Lørdag 7. februar 2015 Kronikk

Lars Akerhaug støter fra seg dem han burde gjort alt for å inkludere, skriver Fahad Qureshi.

Islamofobiens predikant

Enigheten i menigheten: Forfatter og journalist Lars Akerhaug holder innlegg på justisdepartementets radikaliseringskonferanse i 2013. Foto: Thomas Winje Øijord, NTB/Scanpix

Kronikk

I Dagbladet 14. januar anklager journalist og forfatter Lars Akerhaug meg, under tittelen «Hykleren med to tunger», for å «helle bensin på bålet» i forbindelse med attentatet mot Charlie Hebdo. Akerhaug vet godt at jeg og Islam Net ikke forsvarer attentatet i Paris. På NRK Aktuelt 7. januar forklarte jeg vårt ståsted, og 9. januar gjorde jeg det samme på TV2.

Når det gjelder hvorvidt jeg står for straff for å håne profeten Muhammed, mener jeg at alle som bor i Norge må forholde seg til norsk lov. Den norske straffeloven § 135a i 13de Kapitel sier: «Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres … religion eller livssyn …»

Det første å bemerke er at de hånende karikaturene av muslimenes profet (fred være med ham) altså er ulovlige, da muslimer opplever dette som hat. Det andre er at Akerhaug sprer hat mot muslimer gjennom sine skriverier. Det er ikke bare Islam Net som får gjennomgå, det er mange andre muslimer som ønsker å uttrykke sin misnøye til Akerhaugs hat mot muslimer, men de tør ikke fordi de vet at Akerhaug sitter i en maktposisjon som journalist, og er politisk korrekt i sin «kritikk» av islam.

19. november skrev Dagbladet at «Flere norske muslimer som er omtalt i Lars Akerhaugs bok ‘Norsk Jihad – muslimske ekstremister blant oss’, vurderer å politianmelde og saksøke forfatteren.» Det er ikke tilfeldig at så mange muslimer opplever at Akerhaug sprer hat basert på falske lenker og sitater tatt ut av kontekst. Det er akkurat slik islamofober operer! De leker med ord, tar ting ut av kontekst, krydrer det litt, legger til fabrikasjoner, og der har vi det: Det muslimske monsteret vi må redde samfunnet fra

I artikkelen «Naivitet i praksis» på Minervanett 13. juni 2014 skriver Akerhaug at regjeringen ikke bør samarbeide med Islam Net i kampen mot terror. Han kritiserer Aftenposten og Lars Gule, som har foreslått dette. Det er altså ikke Islam Net som er imot et samarbeid med det norske folket om å forebygge terror på norsk jord, det er Akerhaug som er imot at vi skal bli en del av fellesskapet, at vi skal bidra til å gjøre Norge til et tryggere sted for alle, også for de 97 prosentene som ikke er muslimer. Han begrunner det med at vi «sprer hat». Det er ironisk at han ikke ser at det er akkurat det han selv gjør ved å oppfordre til å fryse oss ut av fellesskapet.

Akerhaug mener samfunnet heller bør samarbeide med «personer med muslimsk bakgrunn som aktivt utfordrer islamistene», som Sylo Taraku, generalsekretær i Lim, og Amal Aden, som fremtrer som stolt homofil muslim. Jeg utfordrer Akerhaug til å bringe et tall på hvor mange moskeer i Norge som støtter Taraku og Adens forståelse av islam.

I 2013 var ifølge Statistisk sentralbyrå 120.882 muslimer registrert i forskjellige moskeer. Statistikk over antall medlemmer per moské er også tilgjengelig. Dermed er det enkelt å finne ut hvor stor andel av den muslimske befolkningen som støtter den «islam» som er godkjent av Akerhaug.

Sannheten er at ingen moské i Norge noensinne har uttrykt støtte til Aden og Tarakus forståelse av islam. Vi snakker ikke her om teologiske uenigheter blant muslimer, men om islam relatert til det offentlige rom og det norske samfunnet. Det er mange uenigheter mellom muslimske trossamfunn, men de fleste står for de grunnleggende verdiene som bryter med Akerhaugs «godkjente islam».

