Torsdag 10. april 2014 Innenriks

Fremskrittspartiets Ungdom snur i synet på EU-medlemskap – vil ha moderpartiet med seg:

Sivs ungdommer sier nei

PRESSES: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen etter spørretimen i Stortinget i går.

HISTORISK: Som første organisasjon på høyresida går Frps ungdomsparti over på nei-sida i synet på EU-medlemskap. Nei-general Heming Olaussen håper de blåblå moderpartiene følger etter.

EU

– EU er en byråkratisk gigant uten sidestykke i historien. Nå slutter vi oss til kampen mot norsk medlemskap, sier leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Atle Simonsen.

Det var på helgas landsmøte at FpU som første organisasjon på høyresida i Norge sluttet seg til nei-sida.

Tidligere har FpU vært nøytralt i synet på norsk medlemskap, et standpunkt ungdomspartiet deler med Frp.

Målet er å få Frp til bli med over på nei-sida når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram i 2017.

Over 70 prosent av Frps velgere er motstandere av norsk EU-medlemskap, ifølge en spørreundersøkelse publisert i Klassekampen i januar.

– Det overveldende nei-flertallet blant velgerne våre forteller meg at det bør være mulig å få Frp til å snu. Jeg har forståelse for at partiet vil respektere resultatet av en folkeavstemning, men mener likevel at et liberalistisk parti må tørre å ta tydelig standpunkt her.

– Hvorfor?

– I tillegg til at EU blir mer og mer udemokratisk, driver den stadig mer detaljregulering av alt fra karameller til kanelinnholdet i boller og hjørnekjøleskap. FpU har alltid kjempet mot påbud, forbud, byråkrater og politikere som vil detaljstyre folks liv, vi vil ikke kjempe mot byråkrater i Brussel i tillegg, sier Simonsen.

– Hva med EØS-avtalen?

– Jeg mener at en frihandelsavtale hadde vært bra, men organisasjonen har ikke noe eget vedtak om dette. Det blir sagt at et nei til EØS er et nei til all handel, men det er ikke tilfelle, mener Simonsen.

Han peker på EØS-avtalens bestemmelse om at frihandelsavtalen fra 1971 skal gjelde dersom EØS-avtalen faller bort.

– Mitt utgangspunkt er at Europa er like avhengige av oss som vice versa, sier Atle Simonsen.

Allerede i god tid før partiene inntok regjeringskontorene i høst, var Frp og Høyre enige om å legge spørsmålet om norsk EU-medlemskap dødt.

Partiene og EU:

• SV, Sp og KrF er mot norsk EU-medlemskap.

• Frp, MDG og Venstre er delt i synet på medlemskap og har ikke noe klart ja/nei-standpunkt.

• Høyre og Arbeiderpartiet er for.

• Det er klart nei-flertall blant velgerne til alle partier.

• 70,5 prosent av Frps velgere ville stemt nei til EU, ifølge en spørreundersøkelse foretatt av Sentio i januar. 23,2 av partiets velgere ville stemt ja.

Bare begynnelsen

Nei til EU-leder Heming Olaussen ønsker FpU hjertelig velkommen til nei-sida.

– EU-motstanden er brei og finnes i alle velgergrupper, men har til nå ikke hatt noe organisatorisk uttrykk på høyresida. Nettopp derfor er dette vedtaket fra FpU så gledelig, sier han.

Olaussen håper FpUs vedtak skaper en ny dynamikk i medlemskapsdebatten blant de borgerlige.

– Det skal bli spennende om dette får de mange EU-motstanderne i Frp til å presse fram et tydeligere standpunkt. I tillegg kan en ny EU-debatt på høyresida føre til at også konservative nei-røster blir tydelige. Over hele Europa blir stadig flere av Høryes søsterpartier mer kritisk til EU, men den strømningen har ennå ikke nådd Norge i særlig stor grad, sier han.

Frp har ikke noe offisielt syn på norsk EU-medlemskap, utover at partiet vil respektere resultatet av en folkeavstemning. Frp-leder Siv Jensen vil på å lytte til ungdomspartiets argumenter.

– Jeg registrerer ikke at det er et sterkt ønske i befolkningen om EU-medlemskap, og dette er derfor ikke en veldig aktuell debatt. FpU er en frisk ungdomsorganisasjon som både inspirerer, presser og korrigerer moderpartiet i mange saker, sier hun.

Frp-nestleder Per Sandberg har i mange år ledet programprosessene i partiet. Han syns signalene er spennende:

– Vi har en sprek ungdomsorganisasjon som deltar sterkt i programarbeidet. Neste programprosess starter i 2016, og det blir interessant med en EU- og EØS-debatt i Frp. Jeg tror FpU begynner å få mange tilhengere i Frp her, selv om jeg mener vi har en god modell i dag, der vi lar folket bestemme, sier Per Sandberg, som selv er motstander av norsk EU-medlemskap.

Deler argumentene

Frps utenrikspolitiske talsmann, Kristian Norheim, sier han deler mye av FpUs argumentasjon.

– Frykten for EUs byråkrati og overstyring deles av alle i Frp. Men jeg er ikke så opptatt av medlemskapsdebatten. Den ligger for tida død, selv om flere av oss skulle ønske at vi hadde mer debatt om EU, sier han.

– Hva er ditt standpunkt?

– Jeg er vel en ikke-praktiserende tilhenger som har mista gløden. Men jo mer Nei til EU pøser på med sin propaganda, jo mer våkner EU-tilhengeren i meg.

politikk@klassekampen.no

UmEU: – Vi tar imot Fpu med åpne armer

Ungdom mot EU jubler over at Fremskrittspartiets Ungdom nå melder overgang til neisidas rekker.

– Vi synes dette er veldig bra. FpUs EU-standpunkt bygger på motstand mot byråkratisering og overstyring av landet. Denne argumentasjonen er vi helt enige i, forklarer Bjørn Ola Opsahl, leder i Ungdom mot EU.

Opsahl forteller at UmEU nå vil etablere tettere kontakt med Frp-ungdommen:

– Vi skal sette i verk dialog med FpU. Vi er blant annet opptatt av å høre mer om hva slags argumentasjon de vil bruke, sier han.

– Mye EU-kritikk fra høyrepartier ute i Europa bygger på fremmedfiendtlige holdninger. Vi oppfatter ikke at det er dette som ligger til grunn for FpUs nei til EU-medlemskap, og er derfor helt åpne for samarbeid med FpU, sier UmEU-lederen.

Ungdom mot EU er derimot mer spente på hvor FpU stiller seg til spørsmålet om trygdeeksport:

– Vårt standpunkt er «gjør din plikt, krev din rett». Det blir spennende å finne ut hvor FpU står her, sier Bjørn Ola Opsahl.