muligheten til å trekke tilbake oppholdstillatelse og asylstatus dersom de finner ut at personer med beskyttelsesbehov har reist til hjemlandet uten tillatelse.

Asylanter med opphold i Norge får også utstedt et eget reisebevis som i teorien skal begrense muligheten til å reise til hjemlandet.

– Man får reisebevis for flyktninger, og det er begrenset mot innreise i hjemlandet, sier Tveter.

– Vil noen stoppe deg i en passkontroll dersom du forsøker å reise til hjemlandet med dette reisedokumentet?

– Du kommer ut av Norge, men det er et spørsmål om hva som skjer når man skal inn i hjemlandet. Jeg vet ikke hvordan dette håndheves.

– Så dette er i praksis en tillitsbasert ordning?

– Det er en forpliktelse. De kommer hit og hevder at de har behov for beskyttelse, og det legger vi til grunn. Norge kan beskytte dem her og ikke i deres hjemland. Da skal de heller ikke reise inn i landet hvor de hevder å være forfulgt, sier Tveter.

– Men dette er det vanskelig for dere å kontrollere?

– Norge er et land hvor man reiser fritt ut og inn, og heller ikke de med beskyttelse er underlagt noen spesiell utreisekontroll.

Varsler gjennomgang

UDI har sendt en skriftlig vurdering av forholdene Beate Klette beskriver til Justisdepartementet.

Her kommer det fram at UDI nå vil gjennomgå rutinene for å sikre seg nødvendig informasjon fra asylmottakene som sitter tettest på problemet.

«De det gjelder, søker om å besøke familie i naboland eller andre land enn hjemlandet. Utfordringen ligger i at mottakene ikke vet hvor de faktisk har vært», skriver UDI.

Tone Loger Tveter bekrefter at man ser alvorlig på problemet som Beate Klette beskriver.

– Jeg regner med at det vil bli vår oppgave å undersøke dette videre. Dette er en ordning som er ment for mennesker som har et reelt behov for beskyttelse, og da undergraver man asylinstituttet dersom man reiser tilbake til hjemlandet like etter at man har fått opphold.

siment@klassekampen.no

larst@klassekampen.no