Onsdag 19. november 2014 Innenriks

Krever svar fra Baksaas

VIL HA OPPRYDDING: Geir Pollestad (Sp) har tidligere jobbet med telelisenser som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han omtaler Vimpelcoms kjøp av lisenser i Usbekistan som rotete. FOTO: FREDRIK VARFJELL, NTB SCANPIX

BEVISER: Næringspolitikere på Stortinget ber Telenor legge fram dokumentasjon som beviser at datterselskapet Vimpelcom ikke har gjort seg skyldig i korrupsjon. Nå ber også minister Monica Mæland om en forklaring.

TELENOR

– Jeg skal være forsiktig med å trekke absolutte konklusjoner, men i denne saken er det noe som lukter. Og jeg kan ikke si at jeg liker den lukta.

Det sier Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, etter å ha lest Klassekampens saker om Vimpelcoms forretninger i Usbekistan.

Dokumenter Klassekampen har fått tilgang til, viser hvordan Telenors datterselskap overførte til sammen 55 millioner dollar til det korrupsjonssiktede selskapet Takilant i 2007 og 2011. Pengene var betalinger for telelisenser i Usbekistan, men har i stedet endt opp hos presidentdatteren Gulnara Karimova.

– Dette er en svært alvorlig sak, og nå må Telenor dokumentere at de har sitt på det reine, sier Øyvind Korsberg (Frp), nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Korrupsjonsfloken:

• Klassekampen dokumenterte lørdag og mandag hvordan Telenor-eide Vimpelcom har betalt til sammen 55 millioner dollar til et postboksselskap kontrollert av Usbekistans presidentdatter, som betaling for telelisenser i Usbekistan.

• I alt har presidentdatteren fått over 600 millioner norske kroner av Vimpelcom. Nederlandske etterforskere mener at betalingene er bestikkelser for å komme inn på telemarkedet i Usbekistan.

• Seks Telenor-topper har satt sitt godkjentstempel på betalingene i Vimpelcoms styre, blant dem Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Skal møte ministeren

Telenor-sjef og styremedlem i Vimpelcom, Jon Fredrik Baksaas, har til tross for gjentatte henvendelser siden forrige onsdag ikke ønsket å la seg intervjue av Klassekampen om saken. Konsernsjefen har i stedet sendt inn et leserinnlegg hvor han skriver at han «skjønner at spørsmål stilles».

Nå krever en rekke næringspolitikere at Telenor-sjefen forteller åpent om hva han har visst om lisenskjøpene i Usbekistan.

Samtidig har næringsminister Monica Mæland bedt om et møte med Telenors styreleder Svein Aaser i ettermiddag.

– Det kommer ikke til å ta lang tid før det politiske Norge vil vite hva som skjer i et selskap der staten er storaksjonær. Telenor og Baksaas må forstå dette, og da vil det være mer fornuftig å legge fram relevant informasjon framfor å vri seg unna, sier Korsberg.

– Jeg reagerer på at Telenor har vært tilbakeholdne med å svare på spørsmål. Jeg mener også at det er et problem at Telenor snakker ned betydning og ansvaret ved å være en eier i Vimpelcom, og at de reduserer dette til at de bare er en mindretallsaksjonær, sier Pollestad, og viser til Telenors argument om at de selv ikke har gjort forretninger i Usbekistan.

Truer med kontrollkomité

Geir Pollestad mener Vimpelcom-saken kan ende opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Dersom dette skjer, kan både tidligere næringsminister Trond Giske og hans politiske arvtaker Monica Mæland bli nødt til å redegjøre for hva staten som eier i Telenor har visst om saken.

– Jeg tror dette kan bli et tema for komiteen. Stortinget kan ikke leve med at det eksisterer denne typen anklager mot et datterselskap av Telenor, uten å handle, sier han.

– Hva bør skje politisk nå?

– Denne saken må vekke næringsministerens interesse. Hun bør som eier av Telenor kreve å få svar på alle ubesvarte spørsmål, og hun kan ikke slå seg til ro med begrunnelsen om at saken er under etterforskning, sier Pollestad.

Også SV krever handling fra Monica Mæland. I et skriftlig spørsmål til næringsministeren, spør Torgeir Knag Fylkesnes om hva Mæland nå vil foreta seg.

– Dersom Vimpelcom blir tatt for korrupsjon, må statsråden ha en full opprydding i Telenor. Da må hun få alle fakta på bordet, hun må se alle protokoller, og det må føre til en gjennomgang også av andre land hvor Telenor er aktive, sier Fylkesnes.

siment@klassekampen.no

emiliee@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. november 2014 kl. 13.24

Stoler på Baksaas

Styreleder i Telenor, Svein Aaser, har gjort det klart for Klassekampen at han ikke kjente til Vimpelcoms betalinger av telelisenser til det korrupsjonssiktede selskapet Takilant i 2007 og 2011.

Likevel er det fremdeles uklart om Telenor-sjef og Vimpelcom-styremedlem Jon Fredrik Baksaas har vært kjent med disse betalingene.

«Jeg sier jo ikke at jeg ikke har visst», svarte Baksaas da han ble stilt direkte spørsmål om dette på Dagsnytt 18.

– Er det et problem dersom Baksaas har kjent til betalingene uten å informere styret i Telenor?

– Det blir et spørsmål om hvor detaljert han skal informere styret. Det er ikke naturlig at styret skal kjenne alle fakturaer som går fra et datterselskap. Jeg stoler på at ting har blitt gjort skikkelig.

– Er ikke disse detaljene høyst relevante for Telenors styre?

– Det er klart, dersom han har hatt mistanke om at noe ikke var i orden i Vimpelcom, så ville jeg forventet at vi hadde fått greie på det, sier styrelederen.