Onsdag 28. januar 2015

Akershus Frp vil vrake nordisk passunion

Oslo (NTB): Frps fylkeslag i Akershus krever at partiets representanter på Stortinget jobber for å få fjernet passunionen mellom de nordiske landene. Asylstrømmen til Sverige bekymrer.

«For å begrense mulighetene for fremtidig velferdsturisme fra Sverige til Norge ber fylkesårsmøtet våre stortingsrepresentanter om å arbeide for at den nordiske passunion oppheves,» heter det i fylkesårsmøtets resolusjon.
Passunionen ble etablert i 1954 og gjør at innbyggerne i de nordiske landene kan reise passfritt over grensene og bosette seg hvor som helst i Norden.
Sverige innvilget i fjor permanent oppholdstillatelse til over 60.000 asylsøkere, som senere blir svenske statsborgere. Denne innvandringen vil på sikt bidra til helt ulik velstandsutvikling i Norge og Sverige, ifølge Akershus Frp.
«Den nordiske passunionen var basert på likeverdighet mellom de nordiske land når det gjelder språk, kultur og økonomisk utvikling. Denne likeverdighet er nå brutt for Sveriges vedkommende», skriver fylkeslaget.
Akershus Frp holdt for øvrig sitt årsmøte i helgen i Charlottenberg i Sverige. (©NTB)