Mandag 19. januar 2015 Kultur og medier

• Presseveteranen Truls Lie blir ny sjefredaktør i Ny Tid • Vil styrke avisas kulturradikale profil

Varsler ny giv for Ny Tid

TAR OVER: Med sin allsidige erfaring og med sitt enorme kontaktnett, vil Ny Tids framtid som radikal og internasjonal ukeavis være i de beste hender, sier avtroppende redaktør Dag Herbjørnsrud (t.h.) om Truls Lie.

Truls Lie overtar som sjefredaktør i Ny Tid etter Dag Herbjørnsrud. – Etter ti år med Morgenbladet og ti år med Le Monde Diplomatique ser jeg fram til å jobbe med avis igjen, sier Lie.

Medier

Avtroppende redaktør Dag Herbjørnsrud er tydelig stolt over at den erfarne pressemannen Truls Lie har takket ja til å overta stafettpinnen.

– Vi hadde mange gode søkere, men det er ingen tvil om at Truls Lie var den beste kandidaten. Med sin allsidige erfaring og med sitt enorme kontaktnett vil Ny Tids framtid som radikal og internasjonal ukeavis være i de beste hender, sier Herbjørnsrud.

Lie slo seg opp som it-gründer på 1980-tallet, men hoppet av for å for å studere filosofi. I 1993 kjøpte han Morgenbladet fra Hroar Hansen, og fortsatte i ti år som avisas ansvarlige redaktør. Da Morgenbladet ble kjøpt opp av Dagsavisen og Fritt Ord, startet Lie opp den nordiske utgaven av Le Monde Diplomatique. De siste seks årene har han jobbet som dokumentarfilmskaper og som redaktør for tidsskriftet Dox Magazine.

Nå gleder han seg til å gi seg i kast med enda et prosjekt for å skape en ny giv for nisjeavisa Ny Tid.

– Når denne muligheten bød seg, så tenkte jeg at det måtte være midt i blinken. Erfaringen jeg har med meg fra audiovisuelle medier og med dokumentarfilm tror jeg kan komme godt med for Ny Tid, sier han.

Ny Tid:

• Venstreradikal ukeavis, med opplag på 2153 eksemplarer i 2013.

• Utkom for første gang 15. august 1975, og var en videreføring av den tidligere SF-avisa Orientering.

• I 2006 solgte SV seg ut som hovedeier.

• Dag Herbjørnsrud har vært ansvarlig redaktør siden 2005.

• Ble i 2006 relansert som magasin med nye eiere, N.W. Damm & Søn AS. Er nå tilbake i avisformat.

Trenger mer kapital

Ny Tid kan i år feire sitt 40-årsjubileum, det første nummeret ble utgitt i august 1975. Avisa oppsto som et resultat av etableringen av Sosialistisk Venstreparti, og var ment å være en videreføring av SF-avisa Orientering.

De siste årene har Ny Tid slitt tungt økonomisk, og var nær ved å havne i skifteretten i 2013. Men regnskapstallene for fjoråret viser at avisa har hentet seg inn etter krisa, med et lite overskudd. Lie mener alt ligger til rette for at Ny Tid kan vokse i årene framover.

– Jeg vet litt om hvordan det er å være daglig leder for en avis med anstrengt økonomi. Men det bor en gammel gründer i meg, og jeg liker å ta en stor utfordring, sier han.

– Det er ikke til å legge skjul på at Ny Tid trenger litt kapital for å få bedre balanse. Men avisa har vært gjennom betydelige kostnadskutt, og jeg oppfatter at avisa nå har et sunt økonomisk grunnlag for videre drift. Det var også forutsetningen for at jeg ville gå inn i dette.

Kontroll, klima og konflikt

Truls Lie er ikke i tvil om at Ny Tid har et betydelig vekstpotensial, og forbereder en justering av avisas redaksjonelle profil som kan gi flere abonnenter og større gjennomslag i mediebildet.

