Tirsdag 29. juli 2014 Innenriks

• EOS-utvalget har fullt innsyn i PSTs virksomhet • Vil gjennomgå metoder og informasjonsinnhenting

Vil granske PSTs terroralarm

BEKYMRET: Amina Louragli feiret den muslimske høytida id i Ramitamoskeen i Oslo sentrum i går. Louragli er redd for at PSTs terroralarm gir næring til fordommer om at muslimer liker vold.

SJEKK: Kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene vil gjennomgå PSTs og E-tjenestens arbeidsmetoder etter terroralarmen. Flere justispolitikere støtter en gjennomgang.

Terror

Siden torsdag i forrige uke har Norge levd i usikkerhet etter at norske sikkerhetsmyndigheter slo terroralarm. PST har uspesifikk informasjon om at et anslag er planlagt mot Norge innen få dager.

Siden har ekspertene diskutert om det var riktig av norske sikkerhetsmyndigheter å gå ut med beskjeden, og flere har ment at folket etter hvert vil ha krav på mer informasjon.

Nå sier lederen for kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene at de vil gjennomgå saken.

– Vi skal kontrollere på hvilken måte informasjonen er framskaffet, om dette har skjedd innenfor tjenestenes legale rammer og om dette er basert på arbeidshypoteser som det skal være når de går inn i en sak, sier Eldbjørg Løwer.

Hun presiserer samtidig at utvalget ikke vil gå inn i skjønnsmessige vurderinger gjort av de hemmelige tjenestene.

– Vil det si at dere ikke vil ta stilling til om det var riktig å gå ut med denne informasjonen?

– Ja, vi går aldri inn i skjønnet til en tjeneste. Det er en politisk sak, sier hun.

Terrortrusselen:

• 24. juli varslet norske sikkerhetsmyndigheter at en gruppe ekstreme islamister har planlagt et attentat mot Norge, ifølge PSTs informasjon.

• Politiet har som følge av situasjonen hevet beredskapsnivået og blant annet hatt mer synlig væpnet politi ute.

• Søndag varslet PST at trusselen var «noe redusert», men ekstra beredskap ble stående inntil videre.

• Politidirektøren varslet samtidig at det kan bli aktuelt for politiet å nedjustere beredskapsnivået noe etter mandag.

Støtter gjennomgang

Flere justispolitikere på Stortinget mener en gjennomgang av saken vil være på sin plass etter at situasjonen er avklart.

– Når situasjonen er ferdig håndtert så er det ikke unaturlig å ha en helhetlig gjennomgang av alle aspektene ved håndteringen av denne saken. Det vil jeg tro at regjeringen også er interessert i for å identifisere hva man kan lære av, sier Hadia Tajik (Ap), leder for justiskomiteen på Stortinget.

Høyrepolitiker og nestleder i samme komité, Anders Werp, er enig.

– En gjennomgang er en selvfølge etter alle større hendelser. Nå er vi imidlertid i en håndteringsfase og må konsentrere oss om å løse situasjonen, sier han.

Kan lage særskilt melding

Én gang i året leverer kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene en rapport til Stortinget. Løwer forteller imidlertid at utvalget kan velge å lage egne rapporter for spesielle hendelser.

– Vi har flere ganger laget særskilte meldinger når det har vært saker som har vært av stor interesse eller saker som det ikke lønner seg å vente til neste årsmelding med, sier hun.

Løwer forteller at saken er spesielt interessant fordi dette er første gangen E-tjenesten og PST har behandlet en sak sammen i det ferske såkalte felles kontraterrorsenter. De to tjenestene har ulikt rettsgrunnlag i sin jobb.

Men selv om utvalget vil gå inn i saken, er det ikke gitt at offentligheten vil få mye ny informasjon, ifølge lederen.

– Vi får innsyn i alt PST driver med. Men det betyr ikke at vi kan gå ut med alt vi vet. Vi må også ta hensyn til spesielt sensitiv informasjon, sier Løwer.

larst@klassekampen.no

emiliee@klassekampen.no