Lørdag 4. oktober 2014 Innenriks

Frps Karin Woldseth utpekes som lobbyist for Scientologikirken og Aserbajdsjan i Europarådet:

UD slår full alarm om Frp-er

PÅ PLASS: Frps Karin S. Woldseth (t.v.) og Høyres Ingjerd Schou utenfor parlamentarikerforsamlingen i Strasbourg i juni i forbindelse med kampanjen for å få Thorbjørn Jagland gjenvalgt som Europarådet-president. FOTO: ALF BJARNE JOHNSEN, VG

NY HATT: Utenriksdepartementet raser over at Karin S. Woldseth er engasjert som lobbyist i Europarådet. Eks-stortingsrepresentanten vedgår at hun har kontakt med Scientologikirken, men avviser at hun tar betalt fra sekten.

Europarådet

Det er i et brev sendt UD fra Norges delegasjon i Europarådet at tidligere Frp-stortingsrepresentant Karin S. Woldseth utpekes som lobbyist for Scientologikirken og Aserbajdsjan.

Woldseth var fram til i fjor høst leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling.

UDs utsendte til Strasbourg er i harnisk over Woldseths nye rolle.

«Sett fra delegasjonens ståsted er det naturligvis svært uheldig at en tidligere stortingsrepresentant, og sågar leder av Stortingets delegasjon, kan opptre på denne måten», heter det i brevet som Klassekampen har fått innsyn i.

Karin S. Woldseth:

• Født 9. august 1954 i Oslo.

• Frp-politiker. Representerte Hordaland på Stortinget fra 2001 til 2013, da hun takket nei til gjenvalg.

• Fra 2005 til 2013 var hun medlem av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling, de fire siste årene som delegasjonsleder.

• Arbeider til daglig som leder for Landslaget for offentlige pensjonister.

Skader Norges posisjon

I brevet advares det om at Woldseths virksomhet kan skade norske utenrikspolitiske interesser:

«Mange av hennes tidligere kolleger vil kunne ha problemer med å skille hennes nye rolle fra hennes tidligere rolle som norsk folkevalgt. Dette vil kunne bidra til å skape uklarhet om Norges posisjon», skriver delegasjonen.

Woldseth representerte Hordaland på Stortinget fra 2001 til 2013. Hun har vært en av fem faste medlemmer fra Stortinget til parlamentarikerforsamlingen i Strasbourg i åtte år, de siste fire som delegasjonsleder.

Woldseth avviser at hun har mottatt betaling fra Scientologikirken eller aserbajdsjanske myndigheter.

Europarådets parlamentarikerforsamling består av representanter fra medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Foruten å velge dommere til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, har forsamlingen som oppgave å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsuvikling i medlemslandene.

Woldseth har flere ganger vært til stede under forsamlingens sesjoner etter at hun var ferdig på Stortinget, nå sist i denne uka.

Brevet fra Strasbourg-delegasjonen understreker at den tidligere Frp-politikeren ikke har gjort noe ulovlig:

«Gitt at Woldseth falt ut av Stortinget høsten 2013 er hun nå som privatperson å regne, men delegasjonen ønsker likevel å gjøre departementet oppmerksomme (sic) på forholdet».

Ble ikke betalt

Woldseth benekter at hun jobber på vegne av Scientologikirken, men innrømmer at hun har hatt flere møter med sekten om saker som skal opp i forsamlingen.

– Jeg er sterkt engasjert i kampen mot medisinering av barn med ADHD, og her har jeg og Scientologikirken felles mål. Jeg brenner for at man må slutte å gi amfetamin til barn, og har fulgt denne saken i Europarådet gjennom mange år.

– Stemmer det at du har operert som lobbyist på vegne av Scientologikirken?

– Jeg har hatt møter med dem i Norge og i Strasbourg, fordi vi har en felles sak på ett bestemt område. Hvis det er lobbyisme å engasjere seg på den måten, er jeg lobbyist.

