Onsdag 26. november 2014 Innenriks

Ap har gjort helomvending om taxfree, og vil nå kaste ut de private fra flyplassene:

Krever pol på flyplassen

VIL HA UT PRIVATE: Aps Torgeir Micaelsen vil at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget ved norske flyplasser.

SKÅL: Flertallet på Stortinget vil utrede om Vinmonopolet kan overta taxfreesalget på flyplassene. Ap, KrF og Sp vil ha de private ut allerede nå.

TAXFREE

Et knapt halvår etter at regjeringen utvidet taxfreekvoten, rammes Erna Solberg & Co. nå av en sviende bakrus.

Ap, Venstre, KrF og Sp stemmer neste uke for å utrede taxfreeordningens framtid. Dermed går et flertall på Stortinget imot regjeringen, som vil slippe en slik utredning.

Et av punktene som flertallet nå krever utredet er om Vinmonopolet kan og bør overta taxfreeutsalget ved flyplassene.

– Taxfree på flyplassene har tatt helt av. Vi tror markedsføringen kan bli mer edruelig dersom Vinmonopolet overtar dette, sier Torgeir Micaelsen (Ap).

Taxfree-flertall:

• Et stortingsflertall bestående av Ap, Venstre, Sp og KrF er enig om å be regjeringen legge fram en helhetlig utredning av taxfreesystemet.

• Et av spørsmålene som skal utredes er hvorvidt Vinmonopolet bør og kan overta driften av taxfreebutikkene.

• Ap, Sp og KrF ønsker at Vinmonopolet allerede nå skal overta driften av butikkene.

• Over 25 prosent av alt spritsalget i Norge skjer på taxfreebutikkene ved flyplassene, ifølge Statens senter for rusmiddelforskning.

Eksplosjon i taxfreesalg

Ap satt i regjering da avtalen med selskapet som driver taxfree på flyplassene ble fornyet i 2012. Men nå går partiet sammen med KrF og Sp om å kreve at Vinmonopolet overtar taxfreeutsalgene.

– Hvorfor snur dere nå?

– Vi er mange i Ap som mener at ordningen er strukket altfor langt. Du skal være lokalkjent på Gardermoen for å unngå å havne i sprithylla, og omsetningen av taxfree-alkohol har blitt veldig stor, sier han.

Helsekomiteen på Stortinget la fram sin innstilling om saken i forrige uke.

2. desember vil stortingsflertallet formelt stemme for at regjeringen må utrede taxfreesystemet innen neste stortingsvalg.

Regjeringen gjorde det 1. juli mulig å erstatte den avgiftsfrie tobakkskvoten med alkoholkvote.

Ifølge Statens senter for rusmiddelforskning (Sirus) har taxfree-salget ved flyplassene økt med enorme 32 prosent hittil i år.

Over hver fjerde spritflaske som kjøpes i Norge er handlet avgiftsfritt på en av landets flyplasser. Taxfree utgjør 8,7 prosent av det totale vinsalget, viser Sirus’ tall.

Både Venstre, KrF og Sp har i forbindelse med arbeidet i komiteen argumentert for at taxfreeordningen ideelt sett burde avvikles full og helt.

– Vi vil ikke gå så langt ennå. Men jeg merker godt at det har blitt et helt annet klima for å diskutere taxfreesystemet i Ap, sier Micaelsen.

Glad for utredning

I dag drives taxfreebutikkene av private Travel Retail Norway. Ifølge Aftenposten har selskapet hatt et overskudd på til sammen to milliarder kroner siden det overtok taxfreesalgene fra SAS i 2005.

Venstres Ketil Kjenseth mener taxfreesystemet bidrar til å undergrave norsk alkoholpolitikk. Han er derfor glad for at regjeringen må lage en utredning om systemet.

– Vi er i ferd med å få en todeling av alkoholsalget i Norge, og flyplassene er i dag en blanding av kjøpesenter og flyterminal. Folk flyr så mye mer enn før, mens kvotene stadig har blitt utvidet, sier han.

Han understreker at Venstre per i dag ikke har tatt stilling til om Vinmonopolet burde drive taxfreesalg.

– Først må vi finne ut om det hele tatt er mulig. Uansett er det per i dag ikke noe flertall for at Vinmonopolet skal overta. For Venstre er det mer aktuelt å avskaffe hele taxfree-ordningen, sier han.

– Hvorfor støtter dere ikke kravet om at Vinmonopolet burde overta taxfreesalget?

– Det er ikke så lett. Avinor (det statlige selskapet som eier flyplassene, red.anm.) har i dag en kontrakt om drift av taxfreebutikkene, og det er uklart hvilke lovendringer som eventuelt må gjøres for at Vinmonopolet skal kunne komme inn her, sier Kjenseth.

Flere poldager

Sps Kjersti Toppe er en av stortingsrepresentantene som har fremmet forslaget om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget.

Hun er fornøyd med at taxfreeordningen for alvor har havnet på den politiske agendaen.

– For to år siden ville dette vært en utenkelig diskusjon i norsk politikk. Men den enorme veksten i taxfreesalget har fått folk til å innse at dette har gått altfor langt, sier Toppe.

I tillegg til å kreve taxfreeutredning, går stortingsflertallet neste uke inn for å fjerne særreglene som gjør at Vinmonopolet holder stengt på påskeaften, nyttårsaften og valgdager.

larsv@klassekampen.no