Fredag 15. august 2014 Lederen

Ordkrigen

• Konflikten om Ukraina har også blitt et oppmarsjområde for en propagandakrig mellom Vesten og Russland, der etterrettelig informasjon er mangelvare. Informasjon tolkes og omtolkes slik at den passer med de stridenes ambisjoner og virkelighetsforståelse. Grundig gjengivelse av alle parters syn og allsidig informasjon fra bakkeplan må vike for ideologisk farget journalistikk og kommentering. I Russland og russiskvennlige medier har det for eksempel vært en utbredt tendens til ikke å akseptere Ukrainas nasjonale selvstendighet og ensidig framstille maktovertakelsen som et CIA-styrt fascistkupp. På vestlig side framstilles til gjengjeld alt russerne gjør i verst tenkelig lys, gjerne som uttrykk for en «master plan», der Russland militært søker å underlegge seg stadig nye land og områder.

• Natos generalsekretær Anders Fogh Rasmussen er trygt plassert blant propagandistene når han sier at det er en overhengende fare for russisk militær invasjon av Øst-Ukraina. Lite tyder på at det er riktig. Russland annekterte riktignok Krim, men halvøya har en helt særegen plass i russisk historie og det store flertallet av befolkningen ønsket å bli en del av Russland. Den folkerettsstridige framgangsmåten bør fordømmes, men det er ingen grunn til å tro at dette vil bli malen for nye russiske erobringer. I Russland er det utbredt sympati med opprørerne i Øst-Ukraina, men lite tyder på at Russland vil invadere Ukraina for å komme dem til unnsetning. Prisen er altfor høy.

• I propagandaøyemed underslås også viktige hendelser når de ikke passer inn i fortellingen. Russland har for eksempel flere ganger tilbudt seg å bidra til en våpenhvile, noe som er blitt avslått av regjeringen i Ukraina. Russland har også gått inn for uavhengig internasjonal gransking av nedskytningen av det malaysiske flyet. De russiske hjelpesendingene med mat og medisiner blir også i Vesten framstilt nærmest som et militært erobringsforsøk, mens alle vet at en tilsvarende vestlig, humanitær konvoi ville ha vært lovprist i høye ordelag, og alle som hadde forsøkt å hindre den, ville ha blitt framstilt som grusomme barnemordere.