Fredag 23. mai 2014 Kultur og medier

Universitetsrektoren ville omgå kravet om nyvalg da prorektor Ruth Vatvedt Fjeld trakk seg:

«Vi bør si minst mulig»

Ville unngå valg: Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo insisterte på at prorektor Ruth Vatvedt Fjeld trakk seg etter «personlige» overveielser. Slik ville han unngå nyvalg på både rektor og prorektor, viser e-postmeldinginger Klassekampen har fått tilgang til.

Universitetsrektor Ole Petter Ottersen ba sin egen prorektor si «minst mulig» om sin egen avgang. Slik ville han unngå nyvalg, viser korrespondanse Klassekampen har fått tilgang til.

Akademia

Rektoren ved Universitetet i Oslo er i åpen strid med tidligere prorektor Ruth Vatvedt Fjeld, som sa opp sin stilling i april som følge av det hun opplevde som mobbing.

– Når de forsøker å framstille det som om jeg trekker meg av personlige årsaker – underforstått som om jeg har gått lei – så blir jeg sint, sier Ruth Vatvedt Fjeld.

Sakens kjerne dreier seg om hvorvidt Fjelds avgang ville utløse krav om nyvalg på den øverste ledelsen ved landets største universitet.

Trekker seg:

• I fjor vant Ole Petter Ottersen og Ruth Vatvedt Fjeld rektorvalget ved Universitetet i Oslo, som henholdsvis rektor og prorektor.

• Da Fjeld startet i jobben som prorektor sist sommer, opplevde hun at viktige oppgaver var fjernet fra hennes bord.

• Etter flere forsøk på å ta opp problemet, bestemte Fjeld seg i april i år for å slutte, fortalte Klassekampen i går.

• Nå viser det seg at rektor Ottersen insisterte på at avgangen skyldtes «personlige» overveielser, for slik å unngå nyvalg på rektor og prorektor.

Klassekampen i går.

Ville unngå nyvalg

Fjeld og Ottersen stilte sammen til valg i fjor med en felles valgplattform. Dersom en av dem trekker seg, skal det ifølge universitetets eget valgreglement «foretas nyvalg for den tid som er igjen».

Etter av prorektor Fjeld gikk av, gikk universitetets eget valgstyre likevel inn for å se bort fra kravet om nyvalg.

Basert på opplysninger fra rektor Ottersen og universitetsdirektøren, mente valgstyret at det ikke lå «universitetspolitiske» årsaker bak Fjelds avgjørelse om å fratre.

Dette er imidlertid en framstilling som Ruth Vatvedt Fjeld har kjempet imot helt siden hun leverte sin fratredelseserklæring 24. april.

– Ikke politisk uenighet

I en mailkorrespondanse mellom Fjeld og Ottersen som Klassekampen har fått tilgang til, går det fram at rektoren ved Universitetet i Oslo ga klar beskjed til sin avtroppende prorektor om hvordan han ønsket at denne saken skulle presenteres når den kom til styrebehandling den 6. mai.

«Som sagt bør vi begge si minst mulig om saken når styret har sagt sitt. Vi er vel enige om at jeg kun sier at du velger å fratre av personlige grunner – slik sant er, skriver Ottersen til sin nestkommanderende.

Videre i samme mail skriver Ottersen at han vil fortelle styret at det ikke er noen politisk uenighet mellom de to som ligger bak.

«Det siste er helt avgjørende, for hadde det vært politisk uenighet bak fratredelsen, så hadde elektoratet hatt krav på nyvalg», skriver Ottersen.

– Sint og skuffet

Ruth Vatvedt Fjeld sier hun oppfattet dette som et utidig forsøk på å gi henne munnkurv overfor sitt eget styre.

– Jeg ble sint og skuffet da jeg så hva han skrev. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt til å trekke meg stille og rolig tilbake til min professorstilling ved Det humanistiske fakultet.

