Torsdag 12. juni 2014 Innenriks

• Fagbevegelsen rasende over rasering av arbeidsvilkår • Varsler storaksjoner mot regjeringen

Starter langvarig aksjon

SAMLER FRONTENE: Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, og Arne Sveen, konserntillitsvalt i AF Gruppen, gjør seg klare til kamp.

KAMPKLARE: Grasrota i LO samler troppene mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljø­loven. Allerede neste uke møtes Robert Eriksson av de første demonstrasjonene.

Arbeidsliv

– Hele fagbevegelsen står samlet mot disse endringene. Nå må vi ta fram det skytset vi har, sier Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Det er arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sine varslede endringer av arbeidsmiljøloven for å tillate mer midlertidig ansettelse som vekker harme blant landets fagorganiserte. LO i Oslo har allerede første markering klar:

– Til uka blir det fanemarkering foran Stortinget. Det blir bare oppstarten, sier leder Roy Pedersen.

Vil endre arbeidslivet:

• Arbeidsminister Robert Eriksson la onsdag fram en rekke forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Han vil blant annet øke adgangen til midlertidige ansettelser, og liberalisere arbeidstidsordningene.

• Forslagene skal nå sendes på høring, med frist til høsten.

• Saken kan bli fremmet som lovendringsforslag for Stortinget før jul. Da vil den bli behandlet våren 2015.

• Regjeringen må få støtte fra enten KrF eller Venstre for å få gjennomført endringene.

Store endringer

Eriksson lanserte i går en rekke endringer av arbeidslivslovgivingen, blant annet:

• Fri adgang til midlertidige ansettelser i enten 9 eller 12 måneder. Etter denne perioden skal det ikke være adgang til å bruke midlertidig ansatte til å utføre samme arbeid i en «karanteneperiode».

• Arbeidsgivere skal få økt adgang til å pålegge ansatte overtidsarbeid og arbeid på søndager.

• Det blir økt mulighet for gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

• Forbudet mot søndagsarbeid fjernes.

Bakgrunnen for forslagene er ifølge Eriksson at det kreves mer «fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv.»

Lang kamp

Klassekampen har vært i kontakt med en rekke tillitsvalgte på LO-grasrota. De er enstemmige i sin dom over regjeringens forslag.

– Vi må tenne vardene og la det gå fra by til by og bygd til bygd. De skal få se motstanden, sier Rolf Bersås, leder i LO i Stavanger og omegn.

Han tror det vil bli en langvarig kamp for å stanse endringene av arbeidsmiljøloven.

– Jeg tror det er nødvendig å gå langt for å få motstanderen til å høre på oss. De politiske markeringene må bli lengre og større enn det som er vanlig.

Forrige gang det ble strid om arbeidsmiljøloven fikk det store politiske konsekvenser. Da Bondevik II-regjeringen ville gjennomføre endringer av samme type som Eriksson nå foreslår mobiliserte hele fagbevegelsen mot dem. Kampanjen var en viktig faktor i valgkampen som førte til Bondevik-regjeringens fall og opprettelsen av den rødgrønne regjeringen i 2005.

Når det nå manes til kamp kan det bety demonstrasjoner og politisk streik fra fagbevegelsens side.

– Nå kan vi fort mobilisere så store styrker som vi ikke har sett på 30–40 år, sier Arne Sveen, som er hovedtillitsvalgt i AF Gruppen.

Han mener regjeringens forslag vil gjøre det vanskeligere for unge med fagbrev å få seg fast jobb i bransjen.

– Faste stillinger har ligget i bunn for Velferds-Norge, skal dette bli framtida kan det skape enorme forskjeller for folk.

Fra trygd til arbeid

Hovedargumentet arbeidsministeren bruker for å øke adgangen til midlertidige ansettelser er å gi flere mulighet til å «prøve seg i arbeidslivet».

– Vi må få færre på trygd og flere i arbeid, sier arbeidsministeren.

– Vil det bli høyere sysselsetting med dette forslaget?

– Det har jeg ingen garanti for, det kan ingen garantere. Det avhenger av situasjonen økonomisk her og globalt, hvordan konjunkturene er. Men vi kommer til å trenge mer arbeidskraft. Da må vi få arenaer der de som står utenfor arbeidslivet i dag får prøvd seg, framfor at man henter utenlandsk arbeidskraft.

– Vil regelendringene åpne for mer misbruk av midlertidig ansatte?

– Nei. En av de store utfordringene er at dagens bestemmelser er vanskelig å praktisere. Da prøver arbeidsgiverne på ulike ting. Vi gjør lovverket enklere og tydeligere. Da tror jeg vi får ryddigere forhold knyttet til midlertidige ansettelser.

Vil øke problemene

Boye Ullmann i Rørleggernes fagforening, som har avdekket en rekke tilfeller av grov sosial dumping, blant annet utnyttingen av spanske arbeidere ved Coops bygg ved Gardermoen, mener Eriksson tar feil.

– Det vi ser av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet vil vi se mer av når det slippes opp. Man utvider fartsgrensa fra 100 til 130. Da vil folk begynne å kjøre i 150, sier han.

– Eriksson hevder at det han fremmer er «forsiktige oppmykinger», ikke radikale endringer?

– Man demper retorikken, men innholdet er dramatisk. Vi ser mye sosial dumping og løsarbeid gjennom bemanningsselskaper. Utenlandsk arbeidskraft jobber allerede lange dager og i helgene. Dette er et signal for å øke det. De vil skru tida mange år tilbake. Vi må starte kampen slik vi gjorde i 2003–2004. Vi vant da, og vi skal vinne igjen, sier han.

paalh@klassekampen.no

anneh@klassekampen.no

LO raser, Venstre jubler

LO-leder Gerd Kristiansen reagerte med forbannelse på forslagene Eriksson lanserte.

– De bruker såkalt utsatte grupper som brekkstang for å slå hull på arbeidsmiljøloven, sa hun.

Hos regjeringens samarbeidspartnere Venstre ble derimot forslagene hilst velkommen.

– Det er positivt at regjeringen endelig foreslår å gjøre arbeidsmiljøloven mer fleksibel og i tråd med et moderne arbeidsliv, sa arbeidspolitisk talsmann i Venstre, Sveinung Rotevatn.

I KrF er skepsisen stor.

– KrF er opptatt av at flere skal få innpass i arbeidslivet, men da må det sikres et tilstrekkelig vern for fast ansettelse. Forslaget fra regjeringen ivaretar kun arbeidsgiver, og ikke arbeidstaker, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Høyre og Frp har sammen med Venstre flertall på Stortinget. Om Venstre stemmer for forslagene vil de dermed bli vedtatt, selv om KrF går mot.