Tirsdag 30. september 2014 Innenriks

• Høyre ligger an til å si ja til OL • Motstandere advarer mot en høy politisk pris

Opprør mot OL i Høyre

David mot Goliat: Ja til OL-lobbyen har profilerte idrettsfolk og First House på laget. Nei-siden er et folkelig opprør, og har bare et par Facebook-sider til rådighet, sier Høyre-politiker og OL-motstander Heidi Nordby Lunde. Foto: Raymond Leine, 8Studentersamfunnet Bergen (cc)

OL-KAMP: OL-motstanderne i Høyre frykter bråk i regjeringen dersom partiet går inn for en statsgaranti til Oslo 2022.

OL I OSLO

I morgen samles Høyres stortingsgruppe for å diskutere om statsminister Erna Solberg og kulturminister Thorhild Widvey skal gå inn for en statsgaranti på 35,1 milliarder kroner til et OL i Oslo i 2022.

Etter hva Klassekampen erfarer, vil møtet ende med at et flertall av partiets stortingsgruppe stiller seg bak planene om en statsgaranti. Dette vil skje til tross for at både regjeringspartneren Frp og et høylytt mindretall av egne representanter går mot lekene.

Nå frykter OL-motstanderne i Høyre at partiet vil måtte betale en høy politisk pris dersom de skal få gjennom en OL-garanti i Stortinget.

– Jeg tror ikke det er klokt å presse gjennom en sak flertallet av folket ikke ønsker seg, som vår regjeringspartner er sterk motstandere av. Det er usikkert hva stortingsflertallet egentlig mener, og vi veit ikke egentlig hva prislappen vil ende på, sier stortingsrepresentant Arve Kambe.

– Dette bør ikke bli den første saken der vi opplever en dissens i regjeringen.

Oslos OL-søknad:

• I sommer ble Oslo plukket ut av IOC sammen med Beijing og Almaty til å gå videre som søkerbyer til vinter-OL i 2022.

• Kulturminister Thorhild Widvey har varslet at hun vil legge fram en sak om en statsgaranti på 35,1 milliarder kroner for Stortinget i løpet av høsten.

• I morgen møtes Høyres stortingsgruppe for å gi sine anbefalinger i saken til regjeringen.

• En endelig søknad om å arrangere OL må sendes til IOC innen 7. januar neste år.

Aktiv ja-lobby

Klassekampen har snakket med flere av OL-motstanderne i Høyre. De anslår at mellom 11–12 av totalt 48 representanter vil gå imot OL på morgendagens møte. Flere peker også på at ja-sida har drevet aktiv lobbyvirksomhet for å sikre flertall i partiet.

– Jeg har et inntrykk av at OL-etaten, idretten og First House har lyktes med å påvirke mange som var usikre. Til sammenlikning er Nei-sida et folkelig opprør, som kun har et par Facebook-sider til rådighet, sier den profilerte OL-motstanderen og Oslo-politikeren Heidi Nordby Lunde (H).

– Jeg hørte mye fra idrettslobbyen i begynnelsen, men etter at jeg har landet på mitt standpunkt har de nok heller prioritert dem som er mer i tvil, sier Arve Kambe.

Motstand i nord og vest

Motstanden mot OL i Høyre er spesielt sterk i Nord-Norge og på Vestlandet.

– Jeg opplever null engasjement for OL i mitt hjemfylke Haugesund. Det er nesten ingen som åpent sier at de vil bruke penger på dette, og jeg har aldri fått så mye støtte som da jeg gikk ut og sa nei, sier Sveinung Stensland.

Mandag gikk representanter fra Nordland, Troms og Finnmark ut og krevde å få stemme etter egen overbevisning dersom OL-saken skal avgjøres i Stortinget.

Ingen av OL-motstanderne Klassekampen har snakket med tror at dette er et realistisk scenario.

– I Høyre har vi tradisjon for å ta et tap med fatning, sier Stensland.

Han mener likevel at Høyre vil måtte betale en høy politisk pris dersom juniorpartner Frp blir overkjørt i regjering om OL-saken.

– I politikken er det gi og ta. Hvis vi overkjører Frp, må de få en annen seier. Sånn er dette gamet, sier han.

– Og jeg noterer meg at det er veldig stille fra Ap-leiren. Det får meg til å tenke på et sitat fra Napoleon: «Forstyrr aldri fienden din når han er i ferd med å gjøre en feil».

Heidi Nordby Lunde peker på at Høyre kan sitte igjen med svarteper etter OL.

– Nå mener jo jeg at det finnes nok av andre argumenter mot et OL, men politisk må vi også forberede oss på at Høyre vil få skylden for alle kostnadssprekker og alt annet som kan gå galt, sier hun.

Store valgløfter

OL-opprørerne i Høyre trekker alle fram de store kostnadene ved et OL som den viktigste grunnen for sin motstand.

– Det er mange grunner til at OL i Oslo kan bli historisk: Det ene er om vi faktisk klarer å gjennomføre til fastsatt pris – det har aldri skjedd før. Det vil også være historisk om man klarer å få gjennom fastsatte byggesaker til plan- og bygningsetaten til fastsatt tid, sier Heidi Nordby Lunde.

Hun mener kostnadene fra et OL vil fortrenge andre prosjekter regjeringen har gått til valg på.

– Denne regjeringen har mange store valgløfter vi skal innfri. Da bør vi heller bruke milliarder på samferdsel, psykisk helse og skatteletter, slik vi har lovet i valgkampen, sier hun.

siment@klassekampen.no