Torsdag 10. april 2014 Kultur og medier

Hvis Konkurransetilsynet avslører lovbrudd i bokbransjen, vil politikere skrote bransjeavtalen:

Vil straffe forlagene

Truer: Ib Thomsen (Frp) er villig til å stoppe den nye avtalen i bokbransjen om forlagene viser seg å ha brutt konkurranseloven. Foto: Anniken C. Mohr

Avtalen om faste priser på bøker bør skrotes – dersom det viser seg at de store forlagene har begått grove lovbrudd. Det mener både Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget.

Bokbransje

Konkurransetilsynets aksjon mot de største norske forlagene tirsdag kan få alvorlige konsekvenser. Den nye bokavtalen, som skal sikre fortsatt faste bokpriser, står i fare.

– Nå må vi fryse hele den nye bokavtalen inntil vi får klarhet i hva Konkurransetilsynet har avdekket, sier Ib Thomsen (Frp), representant i kultur- og familiekomiteen på Stortinget.

Begge regjeringspartiene vil stoppe bokbransjens nye avtale – hvis det viser seg at forlagshusene har utnyttet sin markedsdominans i strid med loven.

– Ja, hvis det blir avdekket grove overtredelser, mener jeg at vi bør ta det hele opp til vurdering på nytt. Hele denne bransjen har dispensasjon fra konkurranseloven, og da er det uhyre viktig at den opptrer skikkelig, sier Svein Harberg (H), leder av kulturkomiteen.

Razzia i bokbransjen:

• Konkurransetilsynet gjennomførte tirsdag razzia hos forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted.

• Bakgrunnen skal være at en har nektet å levere visse bøker til butikker og kiosker.

• Distributøren Bladcentralen, som eies av forlagene, er også i tilsynet søkelys.

• Hvis alvorlige lovbrudd avsløres, vil Høyre og Frps på Stortinget stoppe bokbransjens nye avtale.

• Avtalen skal blant annet sikre fortsatt fastpris på nye bøker i Norge.

Klassekampen i går

Strid om levering

Tirsdag gjennomførte konkurransetilsynet razzia mot landets fire største forlagshus, Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted. Bakgrunnen for bevissikringen var konkrete mistanker om brudd på konkurranseloven. De fire forlagene er medeiere av Bladcentralen, som distribuerer billigbøker til landets dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Saken gjelder «en mulig leveringsnektelse i markedet for distribusjon av bøker til massemarkedet», ifølge Konkurransetilsynet.

Razziaen kom på verst tenkelige tidspunkt for bokbransjen. Regjeringen er i disse dager i ferd med å vurdere bransjens forslag til en ny bokavtale, som skal gjelde fra 1. januar neste år. Avtalen regnes som en av de viktigste bærebjelkene i norske bokbransje og gir forlagene adgang til å kreve fastpris for bøker i utgivelsesåret.

Men Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen er avhengige av at regjeringen gir dispensasjon fra konkurranseloven. Det mener Ib Thomsen at regjeringen ikke bør gå med på – før situasjonen er avklart. I går sendte han en formell forespørsel til kulturminister Thorhild Widvey (H) og næringsminister Monica Mæland (H) om å legge avtalen på is.

– Vi ser at mange av de uavhengige forlagene har lidd under dette systemet. Hvis det nå viser seg at de store forlagene har misbrukt sin posisjon ved å stenge små forlag ute fra det viktige massemarkedet, må vi sørge for at det ikke kan fortsette i samme bane, sier Thomsen.

– Men distribusjon av bøker til massemarkedet er ikke en del av bokavtalen?

– Disse tingene henger helt klart sammen. Bokbransjen, med de store forlagene i spissen, har fritak for alminnelig konkurranse på flere områder. At dette er uheldig, har Konkurransetilsynet også påpekt overfor Stortinget tidligere, uten at det har fått noen konsekvenser, sier Ib Thomsen.

Ferdig med det

Også Høyres Svein Harberg mener det spøker for bokavtalen hvis tilsynet avdekker alvorlige lovbrudd.

– Jeg er for det første veldig glad for at Konkurransetilsynet har gjort jobben sin. Det er ingen tvil om at det er noen utfordringer knyttet til det vertikale eierskapet i bokbransjen, sier Svein Harberg.

Han sikter til at de tre største forlagshusene eier hver sin bokhandelkjede, og at de også utøver stor markedsmakt gjennom sitt eierskap i Bladcentralen.

– Jeg håper selvsagt at tilsynet ikke finner noe galt. Men i så fall må vi gå nøye gjennom hva som er skjedd og hvordan det kunne skje før vi kan ta stilling til en ny bokavtale, sier Harberg.

Han mener at hele forslaget om ny bokavtale kan ryke om det avdekkes alvorlige lovbrudd.

– I så fall vil vi ikke lenger ha noen avtale om fastpris fra neste år?

– Ja, da løper den nåværende bokavtalen ut, og så er vi ferdige med det.

Det er nærings- og fiskeridepartementet som formelt fremmer et forslag om unntak for konkurranseloven for regjeringen. Saken må ikke vedtas av Stortinget, og regjeringen er dermed ikke avhengig av støtte fra andre partier for å legge bokavtalen på is. Men næringsminister Monica Mæland er mer tilbakeholden enn sin partifelle på Stortinget.

– Vi imøteser resultatet av Konkurransetilsynets kontroll og hvorvidt det er gjort noe som er i strid med lover eller regler. Det er per i dag ikke mulig å se at den framtidige bokavtalen vil være direkte berørt av saken, sier Mæland.

jonas.braekke@klassekampen.no