Fredag 17. oktober 2014 Kultur og medier

Styret i organisasjonen for amatørteatre går etter mistillitsforslag på generalforsamlingen i går:

Han ble ofret for Widvey

Ofrer seg: – Det har vært tungt å jobbe i motvind med Kulturdepartementet de siste månedene, sier Ivar Christiansen, som i går trakk seg som styreleder for Norske Teaterråd.

Norsk Teaterråd kvitter seg med styret for å blidgjøre kulturministeren. – Jeg har følt meg behandlet som en kriminell, sier avgått leder Ivar Christiansen.

Teater

– I alle møter med departementets ledelse har jeg følt meg som en forbryter, sa styreleder Ivar Christiansen i en følelsesladet avskjedstale på den ekstraordinære generalforsamlingen på Håndverkeren i Oslo i går.

Det har stormet rundt paraplyorganisasjonen for norsk amatørteater, etter at det i vår ble avdekket økonomirot i organisasjonen. Kulturminister Thorhild Widvey (H) reagerte med å skru igjen pengekrana.

– I min naivitet har jeg trodd at vi var departementets forlengede arm og at de bare ville oss vel. Der tok jeg helt feil, sier Christiansen.

Norsk Teaterråd:

• Paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som driver med amatørteater.

• Opprettet av Kulturdepartementet i 1979 og het opprinnelig Norsk amatørteaterråd.

• Fordeler 30 millioner kroner i året fra blant annet Frifond teater (tippemidler), Scenetekstfondet og Spelfondet.

• Har et sekretariat med fem ansatte i Oslo, ledet av generalsekretær Morten Hagevik.

Klassekampen 1. juli s 26 27

Omfattende svikt

Tidligere i år fikk rådgivingsselskapet KPMG i oppdrag å granske økonomien til rådet, som har hatt ansvaret for å fordele 30 millioner kroner til landets amatørteatre og historiske spel.

Rapporten som ble levert til departementet 26. august, viste omfattende svikt i regnskapsrutiner og listet opp 30 konkrete forslag til forbedringer. Mange av problemene stammer fra tida før styreleder Ivar Christiansen og det øvrige styret overtok i 2013.

Den knusende rapporten førte til at styret valgte å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvor det ville stille sine plasser til disposisjon.

– Da jeg ble valgt, fikk jeg vite av daværende generalsekretær at jeg overtok et mønsterbruk, med godkjente revisjonsrapporter og en kontrollkomité som ikke hadde noe å utsette, sa Christiansen på årsmøtet, hvor representanter fra de 17 medlemsorganisasjonene i Norsk Teaterråd satt klare til å avgjøre styrets skjebne.

Mistillitsforslag

Fire medlemsorganisasjoner hadde på forhånd gjort det klart at de ville stille mistillitsforslag mot styret for å gjenopprette tilliten til departementet: Norges Ungdomslag, Vestlandske Teatersenter, Norsk Amatørteaterforbund og Hålogaland Amatørteaterselskap (Hats).

Men det kom aldri til noen avstemning om styrets tillit.

– I de siste fem månedene har styret arbeidet intenst med saken. Vi har nå rettet de aller fleste av punktene som ble påpekt av KPMG, i håp om at dette ville gjenskape tilliten overfor departementet. Men når fire av våre største medlemsorganisasjoner nå likevel velger å fremme et mistillitsforslag, har vi ikke annet valg enn å trekke oss, sa Christiansen, og ble takket av med blomsterbukett for sin innsats de to siste årene.

Styreleder Christ Tvedt i Vestlandske Teatersenter bekreftet at mistillitsforslaget ble framsatt for å blidgjøre Kulturdepartementet.

– Vi har ingen problemer med styret, som har jobbet skikkelig for å møte kravlisten fra KPMG. Grunnen til at vi ikke lenger har tillit, er at ledelsen i Norsk Teaterråd ikke lenger har departementets tillit. Både rapporten fra KPMG og det at departementet holder tilbake pengene, kan ikke tolkes som annet enn et veldig tydelig signal om hva vi må gjøre som medlemsorganisasjon, sa Tvedt.

Følte seg kriminalisert

Overfor Klassekampen sier den avgåtte styrelederen at han aldri har følt seg så mistenkeliggjort og overkjørt som i møter med Kulturdepartementets politiske ledelse, seinest i et møte med statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) i september.

– Ikke på noe tidspunkt har jeg fått inntrykk av at departementet har hatt et ønske om å hjelpe oss med å få skuta på rett kjøl, sier Christiansen.

– Samtlige på talerstolen under møtet har gitt styret ros. Er dere ofret for å få Widvey til å åpne pengekrana?

– Kunne jeg være sikker på det, hadde jeg vært fornøyd. I så fall er ikke mitt offer stort, det er bare sånn organisasjonslivet fungerer. Men det er langt fra sikkert at dette er godt nok for departementet, sier Christiansen, som til daglig er informasjonsmedarbeider i Norsk Folkehjelp.

Venter på penger

Det som er sikkert, er at Norsk Teaterråd nå ligger nede for telling, og at den 35 år gamle teaterorganisasjonen kan ende med å bli nedlagt hvis ikke tilliten til departementet blir gjenopprettet. Av 29,5 millioner kroner som skulle fordeles videre til støtteordningen Frifond teater og historiske spel, er halvparten holdt tilbake siden i vår.

I går valgte departementet å overføre ansvaret for å fordele Frifond-midler til Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), i påvente av en avklaring fra kulturministeren. Pengene som skulle gått til å drifte Teaterrådets administrasjon har også uteblitt. Kassa er snart helt tom, og gårsdagens årsmøte måtte derfor finansieres med kassakredittlån.

– Det er 400.000 nordmenn som er organisert i amatørteater og som er helt avhengige av midlene de får fra oss. Problemet nå er at mange fortsatt venter på penger og må ta opp private lån inntil en løsning er på plass, sier Christiansen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Holder fortsatt pengene tilbake

Kulturdepartementet kan ikke love at Norsk Teaterråd skal få tilbake ansvaret for å fordele penger til norske amatørteatre.

– Vi ser det som naturlig at det nye styret i henvender seg til departementet med informasjon om hva teaterrådet nå vil gjøre og hva deres primære rolle og funksjon skal være framover. Vi vil forholde oss til en slik henvendelse når den kommer, svarer statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) via sin informasjonsavdeling.

Kulturdepartementet viser for øvrig til rapporten fra KPMG, som påviste store mangler i regnskapsrutinene.

– Norsk Teaterråd har brutt vesentlige vilkår for statlig tilskudd som er satt i tilsagnsbrev fra departementet og Norsk kulturråd. Konsekvensen er at departementet ikke har sikkerhet for at midlene blir fordelt på en forsvarlig måte, mener Borgundvaag.

– Vil Norsk Teaterråd nå få tilbake ansvar for fordeling av midler til Frifond og historiske spel?

– Departementet har nå funnet midlertidige løsninger som ivaretar fordelingen av midler til Frifond og historiske spel for inneværende år. Hvordan dette skal ivaretas for neste år, er det ikke tatt endelig stilling til.

– Avgått styreleder Ivar Christiansen sier han har følt seg behandlet som en kriminell?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen. I møter mellom styreleder og departementet har det selvfølgelig også blitt stilt spørsmål om styrets rolle og hvordan det har fulgt opp sitt ansvar. Dette har vært nødvendig for at departementet skal ha et så fullstendig bilde som mulig.