Onsdag 24. desember 2014 Utenriks

Kina i Nicaragua tar opp kampen med Panama-kanalen:

Skal bygge Kina-kanal

KANALMANN: Den kinesiske milliardæren Wang Jing er i Nicaragua for å bygge en gigantkanal som binder sammen Atlanterhavet og Stillehavet. Foto: Jairo Cajina/REUTERS/SCANPIX

SATSER TUNGT: Mandag ble det første spataket tatt i verdens største byggeprosjekt. Nicaraguakanalen blir et monument over Kinas økonomiske makt og innrykk i Latin-Amerika.

Nicaragua

Wang Jing er ikke engang en av Kinas feiteste milliardærer, født i Beijing i desember 1972 og oppvokst med Deng Xiaopings devise «Fa cai», om å bli rik. Det ble han til gagns gjennom Beijing Xinwei Telecom Technology.

I august 2012 etablerte han Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co (HKND) med formål å bygge kanal mellom Stillehavet og Det karibiske hav, tvers gjennom Nicaragua, 278 kilometer lang, 230 til 520 meter brei, opptil 30 meter dyp, større enn Panamakanalen etter at den er blitt utvidet.

Særlig mye mer vet en ikke om prosjektet, som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen i Managua i juni i fjor, bortsett fra noen vitale rundingsbøyer: Kina vil innen 2016 passere USA som verdens største økonomi, ifølge prognosene, Venezuela sitter på verdens største oljereserver, og den nye kanalen skal kunne ta fjorten av verdens største oljetankere og konteinerfartøy i døgnet.

Kinesisk storinnrykk

President Daniel Ortega var til stedet på invielsesseremonien i Managua mandag. Han har ikke bare gitt Wang Jing kontrakten som foreløpig har et budsjett på 50 milliarder dollar. NKND sitter på utstrakte fullmakter til å ekspropriere jord når utbyggingen eter seg fra munningen av El Brito på Stillehavskysten og krysser den åtte tusen kvadratkilometer store Nicaraguasjøen (Cocibolca) til Punta Gorda ved Barra Isla del Venado.

USA fryktet lenge at Kina skulle få styringen med Panamakanalen. Nå har Nicaraguakanalen blitt den store utfordringen. Kinas innflytelse har fått høyresida til å omtale Ortega som «vende patria», han som har solgt fedrelandet.

Hemmelighetskremmeriet har utløst protester fra flere hold over manglende prosjektbeskrivelser, blant annet Edmundo Jarquín, presidentkandidat for Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Det gjør det vanskelig å etterprøve om Nicaraguas økonomi vil vokse med 15 prosent i året og at opptil 50.000 får arbeid med kanalen i de fem årene det tar å grave seg fra kyst til kyst, interoceanico.

Det er ukjent hvor mange kinesere som kommer til Nicaragua for å gjøre hva, utover de meldte teknikerne.

Lokale protester

Ortega-administrasjonen svarer med at den tar protestene på alvor og stiller krav som da den opprinnelige traseen ble lagt om for ikke å ødelegge den 200 kilometer lange Río San Juan, med sine naturreservater, som renner fra Nicaraguasjeøn langs grensa til Costa Rica og ut i Det karibiske hav.

Likevel blir om lag førti landsbyer berørt, og folk blir tvunget til å flytte. Representanter for HKND har vært i landsbyer og krysset ut hus, ledsaget av det lokale politiet. Ifølge urfolksrepresentanten Brooklyn Rivera Bryan, leder for Yamata, vil kanalene gå gjennom området til folkegruppen Rama.

Rivera var leder for indianergruppen miskito og ble en del av Contras-bevegelsen mot sandinistene på grunn av deres hardhendte politikk overfor urfolksorganisasjonen Misurasata 1979–85.

I oktober var det demonstrasjoner i og rundt La Unión i Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) mot kanalen. Regjeringsområdet Rama y Kriol (GTR-K) ligger i RAAS. Her skal det anlegges en dypvannshavn i Rama-området Bang kukuk (Punta del Águila) uten at Managua har diskutert dette med lokalbefolkningen.

Større enn Panama

Regjeringen er overbevist om at befolkningen i RAAS vil støtte prosjektet for hva det bringer med seg både før og etter 2019, vel halvparten av tida det tok å bygge den 77 kilometer lange Panamakanalen (1904–14) som nå er utvidet for å ta større skip, ikke uten finansielle kontroverser og arbeidskonflikter.

Kanalen har nå blitt en vesentlig del av Ortegas (69) ettermæle, eventuelt presidentskap om han stiller til gjenvalg i 2016, hvilket de fleste tror han vil. Det står om store penger for Nicaragua, når 5100 seiler gjennom kanalen årlig. Kanalen vil ha kapasitet for skip med 25.000 konteinere, mens den nye Panamakanalen er begrenset til fartøy med 13.000 konteinere. I dag tar verdens største konteinerfrakter, fra danske Maersk Line, 18.000 konteinere.

HKND kalkulerer med at fem prosent av verdenshandelen vil strømme gjennom El Gran Canal. I tilknytning til kanalen er det planlagt frihandelssone, finanssenter, eksportsoner og boligområder, samt to dypvannshavner, en ved Rivas, internasjonal flyplass og en kunstig sjø, Atlanta, på 395 kvadratkilometer, fylt med vann fra Río Punta Gorda, slik at vannivået i Nicaraguasjøen ikke vil bli endret.

Det blir lagt ny hovedvei til hovedstaden Managua fra Rivas i det nye veinettet på 600 kilometer. Planene om internasjonal flyplass på den karibiske sida er droppet. Med i byggeprosjektet hører en sementfabrikk, et stålverk og strømforsyning.

Store endringer

Få tror at Wang Jing og HKND står bak prosjektet alene, og Nicaragua er det fattigste landet i Amerika etter Haiti. Landet får én prosent av aksjene hvert år i 100-årskontrakten som er inngått. I dag er største inntektskilde remisas, pengeoverføringer, fra over en halv million nicas som jobber i utlandet. Likevel er arbeidsløsheten i landet stor, med mange innenfor uformell sektor. HKND har vært i møter med fagbevegelsen og lovet relativt gode lønninger for anslagsvis 200.000 arbeidere, inkludert kanalbyggingen og industrisonene.

Kanalen har vært en våt drøm gjennom hundre år, og Ortega snakker allerede om et Nicaragua før og etter kanalen som dessuten vil ha stor betydning for det økonomiske samkvemmet mellom Latin-Amerika og Asia, inkludert Kina og Venezuela, Brasil og Argentina. Nicaragua har riktignok ikke diplomatiske forbindelser med Kina, men med Taiwan. Likevel er store kinesiske statlige selskaper involvert i prosjektet.

Det er solid flertall i befolkningen for kanalen, men samtidig en viss frykt og bekymring for hva storprosjektet bringer med seg. Folk i regionen og Sør-Amerika vil stå i kø for å skaffe arbeid. Kanalen og de andre prosjektene vil by på miljømessige utfordringer.

Panamakanalens fem største kunder har vist interesse for nabokanalen. Fem prosent av verdenshandelen, 12.000 skip, dro gjennom Panamakanalen i 2013. 25 prosent var kinesiske. Nicaraguakanalen vil kutte transporten mellom øst- og vestkysten av USA med 800 kilometer.

peter.m.johansen@klassekampen.no