Som Klassekampen omtalte i går, var det helt andre årsaker til at hun trakk seg fra stillingen. Etter at hun hadde bidratt til å vinne valget i fjor, opplevde hun å bli frosset ut av de andre i rektorkollegiet. Ansvar som før tillå prorektoren, skal ha blitt tatt fra henne uten nærmere begrunnelse. Viktige beslutninger ble også tatt bak hennes rygg, hevder Fjeld.

– Jeg fikk ikke utrettet noe av det som sto i mandatet vårt og som vi ble valgt inn på i fellesskap, sier Fjeld.

Det var valgstyret ved Universitetet i Oslo som mente at det ikke var nødvendig med nyvalg som følge av Fjelds avgang.

Deres anbefaling var basert på et brev fra universitets ledelse, hvor det står at prorektor gikk av som følge av en «personlig overveielse».

Da universitetsstyret behandlet saken, ble valgstyrets anbefaling vedtatt uten diskusjon. Kun de ansattes representerer stemte imot.

– Hvorfor kunne ikke valgstyret spurt meg om hva som lå bak? I stedet har det bare tatt Ottersens framstilling som god fisk, sier Fjeld.

– Mener du at det er universitetspolitisk uenighet som er årsaken til din avgang?

– Først må man avklare hva som ligger i begrepet «universitetspolitisk». Men det er i hvert fall ikke mulig å gjennomføre valgprogrammet i samme grad som tidligere, nå som jeg har gått av, sier Fjeld.

– Hvorfor kan ikke Ottersen videreføre programmet uten deg?

– Jeg representerer de humanistiske fagene, det var også derfor jeg ble hanket inn for å stille til valg sammen med Ottersen. I den nåværende ledelsen er det ingen som har denne bakgrunnen, sier Fjeld.

Rektor Ole Petter Ottersen viser til universitetsstyrets behandling av saken.

– Begrepet «overveielser» ble hentet fra hennes fratredelsesbrev. Brevet har ligget ved saken hele veien, og alle organer har kunnet lese Fjelds begrunnelse, skriver Ottersen i en kommentar.

Han benekter også at han har forsøkt å pålegge Fjeld munnkurv.

– Fjeld var til stede under styrets behandling av saken. Hun hadde mulighet til å ta ordet, noe hun valgte å ikke gjøre, skriver Ottersen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Studenter i opprør – krever nyvalg

Studentene ved Universitetet i Oslo reagerer kraftig på måten deres egen prorektor er blitt behandlet på

– Jeg synes det er vanvittig uproft og arrogant av universitetet å se bort fra sitt eget reglement når det passer seg. Jeg kan forstå at ledelsen synes det er praktisk å få denne saken ut av verden så raskt som mulig, men måten det skjer på er udemokratisk, sier leder av studentparlamentet, Gabrielle Legrand Gjerdset

I går ettermiddag møttes studentparlamentets fraksjonsledere til rådslagning, sammen med lederne for studentutvalgene. Hva som ble den endelige konklusjonen var ikke klart da Klassekampen gikk i trykken. Gjerdset mente i går ettermiddag at det ikke er noen vei utenom nyvalg.

– Det er stor misnøye blant studentene for hvordan denne saken er blitt håndtert. Tilliten til universitetets ledelse er sterkt svekket. Denne saken setter hele universitetet i et dårlig lys. Vi har fått et omdømmeproblem som kommer til å vare en langt stund, sier lederen av studentparlamentet.

I går ba studentlederne også om et møte med rektor Ole Petter Ottersen, for å gi uttrykk for sin misnøye.

– Det må et nyvalg til. Og saken må opp i styret igjen, og diskuteres skikkelig denne gangen. Ikke bare på grunnlag av en vridd framstilling.

Under rektorvalget i fjor, var det studenten Torkil Vederhus som fikk flest stemmer fra studentene. Om Ole Petter Ottersen har vinnersjanser hvis det blir nyvalg, vil ikke Gjerdset spekulere i.

– Denne saken er i hvert fall ikke et godt utgangspunkt. I så fall må han sørge for å gjenopprette tilliten fra studentmassen, og sikkert også fra andre deler av universitetet.