Torsdag 31. juli 2014 Lederen

Politikken

• Under terroralarmen har søke­lyset igjen falt på de norske fremmedkrigerne, som har dratt til Syria for å kjempe mot Assads regime. Selv om de ikke knyttes direkte til det overhengende trusselbildet PST og regjeringen nå maler opp, har flere av dem kamp­erfaring fra liknende grupper i Syria som de myndighetene nå peker på. Fremmedkrigerne er for det meste unge muslimske gutter, som har funnet sammen i miljøer på tvers av nasjonalitet. En del av dem har tilknytning til den ytterliggående gruppa Profetens Ummah, mens andre igjen motiveres av et sterkt engasjement for det syriske folk, uten forutgående tilhørighet til radikale islamister.

• I islam viser umma-begrepet til fellesskapet av troende muslimer. Mange norske muslimer opplever dette som en sterk identitetsmarkør og driver aktivt solidaritets­arbeid overfor muslimer i krigsområder. Rabita-moskeen i Oslo har lenge samlet inn penger til nødhjelp til Syria, og mange i menigheten har fulgt utviklingen i landet tett – uavhengig av egen landbakgrunn. Det som skjer i verden opprører dem og engasjerer dem.

• For to år siden skrev Klassekampen at flere av dem som har reist til Syria for å kjempe på opprørernes side, deltok i Gaza-demonstrasjonene i 2009. Den gang førte protestene mot Israels bombing av Gaza­stripen til harde konfrontasjoner med politiet. Sammen med mer rutinerte Palestina-aktivister befant det seg plutselig ungdommer fra forstedene, som oppildnet av bombingen lot seg rive med av demonstrasjonens utvikling og kastet stein og nyttårsraketter. Karl Johan ble fylt med tåregass.

• Regjeringens handlingsplaner er fylt med faresignaler miljøene rundt ungdommene skal følge med på, og det snakkes om sosialt utstøtte gutter og religiøs konservativisme. Dette er selvfølgelig en stor del av bildet. Men vi har også å gjøre med politiske ungdommer, som ikke finner utløp for sitt engasjement innenfor tradisjonelle organer. Norge som samfunn er nødt til å forstå fremmedkrigerne ikke bare i en sosial, men også i en politisk kontekst.