Onsdag 11. juni 2014 Innenriks

Tidligere byråd og toppbyråkrat Gro Balas tar oppgjør med byparlamentarismen:

Slakter Oslos modell

Den innerste sirkel: Oslos bystyre har tapt mer og mer makt til byrådet, mener Gro Balas. I 2011 ble det nye byrådet presentert i Rådhuset (f.v.): Aud Kvalbein (KrF), Ola Elvestuen (V), Stian Berger Røsland (H), Hallstein Bjercke (V), Torger Ødegaard (H), Anniken Hauglie (H), Kristin Vinje (H) og Bård Folke Fredriksen (H). Foto: Heiko Junge, Scanpix

SVEKKET: Gro Balas mener byråds­modellen har svekket lokaldemokratiet i Oslo. Nå advarer hun andre kommuner mot å innføre et liknende system.

Lokal­demokrati

Gro Balas har gjennom en årrekke sittet i viktige posisjoner i ledelsen av Oslo kommune: Først som byråd for Ap i en årrekke på 1990-tallet, blant annet to år som finansbyråd, og seinere som byråkrat og kommunaldirektør i hovedstaden.

Når hun nå går av som toppbyråkrat tar hun et oppgjør med styringsmodellen for landets hovedstad. Balas mener modellen med byparlamentarisme, som Oslo var landets første kommune til å innføre, har bidratt til å svekke lokaldemokratiet.

– I Oslo har bystyret fått mindre og mindre makt. Dagens system har ført til en maktarroganse der Høyre, som har sittet med sammenhengende makt svært lenge, i større og større grad føler seg som eiere av hele systemet, sier Balas.

Byparlamentarisme:

• Oslo kommune har en parlamentarisk styringsmodell med et byråd som er avhengig av bystyrets tillit. Dette til forskjell fra de fleste andre norske kommuner, som ledes på tradisjonell måte med et formannskap.

• Ordningen ble etablert i 1986.

• En tilsvarende ordning finnes også i Bergen og Tromsø.

• En rekke kommuner vurderer nå om de ønsker å innføre en parlamentarisk styringsmodell.

Advarer mot å følge Oslo

I 1986 var Oslo den første kommunen i Norge som innførte en parlamentaristisk styringsmodell med byråd og bystyre. Balas sier at hun selv var en forkjemper for denne reformen, men at den nå er moden for revisjon.

– Kommunepolitikere driver i all hovedsak med praktiske oppgaver. Gjennom en formannskapsmodell får man i mye større grad til samarbeid og forankring på tvers av partiene, slik at man har et felles mål om å gjøre ting best mulig for byen, sier hun.

Flere kommuner snuser nå på tilsvarende byrådsmodeller som Oslo. Gro Balas advarer imidlertid mot dette:

– Nå er jeg tilhenger av lokalt selvstyre, så jeg skal ikke si hva andre bør gjøre. Men min erfaring er at Oslo til nød har vært en stor nok kommune til å innføre et slikt system. Da bør også mindre kommuner vurdere nøye om ikke det er bedre med et annet system.

– Fryktkultur i kommunen

– Du beskriver en maktarroganse i byrådet. På hvilken måte merker man dette?

– Det er ingen tvil om at det hersker en fryktkultur i Oslo. Det er mange som føler at man tilhører byrådet, som i snart 20 år har vært borgerlig.

– Hvem gjelder dette for?

– Jeg kan ikke være mer konkret, men jeg har sittet som nestleder i etatsjefsforeningen og her er dette et tema vi har tatt opp.

– Fører til konflikt

Michael Tetzschner (H) har tidligere tatt til orde for å forkaste byrådsmodellen i hovedstaden. Gro Balas mener det nå er behov for en grundig gjennomgang av dagens system.

– Vi trenger en grundig evaluering av systemet. Tidligere har vi hatt noen gjennomganger som har vært veldig bleke, for å si det mildt. Det er tydelig at man er engstelig for endringer.

– Så disse problemene handler ikke bare om at du er skuffet over at Høyre har sittet med makta i mange år?

– Nei, all ære til dem for at de har klart å vinne mange valg. Dette handler om at vi har et system som har ført til konflikt og polarisering. Jeg skulle ønske at vi i stedet hadde en ordning der flere gode hoder slipper til med gode ideer og forslag.

Bystyrets nestleder Halstein Bjercke opplyser til Klassekampen at han ikke ønsker å kommentere kritikken fra Gro Balas.

siment@klassekampen.no

Savner deltidspolitikerne

Michael Tetzschner (H) mener byparlamentarismen i Oslo har skapt et skille mellom to ulike typer politikere i Oslo: De som får lønn for å drive politikk på heltid, og de som bruker fritiden sin på politikken.

– Jeg har selv erfaring fra et bystyre der bare ordføreren var på fulltid. Vi andre kombinerte politikken med sivile yrker, og dette sikret at bystyret hadde en mer daglig forankring i hverdagslivet, sier han.

Han mener dagens byparlamentarisme har ført til en økt profesjonalisering av politikken.

– Det skiller en vektklasse mellom de som kan bruke hele arbeidstiden sin på politikk, og de som sitter i bystyret på fritidsvilkår. Jeg mener det store innslaget av heltidspolitikere har vært med på å byråkratisere politikken, og dagens politikere må bruke mer tid på administrative detaljer.

Tetzschner advarer mindre kommuner mot å innføre et tilsvarende system som Oslo.

– Oslo er den eneste kommunen av en såpass størrelse at dette kan forsvares, uten at jeg mener denne ordningen har ført til noen særlige fordeler.