Fredag 3. oktober 2014 Innenriks

Solbergregjeringen skulle la flere bli. I stedet har de økt returen av asylbarn med 50 prosent:

Har kastet ut 484 asylbarn

Tomme løfter: Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) sa at flere asylbarn skulle få bli. Det fikk de ikke. Foto: Anniken C. Mohr

RETUR: Ifølge den borgerlige samarbeidsavtalen skulle flere asylbarn få bli. Ett år etter har 484 asylbarn blitt kastet ut av landet. Det er 162 flere enn tilsvarende periode under rødgrønt styre.

asylbarn

– Det SV har prøvd på i åtte år, har vi klart på 14 dager, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da engangsløsningen for de lengeværende asylbarna ble lagt fram som en del av den borgerlige samarbeidsavtalen for ett år siden.

Tall Klassekampen har hentet inn fra Politiets utlendingsenhet (PU) viser et ganske annet bilde. Siden engangsløsningen ble presentert 30. september i fjor og fram til 1. september i år, har 484 asylbarn blitt tvangssendt ut av Norge med sine familier. Det er 162 flere enn de siste elleve månedene de rødgrønne regjerte.

Samarbeidsavtalens brutte løfter:

• En engangsløsning som skulle omfatte om lag 170 barn.

• En varig forskriftsendring som skulle føre til at flere asylbarn fikk bli.

• Mange barn har ikke blitt omfattet av engangsløsningen, fordi de er tvangsreturnert før de fikk prøvd saken sin.

• Forskriftsendringen ser ut til å bli en innstramming snarere enn en liberalisering.

Uro blant biskopene

De mange tvangsreturene av asylbarn, og også troskonvertitter, opprører kirkefolk og grasrota i KrF. I går meldte den kristne avisa Dagen om organisasjonen Rettferdighet i asylpolitikken, som oppfordrer lokalsamfunn til å gå til sivil ulydighet og gjemme asylbarn og troskonvertitter «inntil utredninger og forordninger faktisk foreligger».

Også blant biskopene er uroen stor.

– Mange asylbarn kunne ha fått opphold i henhold til engangsløsningen, men er i stedet blitt tvangsreturnert. Nå må sakene til disse barna stilles i bero, sier biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen til Klassekampen, og støtter dermed oppfordringen som også har kommet fra Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) og Redd Barna den siste uka.

– Jeg er dypt foruroliget over at løftene som ble gitt asylbarna for ett år siden ikke er innfridd, sier Jørgensen. Han mener Hareide skapte store forventninger da han presenterte engangsløsningen. Siden beklaget han ordvalget sitt overfor SV. Nå mener biskopen han må beklage overfor asylbarna.

– Det er langt viktigere med en unnskyldning til asylbarna enn til SV. Det er svært dramatisk for de barna dette gjelder, sier han til Klassekampen.

Økte ressurser til retur

I Noas pågår det en dugnad for å behandle flest mulig saker for asylbarn som kan omfattes av engangsløsningen, men de kjemper hele tida mot returspøkelset. Ifølge generalsekretær Ann-Magrit Austenå er flere familier sendt ut av landet samtidig som omgjøringsbegjæringene deres sendes inn til Utlendingsnemnda.

– Noas ser bare Frps ansikt i denne avtalen. Det er utelukkende returdelen som har fått ressurser. PU får stadig høyere måltall for uttransportering, mens det kuttes i ressursene til saksbehandling i UDI og Utlendingsnemnda, sier Austenå til Klassekampen.

Hun peker på at det å returnere barnefamilier er en enkel måte for PU å oppnå måltallene på, fordi de gjerne er tallrike og lette å finne. De to siste månedene har Noas sett en markant økning av tvangsretur av barnefamilier særlig til Afghanistan. Norge har hatt returavtale med Afghanistan siden 2005, men det var ikke praksis å returnere barnefamilier dit under de rødgrønne.

KrF og Venstre på saken

Det lyktes ikke Klassekampen å få KrF-leder Knut Arild Hareide i tale i går, men innvandringspolitisk talsperson Geir Sigbjørn Toskedal opplyser til Klassekampen at asylbarna nå står høyt på agendaen til KrF og Venstre.

– Vi er klar over de høye returtallene. Nesten ukentlig får jeg rapporter som jeg synes er vanskelig å takle, sier han til Klassekampen.

– Vil dere stille krav om at asylbarnas saker stilles i bero?

– Det er noe av det vi nå diskuterer med Venstre, sier Toskedal.

I tillegg til behovet for å stille i bero de sakene som kan omfattes av engangsløsningen, jobber de to partiene også med hva de kan gjøre for at intensjonen i samarbeidsavtalen følges opp i forskriftsendringen som nå er til behandling i regjeringen.

– Ifølge UDI kan forskriftsendringen føre til en innstramming snarere enn en liberalisering?

– Ja, og det var ikke hensikten. Intensjonen i samarbeidsavtalen var at flere barn faktisk skulle få opphold, sier Toskedal og legger til:

– Vi er utålmodige og ønsker en løsning som raskt kan tilgodese barna.

ase.brandvold@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 3. oktober 2014 kl. 09.11