Torsdag 22. mai 2014 Kultur og medier

Ruth Vatvedt Fjeld ble hentet inn som Ole Petter Ottersens kvinnelige makker i rektorvalget:

Valgt og satt på sidelinja

Går av: Ruth Vatvedt Fjeld orket ikke lenger være prorektor ved Universitetet i Oslo. – Det har vært noen av de vanskeligste månedene av mitt liv, sier hun. Foto: Christopher Olssøn

Ruth Vatvedt Fjeld trekker seg som prorektor ved Universitetet i Oslo. Fjeld sier at hun ble fratatt oppgaver og innflytelse: – Jeg opplevde det som mobbing.

Akademia

Hun var makkeren til Ole Petter Ottersen i fjorårets rektorvalg. Nå har Ruth Vatvedt Fjeld trukket seg som prorektor ved Universitetet i Oslo.

– Jeg ble fratatt alle de viktigste oppgavene, og avgjørelser ble tatt når jeg ikke var til stede, sier professoren i nordisk språkvitenskap til Klassekampen.

Som kvinne og representant for humanistiske fag skulle hun være en viktig brikke i medisineren Ottersens kampanje for gjenvalg. Men straks valget var vunnet, ble hun satt på sidelinja, mener Fjeld.

– Forskningen, som var prorektors viktigste og mest prestisjetunge ansvarsområde, ble nå overtatt av viserektor Knut Fægri, sier hun.

Kjemiprofessor Fægri ble hentet inn som viserektor først etter valget og fikk fra første stund oppgaver som tidligere lå hos prorektoren.

Trekker seg:

• April 2013 vant Ole Petter Ottersen og Ruth Vatvedt Fjeld rektorvalget ved Universitetet i Oslo, som henholdsvis rektor og prorektor.

• Da Ruth Vatvedt Fjeld tok fatt på jobben som prorektor i fjor sommer, opplevde hun at viktige oppgaver var fjernet fra hennes bord.

• Etter flere forsøk på å ta opp problemet, bestemte Fjeld seg i april i år for å slutte.

• Hun reagerer på at ledelsen ved universitetet utad hevder at avgangen skyldes «personlige» overveielser.

Føler seg mobbet

– Det har vært noen av de vanskeligste månedene av mitt liv, sier Fjeld om tida etter at hun ble valgt i fjor vår.

Professoren hevder at det var svært vanskelig å få møte rektoren ved universitetet, som skal ha truffet viktige avgjørelser uten henne i møter med administrasjonen.

– Jeg opplevde det som mobbing; det var svært ubehagelig og ubegripelig. Det trenger man ikke å være noen mobbespesialist for å skjønne. De holdt møter uten meg, og de viktige beslutningene ble tatt i fora der jeg ikke var til stede. Og jeg som liksom skulle være nestkommanderende! Forklaringen de ga, var at de ville «skjerme meg», sier Fjeld.

Når nye viktige oppgaver dukket opp, tilfalt heller ikke disse prorektoren.

– Jeg følte meg mer og mer utafor. Jeg følte at jeg skulle presses ut i kulda, forteller Fjeld.

«Personlige grunner»

Etter å ha forsøkt å ta opp problemene uten å vinne gehør, fikk Fjeld nok. I slutten av april leverte hun sin avskjed.

Universitetets rektor skal da ha lagt stor vekt på at den offisielle begrunnelsen måtte være at hun trakk seg av «personlige grunner» eller etter «personlig overveielse».

Dette protesterte Fjeld mot. Hun mente det var villedende å bruke ordet «personlig» om grunnen til at hun sluttet.

Likevel, om lag to uker etter at Fjeld leverte sin avskjed, sto det følgende i pressemeldingen fra ledelsen: «Ønsket om å fratre stillingen skyldes personlig overveielse og er ikke begrunnet med universitetspolitiske motsetninger».

Pressemeldingen var direkte villedende, ifølge den nå avgåtte prorektoren.

– Det var simpelthen ikke «personlige» grunner til at jeg sluttet, sier Fjeld, som oppfatter pressemeldingen som et forsøk på å glatte over konflikten.

Sendte ikke ut papirer

Om lag to uker etter at Fjeld leverte fratredelseserklæringen, kom saken opp i universitetsstyret – uten at papirene var sendt ut på forhånd.

Likevel kom ingen innsigelser fra styremedlemmene, ifølge Fjeld. Det viste seg at rektor Ole Petter Ottersen hadde ringt de enkelte styremedlemmene ettermiddagen i forveien.

– Jeg har ikke opplevd maken. At en styreleder ringer rundt for å påvirke styremedlemmer kvelden før et møte, slikt gjør man bare ikke, sier Fjeld.

Nå er hun tilbake i sin gamle jobb på Institutt for lingvistiske og nordiske studier og ønsker seg slett ikke tilbake til rektoratet.

– Det har vært veldig, veldig skuffende. Men nå er jeg bare glad for å være ute av det.

haakon.flemmen@klassekampen.no

Rektoren ringte rundt til styret

Rektor Ole Petter Ottersen vil ikke kommentere Ruth Vatvedt Fjelds påstand om at hun ble satt på sidelinja etter rektorvalget.

– At hun anfører som årsak at hun ikke har fått de arbeidsoppgavene som hun ble forespeilet, får bli hennes vurdering. Jeg respekterer det valget hun har gjort, og ønsker henne lykke til videre i rollen som professor ved universitetet.

I pressemeldingen som universitetet sendte ut om Fjelds avgang, sto det at hun hadde fråtrådt etter «personlige» overveielser. I Fjelds egen oppsigelse, som ble levert to uker tidligere, står det at hun fratrådte etter «grundige» overveielser. Ottersen tilbakeviser at pressemeldingen kan tolkes som et forsøk på å gi en skjev framstilling for å unngå at det måtte skrives ut nyvalg på prorektor – og rektor.

– Vi har lojalt gjort rede for de begrunnelser som hun selv har oppgitt i sin egen fratredelseserklæring. Hennes begrunnelse har vært vedlagt alle dokumenter i saken.

– Hvorfor ringte du til alle styremedlemmene dagen før styremøtet da Fjelds avgang skulle behandles?

– Formålet var å forberede styret om at dette kom opp som en sak på kort varsel. Hele poenget var å informere om det som hadde skjedd og om prosessen rundt dette, blant annet at valgstyret var blitt informert.

– Hvorfor valgte du å ringe i stedet for å sende en mail?

– Det er den rutinen jeg bruker hvis det er ting som haster. I en del tilfeller opplever jeg at det er bedre å ringe for å være sikker på at beskjeden kommer fram.

– Fjeld opplevde måten hun ble behandlet på som mobbing?

– Jeg må bare registrere at hun føler det slik, og kan ikke kommentere det ytterligere.

jonas.braekke@klassekampen.no