– Har du mottatt noen form for betaling fra Scientologikirken?

– Nei, aldri.

Scientologikirken er en nyreligiøs bevegelse og har blitt sterkt kritisert i mange land for å utnytte sine medlemmer.

– Jeg vet ikke noe om den kritikken. Jeg har iallfall ikke blitt utnyttet. Jeg har aldri betalt noe til dem, og de har ikke betalt meg noe, sier Woldseth.

Hun benekter også at hun arbeider på oppdrag for Aserbajdsjan. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner sitter nærmere hundre politiske fanger sitter fengslet i Aserbajdsjan. Landet er også regnet som svært korrupt.

– Jeg er engasjert i konflikten i Nagorno-Karabakh, et område som Armenia har okkupert i Aserbajdsjan. Det er en glemt konflikt som jeg brenner sterkt for. Utover det har jeg ingenting med Aserbajdsjan å gjøre.

– Ifølge delegasjonen er du lobbyist for Aserbajdsjan. Har du noen kontakt med representanter for aserbajdsjanske myndigheter?

– Nei. Det er en utrolig påstand fra UD. Jeg mottar ingen form for betaling, og forsøker heller ikke å påvirke noen i Europarådet på noen måte.

– Hvorfor var du da i Strasbourg denne uka?

– De siste åtte årene har jeg levd og åndet for Strasbourg. Det er der jeg har mine hjertesaker og mitt sosiale liv. Noen drar til Syden, jeg drar til Strasbourg, sier hun

Ifølge Høyres Ingjerd Schou (se egen sidesak, journ.anm.) fortalte du henne tidligere i uka at du har oppdrag for Aserbajdsjan og Scientologikirken?

– Da har hun misforstått. Hvis hun synes det jeg fortalte er problematisk, burde hun sagt det til meg. Det gjorde hun ikke.

– Hun hevder at du har uttalt at du er åpen for å ta andre oppdrag, for eksempel fra Russland?

– Det var åpenbart ment som en spøk.

Woldseth var tidligere i år engasjert av Utenriksdepartementet for å fremme Thorbjørn Jaglands kandidatur som president i Europarådet. Jagland ble gjenvalgt i juni.

– Jeg synes det er ganske utrolig at de synes det er greit at jeg lobber for Jagland, men at dette plutselig er et problem nå. Jeg må ha lov til å engasjere meg, sier Woldseth.

larsv@klassekampen.no

– Hun var på oppdrag

Høyres Ingjerd Schou etterfulgte i høst Karin Woldseth som leder for Stortingets delegasjon til Europarådet. Schou forteller at hun traff Woldseth i forbindelse med parlamentarikerforsamlingens møte i Strasbourg denne uka.

– Ettersom hun ikke lenger er medlem av den norske delegasjonen, spurte jeg hvem hun representerte. Hun fortalte at hun var på oppdrag for Scientologikirken og Aserbajdsjan, sier Schou. Hun nevnte også at hun var åpen for flere oppdrag i framtida, og nevnte Russland konkret, sier Schou.

Etter samtalen varslet Schou om saken overfor Norges faste delegasjon i Europarådet.

– Hvordan reagerer du?

– Jeg vil ikke karakterisere denne virksomheten ut over å si at dette helt klart er å engasjere seg på områder som ligger fjernt fra Norges tradisjonelle utenrikspolitiske linje. Jeg ville ikke satt meg i den posisjonen, for å i det sånn.

Schou understreker at hun ikke mener det er prinsipielt galt for politikere å påta seg lobbyoppdrag.

– Vi har samme diskusjon i Norge om First House. Det viktige for meg er ikke å karakterisere disse oppdragene, men jeg er veldig opptatt av åpenhet. Jeg vil at det skal være klart hvem som jobber for hvem, sier Schou.

«Hun fortalte at hun var på oppdrag for Scientologikirken og Aserbajdsjan»

Ingjerd Schou (H)