Onsdag 8. oktober 2014 Innenriks

Regjeringens plan for å hindre fremmedkrigere kan gjøre Mads Gilbert kriminell:

Terrorlov får totalslakt

SKUTT NED: PST har ønsket lover mot fremmedkrigere, og har vært blant pådriverne for Anundsens nye lovforslag. Her er PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Anders Anundsen under en pressekonferanse om terrortrusselen mot Norge i sommer. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

REFS: Anders Anundsen vil ha lover som hindrer fremmedkrigere i å reise til Syria og Irak. Nå får justisministeren kritikk for et lovforslag som kan gjøre Mads Gilberts frivillige arbeid i Gaza ulovlig.

TERROR

Regjeringen har lagt stor prestisje i å vise handlekraft mot nordmenn som reiser til Syria og Irak for å krige. Tidligere i sommer lanserte justisminister Anders Anundsen en rekke lovforslag for å stanse de mellom 50 og 60 norske fremmedkrigerne PST anslår at har vervet seg til kamp i Syria og Irak.

– Både PST og E-tjenesten er bekymret for terrorfaren når fremmedkrigere kommer tilbake til Norge. Jeg deler denne bekymringen, sa Anundsen da lovforslaget ble offentliggjort 4. juli i år.

Nå blir forslaget skutt ned av en rekke svært tunge aktører. Norges Røde Kors, statsadvokatene i Oslo og Advokatforeningen er blant organisasjonene som mener Anundsens terrorlover ikke holder mål.

Fremmedkrigerlov:

• 4. juli la justisminister Anders Anundsen fram et lovforslag som skal forhindre at nordmenn verver seg til væpnet konflikt i utlandet.

• Forslaget vil kriminalisere deltakelse i væpnet konflikt på vegne av en ikke-statlig styrke, som for eksempel i Syria og Irak. Slik deltakelse vil kunne straffes med inntil seks års fengsel.

• De nye forslagene vil også kriminalisere rekruttering til militær virksomhet. Dette gjelder både med statlig og ikke-statlige styrker, og vil kunne straffes med inntil tre års fengsel.

Kan ramme Mads Gilbert

– Vi frykter at disse lovendringene blir så generelle at de kan kriminalisere langt flere enn hva intensjonen kanskje er. Hele dette forslaget virker dårlig forberedt fra departementet, sier Mads Harlem, seksjonsleder for politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors.

Han viser til lovforslaget som skal forhindre rekruttering til deltakelse i militær virksomhet eller hjelpetjenester for å illustrere hvor vidt lovene kan komme til å ramme.

– Sykehus på Gaza vil kunne regnes som hjelpefunksjoner til væpnede styrker. Da kan ikke jeg skjønne annet enn at Mads Gilbert og Erik Fosses arbeid der vil rammes av disse forslagene, sier han.

I sitt høringssvar konkluderer Røde Kors med at Anundsen lover mot fremmedkrigere kan virke mot sin hensikt og bidra til ytterligere brudd på den internasjonale humanitærretten.

Røde Kors advarer også mot at lovforslagene «vil bli oppfattet som at norske myndigheter har som mål å kriminalisere politiske og religiøse sympatier som avviker fra det storsamfunnet anser som normale».

Frigjøringskrig blir ulovlig

Anundsens lovforslag innebærer at det blir ulovlig å delta i eller å drive rekruttering for en ikke-statlig gruppe som driver krig, slik som IS.

Flere av høringsinstansene peker imidlertid på at loven vil gjøre det ulovlig ikke bare å kjempe for IS, men også mot terrororganisasjonen. Den kurdiske peshmerga-militsen har kjempet en forsvarskrig mot IS siden tidlig i sommer, men de nye lovene vil altså gjøre det ulovlig for nordmenn å delta i krigen på kurdisk side, fordi den kurdiske Peshmergaen ikke er en statlig hær, men en milits.

Oslo Statsadvokatembete forklarer i sin høringsuttalelse problemet med en historisk parallell fra apartheidregimet i Sør-Afrika: Med den nye loven «ville verving til Sør-Afrikanske militærstyrker ikke blitt straffbar, men tilslutning til ANC ville kunne blitt rammet av eventuelle straffebestemmelser».

– Vår oppfatning er at det vil være veldig uheldig om vi må håndheve denne loven, sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

Han peker på at lovforslaget vil tvinge påtalemakten til å gjøre en politisk vurdering av hvilke kriger nordmenn ikke skal delta i. Statsadvokatene mener at justisminister Anundsen enten bør foreslå en lov som gir regjeringen fullmakt til å lage en liste med organisasjoner det blir ulovlig å krige for, eller at det må bli ulovlig å krige uten regjeringens uttalte godkjennelse.

Det lyktes ikke Klassekampen å få en kommentar fra Justisdepartementet i går.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

– Vil ramme humanitær bistand

Legen Erik Fosse leder den humanitære organisasjonen Norwac, og jobbet sammen med Mads Gilbert på det Hamas-drevne sykehuset i Gaza under den siste Gaza-krigen.

Han mener regjeringens nye lovforslag er svært uheldig, og viser til at det vil ramme helsearbeid i en rekke konfliktsoner rundt om i verden.

– Dette kan i ytterste konsekvens ramme helsearbeid i områder kontrollert av organisasjoner og partier som blir terrorstemplet, sier han.

Fosse mener lovforslagene er «krisedrevne», og at de vil ramme nødhjelp og humanitær bistand i områder der nettopp denne bistanden trengs aller mest.

– Lovforslaget er helt idiotisk. Vi kan komme i samme situasjon som EU og USA, der folk har blitt straffeforfulgt for å drive rein humanitær virksomhet, sier han. Fosse peker også på at norske myndigheter tidligere ikke har villet gjøre det forbudt å ha kontakt med organisasjoner som EU og USA har terrorlistet, nettopp fordi det gjør det mulig å drive humanitært arbeid i områder som disse gruppene kontrollerer.