Fredag 7. november 2014 Innenriks

Statseide DNB har inngått en hemmelig skatteavtale med Luxembourg:

Lurer seg unna skatt

AVTALEN: Revisjonsgiganten PWC har forhandlet fram en tiårig avtale som gir et heleid datterselskap av DNB store skatterabatter i Luxembourg. På bildet DNB-sjef Rune Bjerke. Foto: Scanpix

AVSLØRT: En lekkasje av en stor mengde hemmeligholdte skatteavtaler, viser at DNB har fått en avtale om å betale bare 10 prosent selskapsskatt i Luxembourg.

SKATT

En utro tjener har lekket store mengder hemmeligholdte skatteavtaler som gir 350 globale storselskaper skatterabatt i Luxembourg – og som har fått skatteministre til å rase.

Klassekampen har gått gjennom de lekkede avtalene, og kan nå fortelle at et heleid datterselskap av DNB har fått en avtale om å betale langt mindre skatt enn loven tilsier i Luxembourg.

Selskapsskatten i Luxembourg ligger på 29 prosent, og er dermed noe høyere enn den norske selskapsskatten.

Det framgår imidlertid av den nå lekkede avtalen – som har fått godkjentstempel av myndighetene i Luxembourg i 2008 – at DNB-selskapet Carlson Fund Management company S.A. har fått avtale om å betale bare 10,1 prosent i effektiv selskapsskatt i landet.

Avtalen gjelder til og med 2015.

Lekkede avtaler:

• Seint onsdag kveld publiserte International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) resultatene av en seks måneder lang gransking av 28.000 lekkede dokumenter.

• De har lagt ut 548 skatteavtaler som er forhandlet fram av revisjonsgiganten PWC på vegne av 350 multinasjonale selskaper, og som gir selskapene skatterabatt i Luxembourg.

• Norske DNB er blant selskapene som har inngått en skatteavtale. Den norske stat eier 34 prosent av DNB.

• Lekkasjene har skapt sjokkbølger i EU-systemet, siden en stor del av avtalene er inngått mens den nåværende formannen for EU-kommisjonen var finansminister i Luxembourg.

Fikk hjelp av PWC

Som Klassekampen tidligere har skrevet, hjelper revisjonsgiganter i Norge norske selskaper med internasjonal virksomhet med såkalt aggressiv skatteplanlegging, som innebærer å flytte overskudd til datterselskaper i skatteparadiser for å minimere skatt.

For DNBs tilfelle er det PWC som har forhandlet fram skatteavtalen med Luxembourg, på vegne av DNBs datterselskap.

De skriver i avtalen at Carlson er del av Norges største fondsforvalter, som har en ledende posisjon innen «diskresjonær kapitalforvaltning for institusjonelle kunder i Norge og Sverige.»

PWC har også forhandlet fram resten av de totalt 548 skatteavtalene som nå har blitt lekket.

Stjeler andre lands skatt

I den norske greinen av Tax Justice Network reagerer de på at et statlig eid selskap som DNB inngår en slik avtale.

– Luxembourg er regnet som det nest verste skatteparadiset i verden, fordi de har en veldig stor grad av lovfestet hemmelighold for utenlandske selskaper. Det viser jo også disse avtalene som nå er lekket, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, leder for Tax Justice Norge.

Hun reagerer på et DNB, som har den norske stat som sin største eier, inngår slike avtaler.

– Vi vet at disse avtalene ødelegger for andre lands skatteinntekter. Statlige selskaper har et særskilt ansvar for ikke å befatte seg med denne typen hemmeligholdsindustri, sier hun.

Flere eksperter bekrefter at andre land går glipp av skatteinntekter som følge av disse lekkede avtalene, som også er inngått med blant annet IKEA og Pepsi.

Selskapene betaler helt ned til én prosent i skatt.

– Man kan si at Luxembourg stjeler skatteinntektene fra de andre EU-landene, sier Gabriel Zucman fra London School of Economics til danske Politiken.

Til Klassekampen sier NHH-professor Guttorm Schjelderup:

– Hensikten bak skattesystemet er at selskaper skal konkurrere på like vilkår og dermed ha de samme skattebetingelsene. Hvis noen selskaper kan inngå avtaler med skattemyndighetene som gir dem bedre vilkår undermineres konkurransen.

Han sitter i det såkalte Scheel-utvalget, som snart skal presentere sin rapport om selskapsbeskatning i Norge.

DNB: – Vanlig praksis

DNB bekrefter at de får skatterabatt i Luxembourg.

– Fra 2006 har vi hatt en tiårsavtale med skattemyndighetene i Luxembourg om reduksjon i selskapsskatten på bakgrunn av at Carlson var en del av et større internasjonalt konsern, og at de først og fremst betjener svenske og internasjonale institusjonelle kunder, skriver DNBs kommunikasjonsavdeling til Klassekampen i en e-post.

Carlson skiftet i 2011 navn til DNB Asset Management S.A., et selskap som er et heleid datterselskap av DNB Asset Management AS i Norge.

Selskapet har i dag fem fast ansatte.

DNB påpeker at de ikke har brutt noen lover og regler som følge av avtalen.

– Dette er ingen hemmelige avtaler, og helt i tråd med lovgivning både i Norge og Luxembourg. Dette er en praksis som er godt kjent og brukt av mange finanskonsern med utenlandsk virksomhet og med utenlandske kunder, skriver DNB.

De forteller også at mange investorer foretrekker å investere gjennom Luxembourg.

– Luxembourg er en naturlig plass for et fondsforvaltningsselskap å være til stede, da verdipapirfond registrert i Luxembourg er foretrukket av mange internasjonale og institusjonelle kunder.

Tette bånd til Norge

Det framgår av den lekkede avtalen at båndene mellom Carlson og DNB i Norge er sterke.

Store deler av aktiviteten i datterselskapet Carlson foregår i tett samarbeid med ansatte i DNB-gruppen. Det framgår også at ansatte i Carlson i Luxembourg er seniorkonsulenter som kommer fra DNB.

I avtalen er det oppgitt at Carlson i 2007 hadde et overskudd før skatt på omtrent 34 millioner kroner.

I det som ser ut til å være et anslag for selskapets årlige overskudd framover, står det at selskapet vil ha et årlig skattbart overskudd på 150 millioner norske kroner fra 2012 til og med 2015.

Lekkasjene av de mange skatteavtalene kan få alvorlige følger for den nåværende lederen for Europa-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, som fram til 2009 var finansminister i Luxembourg.

I går krevde en rekke politikere i EUs medlemsland at han må gå av, dersom han har vært involvert i å hjelpe store selskaper med å unngå skatt.

emiliee@klassekampen.no

anneh@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 8. november 2014 kl. 19.37