Lørdag 31. januar 2015 Innenriks

Afghanistans ambassadør avviser regjeringens forklaring om tvangsreturer av barn:

Tror ikke på Anundsen

FARLIG: Afghanistans ambassadør til Norge, Maniza Bakhtari, mener det er uforsvarlig å tvangsreturnere barne- familier til landet. Her fra en medaljeseremoni på Akershus Festning i 2011. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

SPLID: Regjeringen mener «forhold i Afghanistan» rettferdiggjorde hjem­sendingen av 110 barn i fjor. Afghanske myndigheter kjenner ingen slike forhold.

ASYL

– Det er gjort en taktisk vurdering av situasjonen, og utlendingsmyndighetene har sett at det var mulighet for retur til Afghanistan, sier statssekretær i justisdepartementet Jøran Kallmyr (Frp).

Fra januar i fjor ble for første gang afghanske barnefamilier tvangsreturnert til hjemlandet. Tall fra Politiets utlendingsenhet viser at 110 afghanske barn hadde blitt sendt tilbake til det krigsherjede hjemlandet ved utgangen av november.

Regjeringen og justisminister Anders Anundsen (Frp) har forklart den nye praksisen med at «det åpnet seg en mulighet». Regjeringen ønsker ikke å utdype hva denne muligheten går ut på.

– Jeg ønsker ikke på nåværende tidspunkt gå inn på hva slags vurdering som er gjort og hva som ligger bak. Dette skal vi først redegjøre for til Stortinget, sier Kallmyr.

– Er det forhold i Afghanistan som har endret seg, og som har åpnet en mulighet for returer?

– Ja. Det er taktiske vurderinger av forhold i Afghanistan, sier Kallmyr, som ikke vil presisere hva disse vurderingene går ut på.

Retur av barnefamilier:

• Aldri før er det sendt ut så mange asylbarn. 79 lengeværende barn ble sendt ut i fjor, viser ferske tall fra Politiets utlendingsenhet (PU).

• PU forklarer økningen med at det åpnet seg returmuligheter til Nigeria og Afghanistan.

• Bare til Afghanistan ble det tvangsreturnert 110 barn, både lengeværende og ikke lengeværende.

• Afghanske myndigheter avviser at de har åpnet for retur. De er imot tvangsretur av familier og barn.

• FNs høykommissær for flyktninger UNHCR tilrår heller ikke retur av barnefamilier til Afghanistan, slik situasjonen er der nå.

Kjenner ingen forbedring

Afghanistans ambassadør til Norge, Maniza Bakhtari, forstår ikke hvordan norske myndigheter kan peke på forhold i Afghanistan som en grunn til at barnefamilier nå blir tvangsreturnert.

– De humanitære forholdene i Afghanistan er så dårlige at retur av barnefamilier ikke er forsvarlig, sier Bakhtari til Klassekampen.

– Norske myndigheter viser til at forhold i Afghanistan har endret seg. Hva kan det være?

– Jeg har ingen informasjon som tilsier at noe har forandret seg fra afghansk side.

– Kan det være at forholdene på bakken er blitt bedre, slik at retur av barnefamilier er mer forsvarlig?

– Nei. Situasjonen for sårbare grupper som familier, kvinner og barn er nå veldig vanskelig. Det er vanskelig å få tak over hodet, og familiene som returneres møter en tøff vinter. Vi vil rette Norges oppmerksomhet mot de humanitære sidene og vil be dem om å være mer sjenerøse. Norge er kjent som en humanitær stormakt, sier Bakhtari.

Ambassadørens beskrivelser er på samme linje som Utlendingsdirektoratet (UDI), som i sommer sendte en orientering til Justisdepartementet med råd om å endre praksisen for returer til Afghanistan.

Ba om ny praksis

I brevet kom UDI med en anbefaling som var stikk i stikk i strid med regjeringens nye praksis med returer av barnefamilier til Afghanistan:

«UDIs vurdering er at retur av barn til en slik situasjon vil være humanitært utilrådelig», heter det i orienteringen.

Kan si opp avtalen

I går skrev Klassekampen at regjeringens tøffe linje kan føre til at Afghanistan sier opp returavtalen med Norge. Maniza Bakhtari bekrefter at det er et alternativ som vurderes.

– Det er en mulighet, men jeg kan ikke kommentere det nærmere nå.

Hun viser til at Afghanistan ved flere anledninger har gjort det klart at de ikke ønsker tvangsreturer.

– Vi er imot tvangsreturer generelt, og tvangsreturer av familier, kvinner og barn spesielt. Det er vårt primærstandpunkt, og det har vi gjort klart for norske myndigheter flere ganger, sier Bakhtari.

Statssekretær Kallmyr mener likevel at afghanske myndigheter ikke kan takke nei til å ta imot sine egne borgere.

– FNs erklæring om menneskerettigheter (art. 13) slår fast at land har en plikt til å ta imot egne borgere, sier han.

– Kan dere komme til å sette hardt mot hardt og stille betingelser for hvilken bistand dere vil gi til Afghanistan?

– I samarbeidsavtalen slås det fast at vi skal koble returavtaler og bilaterale avtaler. Det er altså rom for å gjøre det, men jeg kan ikke kommentere om det blir aktuelt nå siden det er Utenriksdepartementet som håndterer bistandsspørsmål.

innenriks@klassekampen.no