Onsdag 4. juni 2014 Innenriks

Norske kommuner bryter loven ved å gi mangelfull svømmeopplæring til barn:

Kriminelt svak opplæring

GØY PÅ VANNET: Adriana Rud (4) lærer å svømme i Tøyenbadet, sammen med mormor An-Gun Rud.

FARLIG: En fersk rapport konkluderer med at det er «urovekkende store mangler» i norsk svømmeopplæring. Ved flere skoler går det på sikkerheten løs.

SVØMMING

– For vår del kan jeg si at vi avdekket mer enn vi ønsket med dette tilsynet, sier Øyvind Ropstad, assisterende utdanningsdirektør i Aust-Agder.

Fylkesmannen har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet laget en rapport om tilstanden for svømmeopplæringen i norske skoler. Det ferske tilsynet, som har gransket 19 skoler fra fire ulike fylker, gir strykkarakter til svømmeopplæringen i den norske skolen.

I konklusjonen heter det at «tilsynet avdekket mange lovbrudd», og at svømmeopplæringen har «urovekkende store mangler på kommunenivå».

– Det er kommunen som har ansvaret for at elevene får et tilstrekkelig godt svømmetilbud, sier Ropstad.

Svømmeopplæring:

• En rapport utarbeidet av Fylkesmannen i Aust-Agder på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet slår fast at norske skoler ikke oppfyller opplæringslovens krav til svømmeundervisning.

• Rapporten undersøkte 19 skoler i ni kommuner, fordelt på fylkene Nordland, Møre og Romsdal, Buskerud og Aust-Agder.

• I en sammenlikning av svømmedyktighet blant 10-åringer i de nordiske landene kommer Norge svært dårlig ut.

• I Norge er 50 prosent av 10-åringene sikre svømmere. På Island er tallet 96 prosent, i Sverige 89 prosent, i Danmark 79 prosent og i Finland 72 prosent.

90 prosent brøt loven

I tilsynet slås det fast at hele 90 prosent av kommunene som ble undersøkt hadde avvik fra opplæringslovens krav til undervisning.

– Hvilke lovbrudd ble avdekket?

– Dette kan gå på både kompetansen til de som gir undervisning, omfanget og kvaliteten på undervisningen, samt sikkerheten. Skolene er pålagt å ha én voksen per 15 elever, men vi har avdekket at det er forskjeller på hva slags rutiner som følges og hvor forsvarlig undervisningen er, sier han.

– Hva er konsekvensen for kommuner som bryter loven?

– De får pålegg fra oss om å utbedre sine rutiner eller sin kompetanse, sier Ropstad.

Bestemmer selv kravene

I går skrev Klassekampen at norske barn kommer desidert dårligst ut når svømmeferdighetene i samtlige nordiske land måles.

Bare halvparten av norske tiåringer oppfyller kravet om å svømme 200 meter. Til sammenlikning klarer 96 prosent av islandske, 89 prosent av svenske, 79 prosent av danske og 72 prosent av finske tiåringer den samme testen.

Samtidig som læreplanen for norske skoler slår fast at elevene skal være svømmedyktige og trygge i vannet etter fjerde klasse, finnes det ingen nasjonal definisjon av hva det vil si å være svømmedyktig.

– Dette er et av de viktigste funnene fra vårt tilsyn. Det er fritt fram for den enkelte kommune å definere hva det vil si å være svømmedyktig, og dermed vil kriteriene kunne sprike fra skole til skole, sier Ropstad.

Lover endringer

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått se resultatene fra tilsynet. Etter flere tragiske badeulykker denne helga, gikk ministeren ut på NRK og lovet endringer i svømmeundervisningen.

«Vi har akkurat hatt en tilsynsrapport, og mye tyder på at mange skoler ikke har nok kompetanse, de mangler personale. Noen skoler nedprioriterer dette, og noen kommuner nedprioriterer det», sa Røe Isaksen til NRK.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

Mormor: Vi må få vann i bassengene

I lufta er det 21 grader, men i vannet 28. Fire år gamle Adriana Rud plasker rundt i barnebassenget i Tøyenbadet øst i Oslo. Adriana tar noen tak, men kan ennå ikke svømme uten baderinger rundt armene.

– Det er viktig å føle seg trygg i vannet, da lærer ungene fort, sier mormor An-Gun Rud.

– Og Adriana elsker vann, så hun lærer fort.

De to var i badet i forgårs også, men da var Adriana litt forkjølet, så de holdt seg i innendørsbassenget.

– I Norge har vi så kort sommer at hvis ungene skal lære å svømme må vi få vann i bassengene, sier Rud. Hun mener noe er fundamentalt galt når halvparten av norske tiåringer ikke kan svømme, slik Klassekampen skrev i går.

– Skolene har ikke skikkelig svømmeundervisning, og når de først har svømmeundervisning er det veldig få timer. Men ungene må få sjansen til å prøve vannet, sier hun.

Adriana bor på Gjøvik, og er på ferie hos besteforeldrene i Oslo.

– Så nå blir det vel en del bading, sier mormor.

An-Gun Rud bor på Grorud i Oslo, og bruker Nordtvet bad flere ganger i uka.

– Da svømmer jeg noen tusen meter. Vi er glade i å bade, og det er klart det smitter over på henne, sier hun og nikker mot barnebarnet.

Selv om Adriana lærer å svømme på ferie med besteforeldrene, mener Rud at den offentlige svømmeundervisningen har vært nedprioritert altfor lenge.

– Den ene regjeringen etter den andre kommer med lovnader, men så ender det med at bassengene blir stengt i stedet. Denne regjeringen kritiserte den forrige for ikke å gjøre noe, men jeg tror vel ikke de kommer til å gjøre det så mye bedre selv, sier hun.