Lørdag 27. september 2014 Innenriks

Stortinget skal ta stilling til milliard-garanti før kontrakten med IOCs krav er ferdigforhandlet:

IOC kan få blankofullmakt

MUNTERT: Det var god stemning da IOC-president Thomas Bach (t.v.) og IOC-medlem Gerhard Heiberg møtte kulturminister Thorhild Widvey i Norge i vår. I løpet av oktober vil Widvey legge fram OL-saken for Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

UFERDIG: Stortinget skal bestemme om Oslo-OL får statsgaranti denne høsten. Men kontrakten som avgjør Norges juridiske og økonomiske forpliktelser til IOC er ikke klar før neste sommer.

OL i Oslo

Skal Den internasjonale olympiske komité (IOC) få slippe all skatt, toll og moms i Norge under OL i Oslo? Hva blir de endelige kravene til idrettsanlegg og infrastruktur? Hvilke økonomiske forpliktelser binder Norge seg til?

Disse spørsmålene får ikke stortingsrepresentantene sikre svar på før de skal stemme over statsgaranti til vinter-OL i hovedstaden.

Oslo har søkt om en garanti på 35 milliarder kroner fra den norske staten, men kontrakten som fastslår Oslo-OLs juridiske og økonomiske forpliktelser overfor IOC kommer ikke til å være klar når Stortinget skal fatte vedtak om statsgarantien i høst.

– Hvis Stortinget skal ta stilling til forslaget i blinde, så styrker ikke akkurat det saken for et OL i Oslo, sier Ap-politiker Cecilie Bjelland. Bjelland er leder for Stavanger Arbeiderparti, og sitter i Aps sentralstyre.

Norsk OL-søknad:

• I sommer ble Oslo valgt ut sammen med Almaty og Beijing som de tre finalekandidatene til å arrangere vinter-OL i 2022.

• I løpet av oktober skal Stortinget ta stilling til om Norge skal stille seg bak en søknad med en statsgaranti på 35 milliarder kroner.

• En endelig søknad om å arrangere OL må leveres til IOC innen januar 2015. 31. juli 2015 avgjør IOC hvem som skal få lekene i 2022.

– Kontrakten er ikke klar

31. juli neste år avgjør IOC hvem som skal arrangere vinter-OL i 2022. Da skal også kontrakten mellom IOC og vertsbyen undertegnes. Den såkalte vertsbykontrakten bestemmer hvilke økonomiske forpliktelser arrangørbyen påtar seg overfor IOC.

Klassekampen har tidligere omtalt et utkast til kontrakt som IOC sendte til søkerbyene 16. september. Her kommer det fram at IOC blant annet krever unntak for alle skatter og avgifter i Norge, eller at vertsbyen skal refundere alle slike utgifter.

Kulturminister Thorhild Widvey har varslet at regjeringen vil legge fram et forslag om en eventuell statsgaranti til Stortinget i slutten av oktober.

Direktør for OL-etaten i Oslo kommune Eli Grimsby bekrefter nå til Klassekampen at kontrakten ikke vil være klar når Stortinget skal ta stilling til spørsmålet om statsgaranti denne høsten.

– Samtaler om innholdet i utkast til vertsbykontrakten vil kunne videreføres helt fram til kontrakten signeres i etterkant av tildelingen 31. juli neste år, sier hun.

Grimsby sier også at det kan være uklarheter i kontraktsforslaget som IOC har sendt til Oslo.

– I tillegg til å utnytte det tidsrommet som er gitt for forhandlinger, så vil samtalene også benyttes for å avklare eventuelle uklarheter i det oversendte utkastet til kontrakt, sier hun.

IOC kan endre kravene

Det Norske Veritas har kvalitetssikret Oslos søknad om statsgaranti. I kvalitetssikringsrapporten skriver Veritas at en økning i størrelsen på OL er en stor usikkerhetsfaktor, og at «en økning i antall øvelser vil ha en direkte kostnadsdrivende effekt».

Det er IOCs tekniske krav som bestemmer hvor stort OL-arrangementet skal bli, og dermed hvor dyrt det blir for vertslandet. Flere tusen sider med spesifikasjoner på alt fra OL-arenaene til IOC-delegatenes hotellrom skal ligge som vedlegg til vertsbykontrakten. Arrangørbyen forplikter seg til å oppfylle IOCs krav.

I et brev til kandidatbyene 16. september i år skriver IOC at «de oppdaterte tekniske manualene» som vertsbyene forplikter seg til «vil bli gjort tilgjengelige 31. mai 2015». Det innebærer at nye, fordyrende elementer kan bli lagt til nesten et halvt år etter at Stortinget avgjør om Oslo-OL skal få statsgaranti.

OL-direktør Grimsby bekrefter at IOC kan gjøre endringer i kravene etter at Stortinget har votert over statsgaranti til Oslo-OL, men hevder at eventuelle endringer fra IOC ikke skal koste staten mer penger.

– Oslo kommune og idretten har søkt om en brutto statsgaranti på 35,1 milliarder kroner, og har ikke til hensikt å søke økt støtte fra staten. Eventuelle endringer fra IOC før kontrakt inngås sommeren 2015 vil måtte håndteres innenfor dette beløpet, sier Grimsby.

Forventer klare svar

Ap-politiker Cecilie Bjelland sier hun har klare forventninger til at kulturminister Thorhild Widvey legger fram et forslag der forutsetningene for statsgarantien er klare, og at det må stilles betingelser for en eventuell statsgaranti.

– Det blir meningsløst for oss og våre medlemmer å diskutere dette hvis forutsetningene ikke er klare, sier hun.

magnusl@klassekampen.no

siment@klassekampen.no