Lørdag 2. august 2014 Kultur og medier

Oslo-folk går glipp av fem kinofilmer i sommer:

Kamp mot kinomonopol

Vil begrave monopolet: Den romantiske komedien «Sex Tape» med Jason Segel og Cameron Diaz er blant filmene som ikke blir vist på kino i sommer på grunn av en priskonflikt mellom Oslo Kino og distributøren UIO.

Oslo-folk går glipp av fem kinofilmer i sommer på grunn av en konflikt mellom Oslo Kino og distributøren UIP. Kinomonopolet i Norges største byer må oppløses, mener BI-forsker.

kino

I sommer går kinopublikum i Oslo glipp av hele fem storfilmer. Både «Sex Tape», «22 Jump Street», den nye «Transformers»-filmen, «The purge: Anarchy» og «Deliver us from evil» holdes tilbake på grunn av en priskonflikt mellom Oslo Kino og distributøren UIP.

Dette viser at privat kinomonopol i en stor by som Oslo er svært uheldig, sier Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI.

– Monopolet bidrar til å blokkere tilgangen til kulturkonsum. Publikum får ikke mulighet til å se disse filmene på en lovlig måte, og det er et kulturpolitisk problem, sier førsteamanuensen i kulturledelse.

I Norge har kinoene tradisjonelt vært eid av kommunene alene. Men når kinoer blir private, slik Oslo Kino ble i fjor, bør ikke monopolet følge med, sier Gaustad.

– Offentlige eiere styrer etter andre mål enn fortjeneste. For de private er det naturlig å styre ut fra størst mulig fortjeneste, og da kan man misbruke markedsmakten monopolet gir deg.

Kinomonopol i Oslo:

• Oslo Kino AS eier og driver sju kinoer i Oslo.

• Aksjene i selskapet er eid av Egmont Nordisk Film.

• En konflikt mellom Oslo Kino og distributøren UIP har ført til at Oslo-publikummet går glipp av fem kinofilmer i sommer.

• BI-professor Terje Gaustad mener kinomonopolet bør oppløses og etterlyser at kommunen tar grep.

Konflikt i flere byer

Oslo Kino har vært i flere konflikter med distributører dette året, slik Klassekampen har skrevet tidligere. Ledelsen i Oslo Kino mener det er urimelig at selskapet skal betale mer enn kinoene i sine nabokommuner for å vise film, slik enkelte distributører har lagt opp til.

– Det er et helt greit argument. Det er ingen enkel situasjon for Nordisk Film å ha monopol i Oslo heller, for det får voldsomme konsekvenser for publikum når kinoen ikke kommer til enighet med distributøren, sier Gaustad, som mener at problemet er mer strukturelt.

Private eiere har vært i konflikt med distributører i flere andre byer. Publikum i Stavanger, Lillestrøm og seks andre byer gikk i vår glipp av storfilmen «Noah» på grunn av en krangel mellom SF Kino og UIP.

– Hvis det hadde vært konkurranse i markedet, hadde det løst seg av seg selv. De som hadde vært villige til å betale best hadde fått filmen, og publikum hadde fått se den. Billettprisene ville også ha justert seg mer naturlig hvis Oslo hadde direkte konkurranse, sier Gaustad.

Fritt fram

Jannicke Haugen, direktør i Oslo Kino, sier at hun ønsker konkurranse velkommen.

– Det er fritt fram for alle å etablere kino i Oslo, og vi ser for oss at vi vil møte konkurranse i løpet av de nærmeste årene, skriver hun i en e-post.

For tida er det planer om en ny kino på Akershus festning. Både Oslo Kino og SF Kino har trukket seg fra tidligere planer om å drive Festningen kino, og det er ennå uklart hvem som skal drive den og når den kommer på plass.

– Det er ikke primært min oppgave å sørge for at det blir konkurranse, men jeg håper det blir det. Det kommer som regel forbrukerne til gode, sier Bente Bøhler i Festningen eiendom til Klassekampen.

– Viser ikke konflikten med UIP at publikum blir skadelidende når Oslo Kino har monopol, Jannicke Haugen?

– Vår konflikt med UIP er selvfølgelig svært beklagelig. Oslo Kino er kjent for å ha en god bredde i kinotilbudet, noe som gjør det desto mer beklagelig at vi nå har havnet i en situasjon der vi ikke får vist enkelte filmer.

– Er det et kulturpolitisk problem at folk hindres i å se filmer på kino i hovedstaden?

– Det er absolutt et problem at en uenighet mellom kino og distributør går ut over publikum. Hele vår eksistens bygger på den gode relasjonen vi har med publikum.

– Kommunen må på banen

Oslo kommune må gjøre sitt for å legge til rette for at kinomonopolet i hovedstaden oppløses, mener Terje Gaustad.

– Kommunen bør gjøre alt som står i dens makt for å få til dette, for eksempel ved å regulere eiendom som kan egne seg til kino. Den bør også være samarbeidsvillig hvis det kommer en privat aktør på banen som er interessert i å etablere kino i Oslo, sier han.

Det har vakt sterke reaksjoner blant kinogjengere at Oslo Kino ikke viser populære filmer. Flere raser nå mot kinoeieren på Facebook. Gaustad synes det er synd at publikum blir taperne.

– Jeg tror ingen i Kulturdepartementet mister nattesøvnen av at folk i Oslo ikke får sett «Transformers 4» på kino, men du kan tenke deg om det var en stor norsk film. Prinsippet burde være det samme. Det er problematisk at filmer som er ment å gå på kino, ikke blir tilgjengelig.

Klassekampen lyktes ikke å få kontakt med kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) før avisa gikk i trykken fredag.

mari.vollan@klassekampen.no

– Trenger kino for alternativ film

Arthaus, Oslo Dokumentarkino og Film fra Sør er blant selskapene som prøver å etablere en ny kino i Oslo. De samarbeider om prosjektet Verdensteatret, som blant annet skal vise kunst- og dokumentarfilm. I fjor fikk de avslag på søknad om støtte fra Oslo kommune.

– De aller fleste er enige om at Oslo Kino trenger konkurranse. Jeg mener det først og fremst trengs et alternativ som kan bidra til å styrke filmkulturen i Oslo, sier Lasse Skagen, kunstnerisk leder i Film fra Sør.

Han ønsker at Verdensteatret skal bli en møteplass for de som er interessert i alternativ film.

– I Stockholm og København finner du små artcinemaer som representerer en annen profil og en lengre programmeringshorisont enn de kommersielle kinoene. Det er steder for de som elsker film, og noe sånt kan bli populært i Oslo også, sier han.

Foreløpig er det uklart når kinoen kan komme på plass. Aktørene mangler fortsatt finansiering etter at søknaden om 50 millioner kroner i bevilgning ble avslått av kommunen.

– Å bygge opp en god, levedyktig kino tar tid. Vi jobber sakte og trutt for å få et godt supplement, sier Skagen.

Han mener kommunen bør legge til rette for at nye kinoer kan etableres.

– Kommunen kan regulere en tomt til dette formålet og bidra med nødvendige støttemulighter. Man kan ikke bare tro at man kan overlate etableringen av en alternativ kvalitetskino til det private, byen er for liten i den sammenhengen. Kommunen må bidra til at Oslo får en flik av kinomangfold, og det tror jeg kulturbyråd Hallstein Bjercke er seg bevisst.