Mandag 20. oktober 2014 Kultur og medier

Regjeringen kutter i støtten til studieforbundene med 20 prosent. Det går hardt ut over frivilligheten:

Kutter i frivillig kultur

GIR ALT: Fossrevyen er blant de frivillige initiativene som kan rammes hvis studieforbundene får 40 millioner kroner i kutt. Her øver skuespillergruppa til premieren i januar.

Amatørteater, korps, kor og skolerevy får mindre å rutte med når regjeringen vil kutte 40 millioner kroner i studieforbundene.

KULTUR

Hundre elever ved Foss videregående skole i Oslo er i full sving med årets revy. De er blant en halv million lærevillige nordmenn som i fjor nøt godt av støtten fra et såkalt studieforbund.

Neste år vil regjeringen kutte 20 prosent av det statlige tilskuddet til disse forbundene, som i år utgjør 200 millioner kroner. Det vil ramme det frivillige kulturlivet hardt.

– Det er utrolig dumt. Vi jobber jo frivillig, og hvis vi taper de pengene vi får i støtte, får vi mindre mulighet til å jobbe som vi gjør, sier revysjef Magnus Wethal.

I fjor fikk Fossrevyen 100.000 kroner i kursmidler fra Frilynt, som er organisert i Studieforbundet kultur og tradisjon. Studieforbundene har stått for opplæring utenfor de formelle utdanningsinstitusjonene siden 1864. I dag tilbyr de kurs i alt fra juss til bunadsmontering – i tillegg til å støtte ulike former for opplæring rundt om i landet.

– Kuttet er sjokkerende. Jeg tror ikke regjeringen har kunnskap om hva frivilligheten driver med. Dette vil få enorme konsekvenser for alle som driver med kurs og opplæring, sier Frode Alexander Rismyhr, generalsekretær i Frilynt.

Kutt i studieforbund:

• Studieforbundene får et kutt på 40 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

• Et studieforbund er en organisasjon som selv tilbyr eller legger til rette for opplæring.

• Det er 15 godkjente studieforbund i Norge.

• Forbundene har til sammen 487 medlemsorganisasjoner.

• 478.000 nordmenn deltok på et kurs i regi av studieforbundene i 2012.

Fra lyskurs til lysmester

Frilynt er en barne- og ungdomsorganisasjon med hovedfokus på kultur, som blant annet støtter teatergrupper, korps, kor og skolerevyer.

– Kursene våre er en inngangsport til manges yrkesvalg. En jente som begynte på et lyskurs i Sandefjord jobber nå som lysmester i Operaen i Oslo, for eksempel. Regjeringen forfekter et snevert kunnskapssyn når den kutter på denne måten, sier han.

Magnus Wethal forteller at han har hatt stort utbytte av å jobbe med skolerevy.

– Jeg har lært utrolig masse. Jeg var med første gang i første klasse og fikk en skikkelig kickstart. Da jobbet jeg med lyd, så ble jeg lydsjef og nå er jeg revysjef med ansvar for en hel gruppe mennesker. Det er en fin læringsprosess, og jeg har hørt at det er bra å ha på CV-en, sier han.

Får ingen forklaring

I regjeringens budsjettforslag står det ingenting om hvorfor studieforbundene mister 40 millioner kroner neste år.

– Jeg sitter bare og måper. Vi greier stort sett å akseptere at regjeringen presenterer nulløkninger hvert eneste år. Nå kutter de 20 prosent uten å gi oss en begrunnelse, sier Alfredo de la Nuez, generalsekretær i Folkeuniversitetet, Norges største studieforbund.

Folkeuniversitetet tilbyr voksenopplæring i blant annet språk og juridiske fag, og deler også ut penger til kursvirksomhet i sine medlemsorganisasjoner. Blant dem er organisasjoner som Norges Røde Kors og Norges Musikkorpsforbund.

– Dette er grunnpilarer i det norske samfunnet, som er synlige både i kulturlandskapet og frivillighetslandskapet. Midlene går ikke til høy sigarføring og sjampanje. De går til at folk skal få mer opplæring og bedre livskvalitet, sier Nuez.

– Hvilke konsekvenser får kuttet?

– 20 prosent av økonomien vår må bort. Det vil gå på bekostning av medlemsorganisasjonene våre, og det blir mindre penger til kursaktivitet. Men den sittende regjering mener vel at det skal bekostes av den enkelte.

Også Tone Johansen i Studieforbundet AOF er opprørt over kuttforslaget.

– Kuttet går rett i hjertet på den norske frivilligheten og dugnadsånden, sier den daglige lederen.

AOF ble opprettet som Arbeidernes Opplysningsforbund i 1931, og jobbet da for at borgerne skulle bli aktive samfunnsdeltakere gjennom å stemme ved valg og lære om rettigheter og plikter.

– Demokratiopplæring er fortsatt viktig for oss, blant annet for nye landsmenn. Vi tilbyr både språkopplæring og samfunnskunnskap, sier hun.

Johansen frykter at kuttet vil ramme de ressurssvake.

– Statstilskuddet gjør at folk har råd til å delta på kurs i større grad. Med mindre penger må man rette seg mot grupper med større betalingsvilje, og da vil svakere grupper komme dårligere ut.

Går utover distriktene

Frode Alexander Rismyhr i Frilynt tror at kuttet vil ramme distriktene spesielt.

– Regjeringen er veldig opptatt av at man skal bruke næringslivet, men i indre dalom er det kanskje bare Joker-butikken å spørre om støtte til kurs. Den lille potten man kan søke blir da et «være eller ikke være» for aktivitet, sier Rismyhr i Frilynt.

Han vil nå få politikerne til å ombestemme seg.

– Stortinget må bestemme seg for om de fortsatt vil ha en folkeopplysningstradisjon i Norge. Det er ingen vits i å seigpine oss.

mari.vollan@klassekampen.no

– Kan ikke prioritere alt

Kuttet til studieforbundene er en konsekvens av de samlede prioriteringene i budsjettet, forteller Kunnskapsdepartementet.

– Vi har samtidig styrket program for basiskompetanse i arbeidet, og vil etablere et program for basiskompetanse i frivilligheten. Studieforbundet vil være en viktig leverandør til disse programmene, sier Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Han viser til at departementet har store satsinger i andre deler av budsjettet, som til Lærerløftet og til forskning.

– Man kan ikke prioritere alt samtidig.

Haugstad svarer ikke på hvorfor det ikke er gitt noen begrunnelse for kuttet i selve budsjettforslaget.

I regjeringserklæringen slår regjeringen fast at den vil bygge sin politikk på frihet og tillit til blant annet frivilligheten.

– Er det et uttrykk for tillit å kutte 40 millioner kroner til frivillige organisasjoner?

– Regjeringen ønsker en levende frivillig sektor, og derfor styrker vi blant annet ordningen om momskompensasjon i neste års budsjett, og legger til rette for gratis innmelding i frivillighetsregisteret.

På tross av store kutt, sier Haugstad at regjeringen ønsker at folkeopplysningen i Norge skal ha gode vilkår.

– Her spiller studieforbundene en viktig rolle, og derfor bevilger vi også over 160 millioner kroner til dette formålet i budsjettet.