Mandag 12. mai 2014 Lederen

Folket i valg

• I morgen kommer Stortinget til å gjøre historiske og viktige endringer av Grunnloven. Etter forrige ukes vedtak om å gi loven oppdatert språkdrakt er det nå innskrivingen av en rekke menneskerettigheter som står for tur. Det dreier seg blant annet om retten til et sunt miljø, utdanning og helse. Men hvilke av disse endringene som nå vil bli vedtatt, og hva det enkelte parti går for og imot, har lenge vært forbløffende uklart. I praksis bryter derfor behandlingen av disse endringene med et viktig prinsipp: At folket skal kunne ta stilling til grunnlovsendringer i et valg.

• Grunnlovens paragraf 112 krever nemlig at forslag om endringer framsettes før et valg – og at de vedtas først etter valget. Dette skal gi oss velgere en mulighet til å si hva vi mener om forslagene når vi stemmer. Men hadde vi egentlig noen slik mulighet? Det er synd å si det, men nei. Som jurist Anine Kierulf sa i lørdagens Klassekampen: «Reelt sett er folket blitt overkjørt.» For da forslagene til endringer av Grunnloven ble framsatt i 2012, stilte alle partiene utenom Frp seg bak. Og i valget ble det slett ikke klart hva partiene ville gå inn for. (Det var vel strengt tatt ganske uklart for partiene selv også.) Det viser seg altså at politikerne helgarderte seg: De foreslo en hel haug av endringer, slik at det formelle kravet i Grunnloven var innfridd – slik at de først etter valget kunne bestemme seg for hva de til slutt ville gå for og imot. De hoppet altså bukk over prinsippet om at endringene skal forelegges folket i valg.

• Det er lite tillitvekkende at politikerne først i de siste dagene før avstemningen klarer å bestemme seg for hva de mener om endringene i vår øverste rettskilde. Anine Kierulf retter kritikken spesielt mot Høyre, som nå går imot flere av de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene som ble foreslått i 2012. Men kritikken rammer også de andre partiene på Stortinget. I debatten om grunnlovsendringene – som har handlet mye om grensene for Stortingets makt – er det ett prinsipp som er blitt underslått: At over Stortinget står folket.