Onsdag 28. mai 2014 Innenriks

Trine Skei Grande jubler for at Stortinget igjen tar tilbake kontroll over politikken:

I fryd over blå nederlag

KLOKERE: Venstre-leder Trine Skei Grande (t.v.) mener mindertallsregjeringer som tvinges til åpen debatt gjør klokere vedtak enn flertallsregjering som inngår kompromissene i lukkede rom. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

DEMOKRATI: Blåblå nederlag om alt fra reservasjonsrett til Utsira viser at Stortinget har fått mer makt på bekostning av regjeringen. Det sier Trine Skei Grande, som håper at Erna Solberg er forberedt på flere nederlag.

VENSTRE

– Debatten i Stortinget og i offentligheten gjør gang på gang at regjeringen må snu. Det er sånn det bør være, sier Trine Skei Grande.

Venstre-lederen er jublende glad for at Norge har mindretallsregjering som i sak etter sak må bøye seg for stortingsflertallet.

Nye dragkamper i Stortinget

Forhandlingene mellom sentrumspartiene og regjeringen pågår for fullt samtidig som Stortinget nå gjennomfører høring om jordbruksforhandlingene.

– Dette gjør man ikke ferdig i løpet av en lunsj-økt, og ikke to heller, sier Pål Farstad, landbrukspolitisk talsperson i Venstre, til NTB.

Han er likevel optimist.

– Nå er vi inne i materien, og jeg syns prosessen er OK. Det er ikke klamt, mener han.

I høringen la bondeorganisasjonene vekt på at det er for lite penger i årets oppgjør, at de største bøndene prioriteres og at norsk matproduksjon går ned som følge av denne omstillingen. Både Bondelaget og Småbrukarlaget har tidligere bedt sentrumspartiene om å samarbeide med de rødgrønne i årets oppgjør.

SV, Ap, Senterpartiet og MDG har i tur og orden invitert til «brede allianser» om jordbrukspolitikken, men så langt har Venstre og KrF prioritert å finne en løsning med regjeringen.

– Vi skal prøve så godt vi kan, og se om det holder helt inn. Det tør jeg ikke å si, men det er min intensjon, sier Venstres Pål Farstad til NTB.

Tap på tap

Hun lister opp saker der Erna Solberg & Co. har blitt tvunget til retrett av opposisjonen.

– I reservasjonsrettssaken gjorde høringen og den offentlige debatten at regjeringen måtte snu. Oljefondets etikkråd skulle legges ned, men nå snur regjeringen etter en stor debatt. Utsira er enda en slik sak, sier Grande.

Også i landbrukspolitikken har regjeringen blitt irettesatt av stortingsflertallet. De blåblå har blitt tvunget til å videreføre ostetollen, og det er enda uklart hvordan den skal få flertallets støtte i jordbruksoppgjøret (se undersak).

Grande vil ikke kommentere de pågående forhandlingene om oppgjøret.

– På hvilken måte er dagens regjering annerledes enn den rødgrønne flertallsregjeringen?

– I åtte år var Stortinget dødt som politisk arena. Nå ser vi igjen at utfallet av saker endres som følge av debatten, av at ideer bryner seg mot hverandre. Jeg håper intenst vi fortsatt får ha en regjering som ikke har prestisje i å vinne hver eneste sak den legger fram.

I går stemte Stortinget ned regjeringens forslag om å legge ned etikkrådet, som anbefaler selskaper oljefondet skal holde seg borte fra.

Underveis i saken har selv regjeringspartiene snudd. Grande mener det illustrerer at den politiske debatten har blitt mer opplyst.

Fra fler- til mindretall:

• Den rødgrønne regjeringen var en flertallsregjering, hvilket innebar at de tre partiene hadde mer enn halvparten av plassene i Stortinget.

• Mens de rødgrønne i praksis kunne ta Stortingets støtte for gitt i alle saker, må dagens mindretallsregjering forhandle seg fram til flertall i hver sak.

• Det har gjort at regjeringen i mange saker må snu.

• Opposisjonspartiene inngikk for en uke siden en egen avtale om at oljeinstallasjoner på Utsira-høyden skal elektrifiseres, i strid med regjeringens ønske.

Klokere vedtak

– Det er stor forskjell på den politiske behandlingen mellom en sak som statsråden legger fram for 17 ministerkolleger kontra en sak hun legger fram i et åpent Storting. Du får klokere vedtak, sier Venstre-lederen.

Venstre har sammen med KrF en samarbeidsavtale med regjeringspartiene. Den innebærer at de fire partiene først skal gå til hverandre når saker behandles i Stortinget.

– Truer ikke avtalen med å lukke den politiske prosessen?

– Nei. Avtalen sier bare at vi først skal snakke med hverandre, ikke at vi skal bli enige hver gang. Vi er regjerignens førsteelskere, så å si. Det er ikke noe ekteskap, men vi kan ha mye moro lell, sier Grande.

Uklart ansvar

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsforskning er enig i at den politiske prosessen blir åpnere med mindretallsregjering. Men selv om det er morsommere å sitte i opposisjon, er det ulemper med at regjeringen må gjennom forhandlinger i Stortinget før alle vedtak.

– Det kan bli krevende for velgerne å se hvem som er ansvarlig for politikken når regjeringen først forhandler internt og deretter i Stortinget. Det var et tilbakevendende problem for Bondeviks regjeringe, sier han.

Grande sier hun er fullt klar over faren ved at Stortinget får for mye makt og fristes til å detaljstyre regjeringen.

– Stortingsregjereri er alltid en fare. Vi skal ikke gripe inn i det som er regjeringens ansvar som utøvende makt. Men spørsmålet om Utsira eller om oljefondet skal ha et uavhengig etisk råd er prinsippsaker der Stortinget åpenbart må få si sin mening, sier hun.

politikk@klassekampen.no