Tirsdag 24. juni 2014 Lederen

Dårlig idé

• I det siste har enkelte tatt til orde for at nullmoms for medier skal gjøres avhengig av at mediekonsernene ikke gir utbytte til sine eiere. Rødts landsstyre vedtok dette i helga, og tidligere har Aps medie-politiske talsperson Arild Grande sagt at det er problematisk å gi momsfritak til mediekonsern som betaler store utbytter. Å begrense momsfritaket, slik at det gjøres avhengig av utgiverselskapenes forretningsidé, er en dårlig idé. Momsfritak for det skrevne ord har vært en grunnpilar i norsk kulturpolitikk siden 1970, og ble innført for å beskytte norsk språk og bidra til flere stemmer og høyere kvalitet i et lite marked som det norske.

• Hele poenget med momsfritaket er at det kommer hele bok- og mediebransjen til gode, uavhengig av hva slags aviser eller bøker som utgis, og hvordan utgiverselskapene er organisert. Kvaliteten i ordningen ligger nettopp i at den er «fargeblind» og omfatter alle, slik barnetrygden, uten sammenlikning for øvrig, også gis til alle med barn, uavhengig av inntekt. Bakgrunnen for fritaket på medieområdet er ønsket om å opprettholde en differensiert dagspresse og slik legge grunnlaget for en mangesidig og fri opinionsdannelse. Dette er ikke minst viktig i en tid der norske verdikjeder utfordres av internasjonale giganter som Amazon, Apple og Google. Og momsfritak for aviser og bøker som utgis digitalt har samme begrunnelse som papir.

• I norsk mediebransje har momsfritaket og pressestøtten vært sett på som en helhet. I kroner og øre tjener de største aktørene mest på momsfritaket, mens mange av de mindre avisene er avhengige av pressestøtte. Den dagen de store aktørene ikke lenger får momsfritak, vil dagens bransjekompromiss stå i fare for å falle sammen, med den konsekvens at oppslutningen om pressestøtten i mediebransjen vil svekkes. Man trenger ikke å like alle utgivelsene fra alle forlag og mediekonsern, eller ha sans for hvordan de organiserer virksomheten, men alle bidrar de til å opprettholde medie- og forlagsmangfoldet og norske verdikjeder. Derfor bør momsfritaket for det skrevne ord opprettholdes for alle, og utvides til også å gjelde digital publisering.