Mandag 5. januar 2015 Innenriks

To av tre er villige til å betale mer i skatt for å sikre gode offentlige velferdstjenester:

Vil betale mer skatt

VIL DELE: Det er en klar vilje fra det norske folk til å betale mer skatt for å sikre velferden. Det viser en ny undersøkelse gjort for arbeidstakerorganisasjonen Unio. Her fra fjorårets julehandel i Oslo sentrum. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix

SPLEISELAG: Ni av ti vil verne om dagens velferdsordninger. Nå viser en fersk under­søkelse at et flertall av norske velgere ønsker økte skatter for å bevare velferden.

VELFERD

– Denne undersøkelsen er et slag i trynet for regjeringens skatteletter, sier Anders Folkestad.

Unio-lederen sitter med resultatene fra fagforeningens verdiundersøkelse for 2014. Den landsomfattende meningsmålingen viser at et klart flertall av det norske folk vil verne om dagens velferdsnivå:

93 prosent mener det er viktig å verne om dagens velferdsordninger (74 prosent er helt enige, mens 19 prosent er delvis enige).

66 prosent er villige til å betale mer skatt for å sikre gode offentlige velferdstjenester (35 prosent er helt enige, mens 31 prosent er delvis enige).

80 prosent mener skattepolitikken er et viktig virkemiddel for å utjevne forskjellene i Norge (45 prosent er helt enige, mens 35 prosent er delvis enige).

– Vi ser tydelig at det ikke står noe stort folkekrav bak regjeringens skatteletter. Regjeringen er på kollisjonskurs med folket i viktige spørsmål om skatt og velferd, sier Folkestad.

Verdiundersøkelsen:

• Respons analyse har gjennomført en spørreundersøkelse for arbeidstakerorganisasjonen Unio.

• Et representativt utvalg på 1001 personer fra hele Norge har blitt stilt spørsmål om skatt, velferd, klima, solidaritet og arbeidsliv. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. november til 3. desember 2014.

• Svaralternativene for alle spørsmål har vært «helt enig», «delvis enig», «delvis uenig» og «helt uenig».

Vil diskutere skattenivået

De siste åra har stadig flere politikere, spesielt på borgerlig side, advart mot at framtidas velferdsstat ikke vil være bærekraftig. Mantraet har vært at vi må kutte i offentlige utgifter, jobbe mer, og forskyve pensjonsalderen.

Nå mener Anders Folkestad at vi også må være villige til å diskutere framtidas skattenivå.

– Denne undersøkelsen viser at det er en klar vilje til å betale mer. Jeg er ganske sikker på at vi vil få en mer balansert skattedebatt framover.

– Mener du selv at økte skatter er veien å gå?

– Jeg ser det som et aktuelt virkemiddel. Det kan være en bedre løsning enn mange av de innstrammingene som er foreslått, som for eksempel kutt i trygdeordninger eller økte egenbetalinger, sier han.

Mener skattekutt gir vekst

I regjeringspartiene Høyre og Frp er det imidlertid ingen som snakker om høyere skatt. Finanspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten, mener heller at skatteletter er veien å gå for å sikre framtidas velferd.

– Jeg er optimist, og mener at det er mulig at kaka vi skal fordele kan bli stadig større. Det handler om å øke veksten – og dermed få et økt skattegrunnlag.

I Unios undersøkelse har folk svart på spørsmålet «Er du villig til å betale mer skatt for å sikre gode offentlige velferdstjenester?». Svein Flåtten mener premisset svikter.

– Det ligger implisitt i spørsmålet at man ikke kan sikre gode nok velferdstjenester med dagens skattenivå, sier han.

– Det er flere i ditt eget parti som advarer mot at framtidas velferdsstat ikke er bærekraftig. Er du uenig i det?

– Det finnes krevende utfordringer i demografien framover. Det betyr at vi må øke inntektene våre, men jeg tror det blir for snevert å øke skattene.

– Hva mener du er løsningen på framtidas utgifter?

– Den viktigste jobben vi kan gjøre er å skape nye arbeidsplasser. Dessuten er det alltid et betydelig potensial for å effektivisere og kutte i utgifter, uten at det nødvendigvis betyr kutt i velferd.

Mer velferd – mindre skatt

Frps Gjermund Hagesæter mener i likhet med Svein Flåtten at det er spørsmålet, ikke regjeringens skatteletter, det er noe galt med.

– Man får ofte det svaret man ønsker i slike undersøkelser. Hadde spørsmålet vært om det er fornuftig å redusere skatter og avgifter for å forbedre konkurransekraften for norske bedrifter, så tror jeg et klart flertall ville svart ja, sier han.

– Hvorfor er ikke økte skatter et alternativ for å håndtere framtidas økte utgifter?

– Det er ikke nødvendig å skatte mer i framtida, fordi vi kan få mer velferd for de pengene vi allerede bruker. Denne regjeringen har vist at vi kan redusere skatter og avgifter, samtidig som vi styrker velferden.

– På hvilken måte har denne regjeringen styrket velferden?

– Det har aldri blitt bevilget så mye penger til sykehusene, og kommunene har fått åtte milliarder kroner mer enn de hadde i fjor. Dessuten handler velferd om mer enn velferdsstaten. Når familier får beholde mer penger fra skatteletter, kan det brukes til privat velferd uten at staten er involvert.

siment@klassekampen.no