Lørdag 24. januar 2015 Lederen

Ny kurs

• Det venstreorienterte greske partiet Syriza ligger an til å gjøre et svært godt valg i morgen. Sammen med Podemos’ framgang i Spania gir dette et håp om at den europeiske krisa, som den politiske eliten i EU ikke ser ut til å takle, blant annet på grunn av en dogmatisk felles valutapolitikk, får et svar fra venstre, der vanlige menneskers interesser settes i sentrum. Den store framgangen for Podemos og Syriza er også uttrykk for at venstresida har endret politisk strategi.

• Lenge var hovedmetoden å arrangere store protestaksjoner, som «los indignados» i Spania, som klarte å mobilisere tusenvis til massedemonstrasjoner i den såkalte 15. mai-bevegelsen. Det store flertallet i Spania var enige i kravene fra aksjonistene, men fortsatte likevel å stemme som før i mangel av et troverdig partipolitisk alternativ. Ved valget i november 2011 vant derfor de konservative en brakseier. I siste nummer av Le Monde diplomatique forteller Jorge Lago, som sitter i Podemos’ borgerråd, at disse erfaringene gjorde at man stilte seg to spørsmål: Hva om mange av dem som sympatiserte med 15. mai-bevegelsen fremdeles ønsket å bli politisk representert, og hva om veien om staten er helt nødvendig for å endre samfunnet?

• De samme tankene ligger bak snuoperasjonen Syriza har gjennomført, fra å lede protestene på Syntagma-plassen i Aten til å bli et bredt, pragmatisk parti. Som Klassekampens reportasje i dag viser, har Syriza arbeidet målbevisst for å legge fra seg venstresidas tradisjonelle uttrykk og bli et mer troverdig, pragmatisk og profesjonelt parti. Denne nyorienteringen oppleves som farlig i deler av venstresida, men den har også vært forutsetningen for at partiet har grodd dypere røtter i gresk jord, og nå ses på som et reelt talerør for breie befolkningsgrupper. En valgseier vil, som Syrizas parlamentariker Andreas Karitzis sier til Klassekampen, bety at vanlige folks interesser for første gang i løpet av krisa i Europa vil havne på forhandlingsbordet. Derfor sender vi her nord i Europa varme tanker til Hellas’ hardt prøvede befolkning i dag. En Syriza-seier vil være et historisk øyeblikk for hele Europa.

Artikkelen er oppdatert: 24. januar 2015 kl. 06.26