Tirsdag 3. februar 2015 Innenriks

Anders Anundsen sier politiet avgjorde at afghanske barn skulle tvangsreturneres:

Skylder på politiet

PRESSET: Mandag deltok justisminister Anders Anundsen og statsminister Erna Solberg på en konferanse om voldelig ekstremisme. Etter møtet måtte en presset justisminister svare på spørsmål om både Mulla Krekar og asylbråket med Venstre og KrF.Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

SNAKKER: Stikk i strid med ønskene fra KrF og Venstre begynte regjeringen i fjor å returnere asylbarn til Afghanistan. Anders Anundsen sier politiet tok avgjørelsen.

ASYLBARN

I to måneder har justisminister Anders Anundsen unngått alle spørsmål om at norske myndigheter tvangsreturnerer barn til Afghanistan – som av flere blir regnet som et brudd på asylavtalen med KrF og Venstre.

I går deltok Anundsen på en konferanse om forebygging av voldelig ekstremisme. Der svarte justisministeren for første gang på spørsmål om at regjeringen i januar 2014 begynte å returnere barn til Afghanistan.

– Du har sagt at det i januar i fjor «åpnet seg en mulighet» for å tvangsreturnere barn til Afghanistan. Hva er denne muligheten?

– Det jeg har sagt, er at politiet har sagt at det åpnet seg en mulighet for retur til Afghanistan, sier Anundsen.

– Kan du utdype hva som ligger i denne muligheten?

– Nei. Dette er et samarbeid mellom oss, Politiets utlendingsenhet og en rekke andre aktører.

Asylbråket:

• I asylavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF slås det fast at terskelen for å gi lengeværende asylbarn opphold skal senkes, og at hensynet til barnets beste skal vektlegges.

• I fjor høst avslørte Bergens Tidende at beskjeden om å skjerme lengeværende barn ikke nådde fram til Politiets utlendingsenhet, men at utsendingene fortsatte i et høyt tempo også etter enigheten mellom regjeringene og sentrumspartiene.

• I fjor ble for første gang afghanske barn tvangsreturnert til hjemlandet.

Skylder på politiet igjen

Justisministeren har den siste tida blitt kraftig kritisert av KrF og Venstre, som lenge har arbeidet for at lengeværende asylbarn bør få opphold i Norge. Fredag blir han grillet om utsendingen av asylbarn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Ifølge Anundsen er det altså politiets råd – ikke asylavtalen med støttepartiene – som har bestemt skjebnen til de afghanske asylbarna.

– Norske myndigheter samarbeider med en rekke land om retur. Det er politiet som har gitt oss nærmere informasjon i denne saken, sier han.

I desember ble det kjent at Norge tvangsreturnerer flere asylbarn enn tidligere – til tross for at regjeringen har lovet å myke opp praksisen overfor asylbarn.

Også den gang besvarte Anundsen kritikken ved å skylde på politiet, som ifølge justisministeren ikke hadde fått med seg en ny instruks om å begrense utsendingen av barn.

Bryr seg ikke om brev

Politiets utlendingsenhet (PU) sier at det er forhold i Afghanistan som har gjort det mulig å sende tilbake barn.

– For veldig mange land vil det variere over tid hvor mange som det til enhver tid er mulig å returnere. Vi har et godt samarbeid med afghanske myndigheter, og i 2014 ble det mulig å returnere barnefamilier. Vi er i alle saker avhengig av aksept fra afghanske myndigheter for å kunne returnere personer, sier Monica Olsen i PU.

Hun viser til at samarbeidet med afghanske myndigheter fungerer godt.

– Vi opplever at retursamarbeidet med afghanske myndigheter går veldig greit.

Denne forklaringen står i strid med et mye omtalt brev fra i fjor høst, der afghanske myndigheter ba om stans av alle tvangsutsendelser til landet. Politiets utlendingsenhet mener brevet, som først ble omtalt av Bergens Tidende, har hatt liten betydning for utsendelsene.

– Det er et brev som er sendt til Justisdepartementet. Brevet er ikke avgjørende for om vi kan returnere til Afghanistan eller ikke, sier Olsen.

siment@klassekampen.no

larsv@klassekampen.no