Mandag 27. oktober 2014 Innenriks

• 130 millioner kroner til konsulenter etter Ent ra-salget • Sp krever full oversikt

Millionfest for meklerne

JUBEL: Det var god stemning de Entra-direktør Klaus-Anders Nysteen fikk ringe i børsbjella sammen med næringsminister Monica Mæland.Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix

MELLOMMENN: Regjeringen har varslet at de vil selge seg ut av en rekke statlig eide selskaper. – Dette er en gullalder for meklere og advokater, sier Sps Geir Pollestad.

EIERSKAP

I underkant av 130 millioner kroner forsvant ut til mellommenn etter at det statlige eiendomsselskapet Entra ble lagt ut på børs og staten solgte ned sin eierandel fra 100 prosent til 49,6 prosent.

Finanshusene ABG Sundal Collier Norge, Goldman Sachs International og Swedbank fikk jobben som finansielle rådgivere og tilretteleggere for det statlige nedsalget i Entra, og deler på provisjonen for sin jobb. Nå fører næringsminister Monica Mælands varslede storsalg av statlige eide selskaper til gode tider for finans-, mekler- og advokatselskaper.

– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Statlig nedsalg:

• Regjeringen har varslet at de ønsker å selge seg helt eller delvis ut av en rekke statlig eide selskaper.

• Denne måneden solgte staten ut samtlige av sine aksjer i fiskeoppdrettsselskapet Cermaq til en pris av 5,25 milliarder kroner.

• Regjeringen har også lagt ut eiendomsselskapet Entra på børs, og solgt ned sitt eierskap fra 100 prosent til 49,6 prosent.

• I tillegg ønsker regjeringen å selge seg ut av Mesta, SAS, Telenor, Flytoget, Ambita AS, Baneservice AS, og Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS.

Omfattende privatisering

I høst har regjeringens varslede privatiseringsplaner startet for alvor. I begynnelsen av forrige uke solgte staten alle sine aksjer i fiskeoppdrettsselskapet Cermaq for 5,25 milliarder kroner. Cermaq-salget kom noen dager etter børsnoteringen og nedsalget i Entra.

Næringsminister Monica Mæland har også varslet et nært forestående salg av Mesta, mens Stortinget skal avgjøre om regjeringen får fullmakt til å selge seg helt eller delvis ut av selskaper som Flytoget, Kongsberg Gruppen og Telenor.

Klassekampen har spurt Nærings- og handelsdepartementet om hvor store summer som går til mellommenn i forbindelse med privatiseringen.

Flere tilsvarende avtaler ligger på omtrent 1 prosent av salgssummen til tilretteleggerne. For salget av Entra viser departementet til at kostnadene ble litt lavere enn de forventede 130 millioner kronene, uten at de oppgir et presist tall.

Venter på faktura

Departementet har imidlertid ingen anslag på hvor store summer som nå vil gå til de finansielle rådgiverne i Carnegie AS for milliardsalget av Cermaq.

– Carnegie mottar ingen provisjon for salget, og summen er uavhengig av om salget gjennomføres eller ikke. Vi har ikke mottatt endelig faktura fra Carnegie, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Da har dere vel en oversikt over hva den avtalte summen er?

– I tillegg til fastbeløpet er det avtalt et honorar som varierer med arbeidsmengden, som kan utløses på månedsbasis. Vi har som sagt ikke mottatt endelig faktura.

Vil ha full oversikt

Geir Pollestad mener transaksjonskostnadene for privatiseringen er en stor utgift som ikke har blitt en del av diskusjonen om statlig nedsalg i Stortinget.

– Jeg forstår at noen må få betalt for jobben med å selge, men her er det snakk om veldig store beløp, sier Pollestad.

– Vi i Sp mener regjeringen må legge fram anslag over hva det vil koste å selge seg ut av de andre selskapene som står på deres liste. Det er viktig at Stortinget får en oversikt over hvilke utgifter som blir en del av salget, sier han.

Sp har selv vært en del av en regjering som åpnet for salg av Entra, Cermaq og Mesta. Pollestad mener likevel at det vil bli en hard kamp når de blåblå ber om nye tillatelser til salg av statlig eide selskaper.

– De salgsfullmaktene som allerede er gitt, vil nok bli en realitet. Men det er klart at det vil bli stor diskusjon om salgsplanene for Telenor, Flytoget og Kongsberg, sier han.

Mesta er et av selskapene som allerede har fått en slik salgsfullmakt, og regjeringen har allerede gitt meklerhuset Arctic Securities jobben med å finne potensielle kjøpere.

Kan tjene på egen politikk

Klassekampen har tidligere omtalt at statssekretær Jon Gunnar Pedersen har tatt permisjon fra sin rolle som partner i Arctic Securities for å jobbe i Finansdepartementet. Da vi omtalte saken i sommer, svarte Pedersen at han fremdeles eier 48.526 aksjer i Arctic Securities, men at disse håndteres av en ekstern forvalter.

Dermed kan Pedersen tjene stort dersom regjeringen bestemmer seg for å selge Mesta.

«Jeg deltar ikke i behandlingen av saker der Arctic er involvert, og vil følgelig heller ikke delta i behandlingen av denne», sa Pedersen da.

siment@klassekampen.no