Mandag 10. november 2014 Kultur og medier

Budsjettkutt går ut over kunstkritikk og anmeldelser i flere regionaviser i Schibsted-konsernet:

Kritikk under press

Filmkutt: – Vi vil ikke lenger anmelde alle filmer som settes opp i Bergen, men heller gå mer i dybden på de filmene vi velger å prioritere, sier kulturredaktør Hilde Sandvik i Bergens Tidende.

Færre anmeldelser, mer deling av stoff mellom avisene og tøffere prioriteringer. Det er fellesnevnere når landets største regionaviser strammer inn budsjettene.

Medier

Det vakte oppsikt da VG i november meldte at avisa vil trykke bare én bokanmeldelse i uka fra nyttår av.

Men også i de Schibsted-eide regionavisene er kunst- og kulturkritikken utsatt for press.

Bergens Tidende vil nå redusere antallet filmanmeldelser, forteller kulturredaktør Hilde Sandvik, som likevel lover leserne et enda bedre totaltilbud. Snart lanseres også et nytt samarbeid med Stavanger Aftenblad om anmeldelser av sakprosabøker.

– I den situasjonen vi står overfor nå, kan vi bli nødt til å ta noen dramatiske valg. Vår oppgave er å ta de gode valgene som gjør at avisa kan komme styrket ut, sier Hilde Sandvik.

Kunstkritikk og kutt:

• Kunst- og kulturkritikk er utsatt når norske mediehus gjør store kostnadskutt.

• VG ga nylig beskjed til sine frilansanmeldere at avisa som hovedregel vil trykke bare én anmeldelse i uka.

• Også Schibsteds regionaviser kutter i antall anmeldelser og vurderer økt samarbeid om anmeldelser på tvers av redaksjonene.

Bekymret for kritikken

Frilanserne som leverer filmanmeldelser til Bergens Tidende fikk nylig beskjed om at det blir færre oppdrag i tida framover. Fram til nå har avisa hatt som policy at alle filmer som går opp på kinoer i Bergen, skal anmeldes. For avisas hovedanmelder Britt Sørensen er det både fordeler og ulemper at hun nå må prioritere hardere.

– Fordelen er at jeg kan skrive grundigere og lengre om filmene som jeg velger å anmelde. Det er også en del filmer jeg blir glad for å slippe å skrive om, av typen «Smurfene 7», sier Sørensen.

– Samtidig frykter jeg at vi ikke lenger vil ha kapasitet til å anmelde visse typer filmer, ikke minst de filmene som vi vet er dårlige. Å formidle til publikum hvorfor en film er dårlig kan være vel så viktig for den kritiske samtalen om film som det motsatte, mener Britt Sørensen.

For kulturredaktør Hilde Sandvik er det ikke nødvendigvis noen ulempe når avisa blir tvunget til å prioritere.

– De korte anmeldelsene er nesten like ressurskrevende å lage som de lange. Vi har mye å vinne på å være tydeligere og prioritere bedre. Det kan også få oss til å tenke nytt om hvordan litteraturdekningen kan utvikles til å bli enda mer relevant for leserne, sier Sandvik og trekker fram Klassekampens Bokmagasinet som et godt eksempel.

– Jeg har liten sans for forestillingen om at alt blir dårligere bare fordi man blir nødt til å ta noen nye grep. Det er en form for forfallstenkning som jeg vil ta avstand fra, sier Sandvik.

Kutter i Stavanger

Også i Stavanger Aftenblad får budsjettkuttene konsekvenser for kulturdekningen. Tidligere i år gikk antall musikkanmeldelser ned fra elleve til fem i uka. Det er også blitt færre kunstanmeldelser å lese i avisa. Og nå står bokanmeldelsene for tur, bekrefter kulturredaktør Solveig Grødem Sandelson.

– Vi befinner oss midt i en prosess med nedskjæringer, nedbemanninger og kutt i neste års budsjett. Også mengden innkjøpt stoff må reduseres, og vi går derfor ned fra seks til fire bokanmeldelser i uka, sier Sandelson.

– Men det blir litt for kjapt å sette likhetstrekk mellom kvantitet og kvalitet. Det viktigste for vår kulturdekning er at sakene er vesentlig og tydelig prioritert, sier Solveig Grødem Sandelson.

Fædrelandsvennen og Adresseavisen er de to andre regionavisene som inngår i Schibsted-konsernet. Ingen av disse har konkrete planer om å kutte i anmeldelser, men er samtidig for hva som vil skje når neste års budsjett skal spikres.

– Jeg må forberede meg på at det kan bli endringer. Det er ingenting som er freda hvis den økonomiske situasjonen blir enda tøffere enn i dag, sier kulturredaktør Stian Wallum i Adresseavisen.

– Samtidig tror jeg det sitter veldig langt inn å kutte i anmeldelser. Den frie kunst- og kulturkritikken er en fane vi holder høyt hevet, og som er viktig å bevare overfor våre lesere i Trøndelag.

I Fædrelandsvennen har 20 medarbeidere nylig takket ja til sluttpakke. Kulturredaktør Karen Kristine Blågestad er åpen for å utvide samarbeidet mellom regionavisene for å få kabalen til å gå opp.

– Men et slikt samarbeid vil bare være aktuelt for en viss type anmeldelser. Det er viktig å ta vare på de regionale og lokale stemmene, sier hun.

jonas.braekke@klassekampen.no

Trykker samme anmeldelse

I flere år har Schibsteds regionaviser samarbeidet på flere områder, blant annet med felles helgemagasin og felles redaksjon for forbrukerstoff. Nå krysser Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad en ny grense: felles anmeldelser av sakprosabøker i de to avisene.

– Vi ser at sakprosaen har fått en litt stemoderlig behandling de siste årene, til tross for at dette er en sjanger med mange viktige og relevante utgivelser som er egnet til å sette dagsorden. Ved å spille på gode krefter i Stavanger Aftenblad kan vi nå utvide med to sider ekstra bokanmeldelser i uka, sier Hilde Sandvik.

Profilerte skribenter som Gudmund Skjeldal og Frank Rossavik i Bergens Tidende og Sven Egil Omdal og Tom Hetland i Stavanger Aftenblad utgjør kjernen i det nye samarbeidet, som vil bli lansert om kort tid.

Hilde Sandvik understreker at det ikke vil gå på bekostning av egne anmeldelser, og hun tror ikke leserne vil reagere negativt.

– Vi nødt til å tenke nytt om hvordan vi kan utnytte ressursene våre på en best mulig måte. Det blir helt meningsløst om vi ikke skal kunne kan samarbeide på et område som bare vil virke gjensidig berikende for de to avisene, sier Sandvik.