– Jeg kommer til å gå litt skarpere inn i problemstillingene som omhandler etterretning og nye kontrollregimer. Dette er temaer som jeg også har vært opptatt av innen filosofi, og som har fått fornyet aktualitet med Snowden-avsløringene. Vi har også søkt Fritt Ord om prosjektmidler for å styrke journalistikken på dettet området. Vi vil gå bredt inn i de tre store K-ene som preger vår tid: kontroll, klima og konflikt sier han.

Den internasjonale profilen på Ny Tid skulle også være godt ivaretatt med Lie som redaktør. De siste årene har han gjennomført en rekke reportasjereiser i Midtøsten, som etter planen skulle bli dokumentarfilm. I stedet vil deler av dette upubliserte materialet bli brukt til å styrke Ny Tids tilbud på nett, med reportasjer og intervjuer med sentrale aktører fra blant annet Palestina, Egypt og Iran.

En annen idé som han jobber med, er å utvide nettilbudet med artikler og essays fra Ny Tids internasjonale nettverk av skribenter, og gjerne på engelsk.

– Jeg kommer til å videreføre den internasjonale satsingen som Ny Tid er kjent for. Mitt ståsted er at vi lever i et internasjonalt samfunn, og jeg er ikke så opptatt av nasjonen Norge som sådan, sier han.

Kulturradikal

– Du har tidligere vært redaktør for Morgenbladet og Le Monde Diplomatique. Hvordan passer du inn med Ny Tids venstreradikale profil?

– Jeg er langt mer omforent med verdiene fra Sigurd Evensmo og kretsen rundt Orientering, og som seinere ble til Ny Tid. Da jeg overtok Morgenbladet definerte jeg meg selv som anarkist, med det liberale og sosialistiske verdigrunnlaget som ligger i anarkismen. Som redaktør for Ny Tid vil jeg nok betone det kulturradikale framfor det venstreradikale. Det vil blant annet gi seg uttrykk i at vi i større grad vil bruke ulike kulturuttrykk som innfallsport for å forstå den politiske virkeligheten, forklarer Lie.

Han ser ikke bort fra at en del av Morgenbladets lesere savner den kulturradikale profilen som avisa hadde under hans redaktørtid, og mener Ny Tid kan fylle plassen mellom Morgenbladets verdiliberale, akademiske profil og Klassekampens mer folkelige venstreprofil.

– Det finnes et mellomrom der som jeg tror vil appellere til en del lesere. Jeg har ikke noe ønske om at Ny Tid skal være en avis for primært for akademikere. For meg er ikke en intellektuell nødvendigvis en akademiker, han kan like gjerne være en samfunnsengasjert person. Jeg har vel fått beina litt mer plantet på jorda siden da jeg studerte filosofi.

Skal skrive bok

Det første nummeret med Lie som ansvarlig redaktør vil komme i februar, men det betyr ikke at avtroppende redaktør Dag Herbjørnsrud kutter alle tråder til avisa.

– Jeg vil først og fremst konsentrere meg om et bokprosjekt, men jeg vil også bidra litt på deltid for Ny Tid. Hvilken rolle jeg skal ha i dette, er ennå litt uavklart, det blir litt etter hva det er behov for, sier Herbjørnsrud.

Han forteller at det i så fall ikke blir første gang han jobber sammen med Lie:

– I en periode på 1990-tallet var jeg tilknyttet Morgenbladet, den gang Lie var redaktør. Det var min første erfaring som journalist.

Samtidig som Ny Tid får ny redaktør, er det også planlagt endringer av eierskapsreglene. For å sikre størst mulig uavhengighet for avisa, blir det innført en øvre grense på 35 prosent eierandel for enkeltaksjonærer.

– Det føles bra å kunne gi stafettpinnen videre til en dyktig pressemann som Lie. Det har vært ti turbulente, men også svært lærerike og givende år i kamp for Ny Tid, sier Herbjørnsrud.

jonas.brekke@klassekampen.no