Tirsdag 5. august 2014 Innenriks

Justisministeren har varslet at terrortrusler mot Norge kan bli vanligere i framtida:

Krever våpen i gatene nå

Vil ha mer av dette: Politiets Fellesforbund, den største fagforeningen for politi- og lensmannsetaten, vil ha en generell væpning av politiet.Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

TRYGGHET: Lederen av Politiets Fellesforbund mener økt trusselnivå i Norge er ett av flere argumenter for en generell væpning av politiet. Regjeringen ser på saken.

bevæpning

I nærmere én uke var norsk politi i høyeste beredskap noensinne på grunn av terrortrusselen mot Norge.

Et av politiets viktigste trekk mot trusselen var mer synlig og væpnet politi i gatene, på flyplassene og ved grensene. Politidirektøren pekte på at væpnet politi ute i gatene var en av måtene å øke beredskapen på, dersom noe skulle skje.

Lederen for Politiets Fellesforbund skryter av politiets håndtering av situasjonen, og mener våpnene burde forbli på hofta, selv om trusselen er avblåst.

– Jeg skal ikke bruke terrortrusselen som et hovedargument for at norsk politi bør ha generell bevæpning. Men økt trusselnivå i framtida er ett av flere argumenter for generell bevæpning, sier Sigve Bolstad til Klassekampen.

Han har også notert seg at Oslo politidistrikt meldte at kriminaliteten stupte helga etter at mer væpnet politi ble sendt ut i gatene.

– Det å bruke våpen er absolutt siste utvei uansett, men dette handler om trygghet i samfunnet. Jo mer politiet trener med våpen, jo mer konform og sikker blir man. Det er positivt i seg selv.

Bevæpnet politi:

• Høsten 2012 gikk Politiets Fellesforbund inn for generell bevæpning av politiet.

• I sin samarbeidspolitiske plattform har også regjeringspartnerne Høyre og Frp åpnet for generell bevæpning.

• Regjeringen mener politiet selv skal avgjøre om de vil bevæpne seg i hvert enkelt politidistrikt.

• Med dagens ordning stilles det ulike krav til når politiet kan bevæpne seg. Dette reguleres etter politiets våpeninstruks.

– Mer våpen gir trygghet

Bolstad peker også på at han utelukkende har fått gode innspill på mer synlig, væpnet politi.

– De tilbakemeldingene som har kommet fra folk og politiet er utrolig positive. Tilstedeværelse har skapt en trygghet og folk ønsker å se like mye politi framover, sier han.

Allerede på landsmøtet i 2012 gikk Politiets Fellesforbund inn for en generell bevæpning av politiet.

Motstandere av en generell bevæpning har blant annet framholdt at mer våpen vil føre til at feilvurderinger fra politiets side vil kunne få katastrofale utfall. Men etter en uke med mer væpnet politi i Norge enn på lenge, mener Bolstad å ha sett det motsatte.

– Jeg har ingen informasjon om slikt og vil skryte av norsk politi, sier Bolstad.

Regjeringa ser på saken

Men om politiet ønsket om å beholde våpnene oppfylt, er foreløpig uklart. I politisk plattform for den blåblå regjeringa heter det at regjeringa vil «åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen».

Statssekretær i Justisdepartementet Hans J. Røsjorde er ikke enig i at terrortrusselen har gitt argumenter for våpen til politiet.

– Bevæpningen av politiet i forbindelse med terrorsituasjonen er ikke et grunnlag for å innføre generell bevæpning av norsk politi, skriver han i en kort kommentar.

– I regjeringsplattformen åpnes det for en generell bevæpning av politiet, men Regjeringen har foreløpig ikke konkludert om dette, sier Røsjorde.

Forventer snarlig avklaring

Ulf Leirstein, som sitter i justiskomiteen for Fremskrittspartiet, er enig med Politiets Fellesforbund i at den siste uka har vært positiv for spørsmålet om væpning av politiet.

– Tilbakemeldinger har vært at publikum har følt en økt trygghet. Det er klart at når bevæpnet politi oppleves som noe positivt så vil nok flere innbyggere se at dette er en naturlig utvikling, sier han.

Leirstein sier han forventer en avklaring av spørsmålet fra regjeringen i løpet av høsten.

– Jeg opplever at både Frp og Høyre er for bevæpning, men så er det flere måter å gjøre det på. Skal alle ha våpen, eller skal man øke muligheten for politiet til å velge å ha det. Jeg heller vel mot at vi skal gjøre det enklere for betjenter å få det ut av bilen. I dag må man gå via politimester.

Hans oppfordring til justisministeren er at regjeringen tar en beslutning på dette i høst.

Kollega i justiskomiteen Anders Werp (H) sier at han stiller seg bak regjeringserklæringen, og mener det skal være opp til hvert enkelt politidistrikt å bestemme.

– Norsk politi er preget av en betydelig grad av sindighet. Det er forebyggende i seg selv. Men vi kan ikke se bort ifra at det oppstår situasjoner der det er behov for bevæpning, og da mener jeg at regjeringsplattformen har funnet en god balanse på det, slik at politidistriktene tar stilling til dette selv, sier han.

larst@klassekampen.no

siment@klassekampen.no

KrF advarer mot flere dødsfall

Justispolitisk talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, advarer mot å bruke forrige ukes terrorberedskap som et argument for å endre norsk politi.

– Vi kan ikke bruke en ekstraordinær hendelse som argumentasjon for hvordan vi skal organisere politiet i framtida. Jeg vil advare mot at vi nå skal tillate nye lover og regler som generell bevæpning eller økt overvåking som et resultat av dette, sier Ropstad.

– Hvorfor er KrF motstandere av at politiet bevæpner seg?

– KrF er tilhenger av en ordning med framskutt lagring av våpen i bil, men når det gjelder generell bevæpning er det bare å se til Sverige. Her har dette ført til at flere skudd har blitt avfyrt, og flere har blitt skadet og drept.

Ropstad mener politiet løste det oppjusterte trusselbildet på en god måte.

– Det er bedre at politiet vurderer midlertidig bevæpning når trusselnivået endres, enn at dette blir en normalsituasjon. Da kan de også gjøre det samme igjen ved en ny trussel, sier han.