Et viktig eksempel på dette er at alle muslimske trossamfunn mener at Gud vet best. Den veiledningen som kommer fra Gud er den beste for individ, samfunn og verden. Dette er noe av det mest essensielle i muslimenes tro, som alle muslimer er enige om. Dette passer ikke med Taraku, Aden eller Akerhaugs forståelse av «akseptabel islam». Disse sier dermed at alle Norges moskeers forståelse av islam er feil, for i deres syn er mennesket i sentrum, ikke Gud. Det mennesket selv mener er best, er best for vedkommende, ikke nødvendigvis det Gud mener. De setter med andre ord mennesket høyere enn Gud. Denne forståelsen er ikke å finne blant noen norske moskeer! Dermed er ingen muslimske miljøer godkjent av Akerhaug og hans likesinnede.

Å ikke anerkjenne at den gjennomsnittlige muslimske tro bør være en del av samfunnet, er problematisk. Å oppfordre staten til å diskriminere muslimer som ikke følger en «godkjent islam», er islamofobi. Ifølge Store norske leksikon har forskeren Cora Alexa Døving definert islamofobi som «en systematisert og ideologisk form for fordomsproduksjon som underbygger redsler for, hat mot og diskriminering av muslimer, eller de som oppfattes som muslimer. Som ideologi er islamofobi formede meningssystemer og derfor ikke noen fobi i ordets tradisjonelle betydning: islamofobi produserer ‘kunnskap’ om islam hvis hensikt er å spre fobi/frykt.»

Er det ikke akkurat dette Akerhaug gjør? Jo. Akerhaug er en islamofob som sprer hat mot islam og muslimer.

Et eksempel på dette er kronikken i Dagbladet, der Akerhaug sier:

«Islam Net sprer også fatwaer, altså religiøse domsavsigelser og vurderinger, fra nettsiden islamqa. … Det er interessant å lese hva slags spørsmål og svar som gis på denne siden om å drepe de som spotter og håner profeten Mohammad: … ‘Den som gjør dette skal henrettes, også om han angrer, og uansett om han er muslim eller vantro’.»

Islam Net driver www.IslamQA.no. Under «Om oss» står det blant annet: «Svarene på denne nettsiden er gitt av lærde og oversatt til norsk fra engelsk. Artiklene på denne nettsiden representerer ikke nødvendigvis Islam Nets synspunkt eller ståsted, da denne siden er ment for opplysningsformål.»

Islam Net representerer altså ikke nødvendigvis synspunktene i artiklene, slik et leksikon ikke nødvendigvis representerer alle synspunktene som kommer til uttrykk hos dem. I islam finnes et bredt spekter av meninger som anses av den store majoriteten av lærde som godkjente og i samsvar med islams lære. Disse meningene er ofte motstridende, og det at muslimer lar dem komme til uttrykk, kommer av at ytringsfrihet er en viktig del av islam. Det betyr ikke at man er enig med alle meningene man lar komme til uttrykk.

Det andre som er verdt å bemerke er at sitatet Akerhaug indirekte tillegger oss med sin manipulerende skrivemåte, ikke er fra noen av våre nettsider. Vi har aldri oversatt eller lagt ut dette sitatet. Det er Akerhaug selv som har oversatt det og brukt det i sin kronikk. På vår nettside listes en rekke nettsider som det oversettes artikler fra. Svarene som gis på ulike spørsmål på disse sidene vil variere bredt. Én vil for eksempel si at islam pålegger niqab, mens en annen vil si at islam ikke gjør det. Hvordan er det mulig å tillegge Islam Net eller meg helt tilfeldige meninger fra disse nettsidene?

Akerhaugs logikk er altså at siden Islam Net driver nettsiden www.islamqa.no, er Islam Nets leder enig med alt som står på en helt annet nettside med et lignende navn; www.islamqa.com. På den nettsiden Islam Net ikke driver, finnes et sitat som Lars Akerhaug har oversatt til norsk, derfor står Fahad Qureshi for dette sitatet. Denne «logikken» er absurd. Er det riktig å si at VG er en avis, og det er Klassekampen også, derfor er VG enig med alt som står i Klassekampen? Er det riktig å si: FrP er et norsk demokratisk parti. Ap er også et norsk demokratisk parti. Derfor er Ap enig med alt FrP står for.

Dette er ikke logikk, det er å leke med ord for å føre folk bak lyset og skape et falskt bilde, og det er det Akerhaug gjør. Det er ikke jeg som er en hykler med to tunger, det er Akerhaug som er den hatefulle hykleren her. Ingen bør bruke Akerhaug som en ekspert på islam, ei heller fortjener en islamofob å jobbe som journalist, i hvert fall ikke relatert til saker om islam og muslimer. Dette bør de ansvarlige redaktører rydde opp i.

fahadqu@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 9. februar 2015 kl. 20.17