Mandag 19. mai 2014

Forskere: – Norge tøyde FN-mandatet i Libya

Oslo (NTB): Norske styrker tok på seg oppdrag andre ikke ville ha, og bidro til å strekke FN-mandatet i NATO-operasjonen i Libya, skriver tidsskriftet Militære studier.

– Norge har alltid tolket FN-mandat strengt og bokstavelig, men i Libya var vi aktivt med på å utvide dette mandatet, sier tidsskriftets redaktør Tormod Heier til Klassekampen.
Ifølge Militære studier slapp norske jagerfly 567 bomber over Libya – nesten en av ti bomber under operasjonen. I tillegg tok de norske styrkene på seg oppdrag andre ikke ville ta.
– Stoltenberg-regjeringen hadde i sine første leveår et dårlig rykte i USA, blant annet fordi vi ikke bidro i Sør-Afghanistan. Etter at SV ble svekket i valget i 2009, ble Libya en mulighet til å reparere forholdet til USA. Dette har bidratt til at Norge nå har rykket opp en divisjon i NATO, sier Heier til avisen.
Den NATO-ledede operasjonen i Libya startet i mars 2011. Mandatet kom fra FNs sikkerhetsråd for å beskytte sivile. Flere mente imidlertid at operasjonen ble en krig for regimeendring. Norge trakk seg ut før operasjonen var over.
– Vi trakk oss ut åtte uker før oppdraget ble avsluttet, og det tyder på at det var sterke spenninger internt i den rødgrønne regjeringen, mener Heier. (©NTB) (©NTB)